Onder deze titel heeft Peter Knoppers een uitstekend rapport op het internet.

Zie: http://ce.et.tudelft.nl/~kn…

(dank ook aan inzender op HUBlog)

Hij zegt onder andere:”Over de voordelen van de machines is weinig discussie mogelijk; die zijn evident. Waar het om gaat is dat we daarvoor enkele zeer fundamentele rechten en waarborgen opgeven. Die voordelen wegen niet op tegen de nadelen.”

Pamela Hemelrijk was een van de eersten die via haar column in METRO in het openbaar wees op de fraudemogelijkheden.

De moeilijkheid om bij de laatste Europese verkiezingen er achter te komen hoeveel BLANCO stemmen er geweest zijn, doet de achterdocht alleen maar versterken. Postbus 51 kon het niet beantwoorden en heeft ons verwezen naar de Kiesraad. En daar hebben we nog geen antwoord van gekregen. Kan nog komen natuurlijk.

Ook is vreemd dat er door de overheid niet uitgebreide “geruststellingen” worden gepubliceerd.

Iedereen die maar enigszins in deze materie is geïnteresseerd kunnen we aanraden het artikel van Peter Knoppers te lezen.

Ook al weten we zeker dat Nederlandse politici nooit zullen zwendelen. Dat gebeurt alleen maar in het buitenland.

1 REACTIE

 1. "EERLIJKE VERKIEZINGEN"

  Wat mij bij de publicatie van de uitslag steeds opviel was het feit, dat de regel OVERIGE, voor zover ik de uitslagen heb gezien, altijd 0,0 % vermeldde.

  Dat suggereert, dat BLANCO stemmen, worden toegevoegd aan "ongeldig verklaarde" stemmen. Alleen geldige stemmen schijnen mee te tellen voor het opkomstpercentage.

  Wie de kieswet van 1989, laatstelijk gewijzigd in dec. 1998, wil inzien, gaat naar: http://ce.et.tudelft.nl/~kn

  Wat betreft informatie over de broncode voor het electronisch stemmen zie o.a.:

  http://www.epn.net/content/

  commentaar: ik ken geen wet, die blanco stemmen meetelt t.b.v. lege zetels, wat naar mijn gevoel minder oneerlijk zou zijn.

Comments are closed.