In het programma 2 Vandaag op donderdag 24 juni 2004 sprak Prof. Alfred Kleinknecht, hoogleraar economie van de Technische Universiteit in Delft over de economische achteruitgang van Nederland.

De professor meende dat deze achteruitgang voornamelijk te wijten was aan te weinig ‘slimme’ banen. De oorzaak moest volgens hem worden gezocht in het Nederlandse onderwijssysteem, omdat dat in de afgelopen 22 jaar ontzettend ‘verschraald’ was. In 1982 ging daar ca. 7% van het BNP naar toe, nu was het nog 4,8%. Er moest dus flink geïnvesteerd worden in het onderwijs en wel door de overheid, om Nederland meer ‘slimme’ banen op te leveren.

Op het oog een redelijk juiste analyse, wat betreft de achteruitgang van zowel de Nederlandse economie als van het onderwijsniveau. Waar de zeer geëerde professor mee de mist in gaat is zijn betoog om de overheid meer te laten investeren in het onderwijs. Hij maakt geen onderscheid tussen kwalitatief en kwantitatief onderricht. Voor hem is het gewoon een zaak van geld. En dat is juist een probleem als je dit altijd door de overheid laat uitgeven. Het is voor velen nu zo langzamerhand wel duidelijk, dat overal waar de overheid zich mee bemoeit er een lage kwaliteit heerst met een zeer hoog prijskaartje.

Wat er nu eindelijk moet gebeuren is een ontmanteling van de huidige Stalinistische onderwijsstructuur en het aanbod daarvan moet worden gedecentraliseerd, zodat er meer ruimte komt voor andere typen onderwijs, zoals privé-scholen, thuis-onderwijs, technische en economische instellingen direcht geliëerd aan het bedrijfsleven, een bedrijfsleerlingenstelsel etc. Wat we nu zien is een enorme staatsmoloch, welke het onderwijs geheel wurgt en wordt bestierd door een overheidselite. Het gehele curriculum wordt vastgesteld door bureaucraten, zonder zich vergaand te verdiepen in het benodigde opleidingsniveau wat tegenwoordig wordt verlangd in het internationale bedrijfsleven. Zo’n rigiditeit kan natuurlijk nooit op de steeds veranderende wensen en eisen van de markt reageren. Geen wonder dat de ‘slimme’ banen naar het buitenland verdwijnen, evenals ‘slimme’ mensen overigens.

Uit onderzoek is gebleken, dat onder de top 25 universiteiten geen enkele Nederlandse zit. De reden is, omdat de top 25 instellingen niet leven onder een verkrampte onderwijsstructuur, zoals dat in Nederland al decennia aan de gang is. Veel van onze beste mensen verdwijnen naar het buitenland en komen helaas nooit meer terug, dit is niet alleen een ramp voor ons bedrijfsleven, maar ook uiteindelijk voor de Nederlandse economie en zorgt daarom voor een verdere uitmergeling van het onderwijs.

Als Kleinknecht bezorgd is over het verdwijnen van de ‘slimme’ banen, dan zou hij zich zeker meer moeten verdiepen in de werkelijke oorzaken van deze verdwijning en niet alleen maar roepen dat de overheid te weinig investeert. Want zonder een daadwerkelijke sanering en het introduceren van concurrentie helpt extra geld niets en verdwijnt het zoals gewoonlijk in een bodemloze bureaucratische put, zoals we dat eveneens hebben kunnen zien met de gezondheidszorg, openbaar vervoer, infrastructuur en ontwikkelingshulp.

Albert Spits is financieel analist en bestuurslid van de Frédéric Bastiat Stichting.

http://ed.sjtu.edu.cn/ranki…
http://www.ned.univie.ac.at…

1 REACTIE

  1. WIE ROTZOOI ZAAIT ZAL ROTZOOI OOGSTEN
    (nader commentaar overbodig, maar toch)

    Nederland zit dank zij de socialisten opgescheept met de erfenis van 40 jaar stalinistisch onderwijs. De rotte vruchten verspreiden zich al die jaren als een kanker over de samenleving. Het gaat maar door.

Comments are closed.