Met genoegen, en enige verbazing ook, lazen we het hoofdartikel in BNdeSTEM van dinsdag 22 juni.

In dit hoofdartikel wordt de visie van de krant op het FNV-gedrag betreffende het prepensioen gegeven.

Eerst wordt gesteld dat de enorme “overwinning” waarbij 370.000 leden het bod van het kabinet afwijzen, wel maar 5,5 % is van de 7,5 miljoen werkende Nederlanders. Die 5,5 % willen dus de andere 94,5 % beletten om van het prepensioen een individuele, vrijwillige regeling te maken.

Het artikel constateert dat het FNV bij monde van Lodewijk de Waal, deze regeling afwijst OMDAT ZE VRIJWILLIG IS. Zij willen de verplichte solidariteit niet opheffen.

Natuurlijk, dat zou de macht van de vakbond wel eens kunnen aantasten.

Daarbij wijst de krant er ook op dat er in Nederland over een paar jaar een tekort zal zijn aan werknemers.

Dat weten ze kennelijk bij de overheid niet, immers ze voeren een uitzetbeleid dat dit probleem alleen maar groter maakt.

Het artikel eindigt met de opmerking:

“De tijden van ‘allemaal hetzelfde’ raken voorbij, misschien die van gratis meeliften met door anderen bevochten voorzieningen ook wel.”


Dit moet libertariërs prettig in de oren klinken. Hieruit blijkt immers dat wat wij al jarenlang duidelijk proberen te maken, toch ergens al weerklank begint te vinden.

Zeker een aanmoediging om door te blijven gaan.

———————————————-

Zie ook “Pensioen ellende en de oplossing” op 12 juni op deze HUBlog, waarin beschreven hoe goed voor de arbeiders in Chili het probleem is opgelost.

http://www.libertarian.nl/E…

3 REACTIES

 1. Het hele idee van de vakbond die meepraat over het beleid is natuurlijk ook van de zotte.

  Eerst gaan we democratisch een regering kiezen, die maakt dan beleid, en dan moet een ondemocratisch orgaan als de vakbond opeens daarover meepraten. Blijkbaar hebben we deze regering gekozen, en de meerderheid is het daar, voor wat het waard is, blijkbaar mee eens.

  Waarom zou een vakbond zich daar dan niet aan houden? Dat ze argumenten kunnen aandragen prima, dat ze in discussie willen gaan, ook best. Maar daadwerkelijk mee-regeren gaat een stap te ver, ze zijn immers niet gekozen.

  Bovendien snap ik de kritiek van de FNV niet. Dit pre-pensioen plan van de regering geeft ze juist de kans om te laten zien hoe goed ze zijn. Ze zouden immers een eigen verzekeringsmaatschappij kunnen oprichten voor hun leden, en de door hun gewenste goudgerande regelingetjes zelf aan hun leden kunnen aanbieden.

  Kunnen ze meteen zien wat dat kost….

 2. HOEZO DEMOCRATIE ?

  Iedereen weet, dat “democratie” in Nederland niet bestaat. Als een regering bijvoorbeeld een CAO algemeen verbindend verklaart, maakt zij daarmee de democratie feitelijk tot een aanfluiting. Maar het gebeurt al jaren. Kennelijk willen "we" dat. En het is dan ook wel allemaal prima wettelijk geregeld. De logica van zo’n systeem is compleet irrationeel.

  De minst slechte “oplossing” van dit probleem geeft, naar mijn gevoel, een praktisch klassiek liberaal principe: Wanneer de individuen zich maximaal kunnen ontplooien met inachtneming van het individuele "natuurrecht" van anderen, leidt dit tot een maximalisering van het individueel inkomen en tot een optimaal BNP, zo hebben wiskundigen, naar verluid, ruim een eeuw geleden bewezen.

  Bijna elke nieuwe overheidsmaatregel tast dit principe aan. Daarom dient vooraf een zorgvuldige afweging te worden gemaakt met inachtneming van de economische gevolgen EN VAN DE HELE WETGEVING.

  M.a.w. in die overweging behoort ook te worden betrokken de vraag, welke overige regelgeving vervolgens moet worden GEWIJZIGD, resp. AFGESCHAFT, op basis van klassiek liberale principes.

  Vervolgens blijft het probleem: hoe voorkom je, dat de overheid zichzelf alsmaar meer macht toe-eigent ? Maar die machtsstrijd hou je toch, net als in het bedrijfsleven. EENS TEMEER zullen klassiek liberalen zich daarom toch moeten organiseren.

 3. VAKBONDS-COLLECTIVISME

  Wie vrijwillig huwt, zit vervolgens vast aan de regels van het huwelijk. Mutatis mutandis geldt: wie vrijwillig vakbondslid wordt zit vast aan de regels van de "vakbondsdemocratie".

Comments are closed.