Gisteren zijn de meeste EU-landen naar de stembus geweest, 19 in totaal In Nederland en Groot Brittannië was dit afgelopen donderdag het geval.


We hebben kunnen zien dat een aantal kwesties hierbij meetelde. Bijvoorbeeld voor Groot Brittannië was dat de onafhankelijkheid van het Britse volk, maar voor Nederland was dit omdat Europa transparant moest worden, of het Europese parlement af te schaffen of om Balkenende een lesje te leren.

Allemaal zaken die in feite van groot nationaal belang waren. Nederland is de grootste betaler aan de EU per hoofd der bevolking en krijgt hiervoor bitter weinig terug, even de enorme wet- en regelgeving buiten beschouwing gelaten.

De opkomst was iets hoger dan vier jaar geleden, maar dat komt omdat er nationale belangen meetelden zoals hierboven al beschreven. Waar het eigenlijk om gaat is of de gemiddelde Nederlander hiervoor blijft warmlopen en dat is zeker niet het geval. 60% van de Nederlanders hebben in opiniepeilingen zonder meer aangegeven dat ze van die euro afwillen, alle vage voordelen ten spijt, bovendien wil ook een groeiend percentage de EU verlaten; over de afgelopen jaren is dit aantal al gegroeid tot 17%. Al met al een goede basis voor een nieuwe politieke partij om hiervan gebruik te maken om in het Europarlement te komen om van daaruit de eventuele uittreding mogelijk te maken.

Een van onze lezers heeft al het belang geschetst van een ‘single issue’. Tevens heeft Paul van Buitenen het niet eens geschetst, maar bewezen met zijn twee veroverde zetels. Ik sluit me hier als klassiek-liberaal bij aan, dus zouden alle initiatieven die ons uit deze Unie kunnen laten vertrekken onze steun en support verdienen.

Wellicht iets voor de Libertarische Partij?