Het meest door overheid en pers bejubelde resultaat is het opkomstpercentage van 39,1 procent. Dat percentage was de inzet voor deze EU verkiezingen. De moeite en (belasting)geld dat de politici er tegenaan gegooid hebben, heeft een voor hen mooi resultaat opgeleverd.

Onze waarschuwingen en voorlichting hebben dit niet voorkomen. Hoe zou dat komen?

Op de eerste plaats natuurlijk dat we niet voldoende mensen konden bereiken. Met een beschikbaar budget van nul euro kun je geen reclame kopen en moet je volstaan met het schrijven op sites en HUBlog.

Bij een volgende keer zou een reclamebudget voor krant, radio TV reclame een groot verschil kunnen maken.

Op de tweede plaats speelt echter ook dat je, zeker gedurende de verkiezingsperiode, heel moeilijk mensen kunt overtuigen om hun mening eens aan een grondige analyse te onderwerpen. Bepaalde stellingen zitten er zo diep ingehamerd dat het moeilijk is om je er van los te maken. Zeker in een tijd dat je er zelf zo (emotioneel??) mee bezig bent.

Zoals: dat je van je recht gebruik moet maken, dat je je stem moet laten horen, dat het je burgerplicht is, dat je voor je mening uit moet komen (in het geheim in een hokje!) en meer van die onjuiste opvattingen.

Misschien is het zaak om de juiste rationele feiten net te behandelen buiten actuele verkiezingsperioden?

Wat zullen de gevolgen zijn van die hoge (???) opkomst?

Voor de kiezers alleen maar negatieve. De politici zullen zich gesterkt voelen en nog harder hun macht gaan uitoefenen. Zowel over de kiezers als over de meer dan 7 miljoen kiesgerechtigden die dit mandaat niet gegeven hebben, en ook de 4,5 miljoen die niet eens kiesgerechtigd zijn. (72 % van de hele bevolking)

Zouden de “opgekomenen” zich nu echt afvragen wat precies hun stem bereikt heeft? Of trappen de meesten gewoon in de zelfbevredigende slogan dat “WIJ” zo goed gekozen hebben en dat nu alles zal gaan veranderen? En sluiten ze hun ogen ervoor dat ze alleen maar het machtsgevoel van de politici hebben versterkt?

7 REACTIES

 1. BOLKESTEIN & BOS AL DICHTBIJ de DICTATUUR

  Wat mij erg opviel waren twee opmerkingen: Bolkestein riep met zijn knerpende stem in de ochtend van 10 juni door de microfoon van Radio 1: "WIE NIET STEMT HEEFT GEEN RECHT VAN SPREKEN."

  Bos riep gisteren na sluiting van de verkiezingslocalen tijdens het TV-optreden, doelend op de overwinning van van Buitenen: "Het feit, dat zomaar een vreemde ons politieke systeem kan binnendringen, noodzaakt ons het politieke systeem te veranderen."

  Ik wil geen onheilsprofeet zijn, maar het is volstrekt duidelijk, dat Libertariers zich op effectieve wijze zullen moeten bundelen om een strategisch beleid te kunnen ontwikkelen. Als van Buitenen met zeer beperkte middelen 2 eurozetels kan veroveren, dan moet het mogelijk zijn, dat Libertariers zo’n soort truck nadoen.

  Ik denk wel, dat ik een item zou weten, waarmee dat mogelijk is, maar zoiets moet door de juiste man/vrouw, op de juiste wijze en op het juiste moment gebracht worden.

 2. Is Hub gek geworden?

  Democratie gaat over de meerderheid van de kiezers die de minderheid mag onderdrukken. Nog geen meerderheid van de kiezers daagt op en Hub betreurt de hoge (???) opkomst.

  Eerder schreef ik hier dat democratie betekent dat je een goevernement waarmee je niet tevreden bent mag naar huis sturen, maar eer dat goevernement buitenshuis kan bestaan en dus kan naar huis gestuurd worden moet het toch enige onderdrukkingslegitimiteit hebben

  Het is nu toch duidelijk dat de Europese Unie iedere onderdrukkingslegitimiteit ontbreekt. De Nederlandse bevolking wil geen EU.

  Wacht niet op een reclamebudget voor een volgende keer. Blijf gewoon via de Hublog de niet-kiezers sensibiliseren voor het feit dat zij gewonnen hebben met forfait-cijfers.

  Hub blijkt compleet onder invloed van de goevernementele propaganda en speelt hun spel mee. (Ja, ook ik had het over Van Buitenen, maar ik ben ook niet volmaakt.) Foei!

 3. DEMOCRATIE & UTOPIE

  Ivo, voor je weer iemand begint uit te schelden, kijk eens eerst naar jezelf. Europese belastingen zijn ook illegaal, maar OOK JIJ betaalt ze ! Wat leuter je dan, man.

 4. Het frappante aan deze verkiezingen was eigenlijk de oproep van Wouter Bos aan zijn Partij van de Armoede-stemmers om de regering te laten zien dat ze het niet eens zijn met het beleid van Balkenende. Daarvoor zijn de verkiezingen door hun gebruikt. Niets over de EU, maar wel over de Nederlandse politiek. Dus dit bewijst des te meer dat mensen alleen oog hebben voor hun nationale politiek dan alles wat er uit Brussel komt. Dus vermoed ik dat die 39% puur over de Nederlandse verhoudingen gaan.

 5. GLAZEN BOLLEN OF VALSE VERKIEZINGEN ?

  Wim, daar zou je wel eens heel erg gelijk in kunnen hebben: IEDEREEN legt de uitslag uit, zoals hem/haar dat het beste uitkomt, zoals we weer hebben kunnen zien. Al die jongens hebben hun eigen glazen bollen en gooien rustig alle gremia op dezelfde hoop, als het maar baantjes kan opleveren.

  Ondanks de hogere opkomst wordt nu hardop gepleit voor opkomstVERPLICHTING (Fortuyneffect: anders dreigt HUN DEMOCRATIE in te storten).

  Van Aartsen heeft gemeld en herhaald, dat het verlies van de VVD, wat hem betreft, waarschijnlijk te wijten was aan te WEINIG Euroskepsis, terwijl Bolkestein eerder had laten weten, dat wie niet stemt ook geen spreekrecht heeft (=olleke-bolleke-democratie).

  We zijn dan ook benieuwd, hoe de VVD z’n dualisme gestalte gaat geven.

 6. De VVD is gewoon een futloze en kleurloze conservatieve partij waar (naar mijn mening) niets van te verwachten valt.

  Ik ben niet gaan stemmen, maar aan de andere kant vind ik dat je een systeem waar je tegen bent van binnenuit moet hervormen wanneer dat nog zin heeft en initiatieven kans maken.

  Bij de volgende (Europese) verkiezingen moet er gewoon een 1-issue partij komen met als doel: Nederland uit de EU en in de Vrijhandelsassociatie

  (en ik help graag mee om die op te richten). Net als die partij in Engeland van mr. Kilroy (ik weet de naam van de partij niet meer). Dan kunnen de 70% die tegen de EU zijn gewoon daar op stemmen en is de ‘betekenis’ van de opkomst meteen helder.

 7. NEDERLANDSE ONAFHANKELIJKHEIDS PARTIJ ?

  MacPoster, daar zou ik ook aan meehelpen, wie nog meer ?

Comments are closed.