Nadat de WAO, Ziektewet en andere sociale voorzieningen uitgekleed zijn is nu weer ( is al eerder gebeurd) de WW-uitkering onderwerp om aangepakt te worden.


De uitkering moet omlaag in het laatste jaar waarin een werkloze recht heeft op WW. Dat wil minister Brinkhorst (Economische zaken) , die zich gesteund weet door minister Zalm (Financiën), voorstellen aan het kabinet. Minister de Geus (Sociale zaken en Werkgelegenheid) verzet zich hier fel tegen, maar zijn “eigen” CDA-fractie heeft er geen principieel bezwaar tegen.

Natuurlijk ben ik helemaal geen voorstander van dit systeem, maar dat laat ik nu even in het midden.

Wat er nu al jaren gebeurd is het volgende; de uitkeringen worden telkens beperkt, maar de premies die betaald worden gaan alleen maar omhoog. Per 1 juli a.s. gaat bijvoorbeeld de premie WAO weer met 0.4% omhoog. En daar hebben dus de volksvertegenwoordigers principieel geen bezwaar tegen.

Elke verzekeringsmaatschappij die dit doet zou voor de rechter gedaagd worden.

Het voorstel van Brinkhorst heeft mede te maken met de besparing van netto 750 miljoen euro voor 2005 die nog moet worden ingevuld en waarover het kabinet zich dezer dagen buigt.

Dit is geen besparing maar een ordinaire belastingverhoging. U wordt elk jaar dat u werkt gedwongen om meer te betalen, met als resultaat dat u minder krijgt. Dat noem ik volksverlakkerij.

Aan de reeds gereduceerde duur van de uitkering (maximaal 5 jaar) willen ze niet aan tornen. (Wie gelooft dat?)

Wat in het besluit ook meespeelt is dat Zalm en Brinkhorst vrezen dat de WW-uitkering als truc gebruikt zal worden om eerder met pensioen te gaan nu kabinetsplannen er op gericht zijn iedereen tot zijn 65e aan het werk te houden. Schaf het de fiscaal gunstige opbouw voor een prepensioen dan niet af , dan hoeven ze ook niet bang te zijn dat er eventueel misbruik wordt gemaakt.

Wie zijn zij om te bepalen hoelang iemand in zijn/haar leven moet werken?

In een echte vrije markt bepaald iedereen dat zelf. Dan hebben we gaan belasting en sociale premiedruk van ongeveer 78%. En dat is de oorzaak van werkloosheid en het niet meer kunnen concurreren op de markt.

4 REACTIES

 1. GRAAIENDE GELDWOLVEN EN KNARSENDE TANDWIELEN

  Hier zie je, wat er met een omslagsysteem gebeurt, als voldoende financiele controle ontbreekt. Niemand durft er nog wat van te zeggen: het Parlement niet en de Rekenkamer ook niet. De Weg naar de Slavernij is eenrichtingsverkeer.

 2. WAT TE DOEN, ALS NIEMAND DIT WIL ZIEN

  Boekhouderslogica is de gevangenis van het echte creatieve denken, want anders wordt het creatief boekhouden. Dat is wat minister (hoe lang nog) Zalm de burgers als hoogste wijsheid probeert in te peperen. Dit alles is gebaseerd op de ideologie van de vrije markt.

  Nu ben ik beslist een voorstander van vrije markt, maar dan moet die markt niet worden doodgedrukt door de wetmatigheid van de boekhouderslogica. Dat is graaien, graaien … ook waar het niet te halen valt. Hebben deze mannetjes ooit zelf wel eens de handen uit de mouwen gestoken? Verbaal wel, maar echt? Dat is precies het probleem, want anderen doen het altijd fout. Daarom creeër je als politicus eerst een geducht probleem om er anderen dan de schuld van te geven.

  Voorbeelden van deze heer van stand? Plenty! 9 van de 15 miljard euro bezuiniging moest door hem worden teruggestort naar het ABP, waar hij het in groot tempo had vandaan gehaald en nu weer in 2 jaar tijd in heeft terug gestort, want anders worden zijn ambtenaren boos. De vele miljarden die opgehaald zijn bij KPN om de UMTS licenties in de markt te zetten zijn aan een zwakke industrietak willens en wetens onttrokken en toegevoegd aan de schatkist, waardoor vele duizenden hoog opgeleide mensen nu nog steeds zonder werk zitten. Het millennium probleem heeft hij en de hele regering uit de hand laten lopen, waarna de gehele bedrijfstak van de automatisering massaal door de banken en verzekeringen de vernieling in is geholpen, door een kopersstaking. Hier is géén enkele politicus of mededingingsambtenaar aan te pas gekomen, laat staan de pers …

  KPN als semi-geprivatiseerd-staatsbedrijf heeft uit strategische overwegingen daar in het geheel geen bezwaar gemaakt, want die verliezen kunnen immers gewoon worden doorberekend aan de klant. Dat blijkt wel uit de nota’s, want die zijn nu ruim 3 keer hoger dan enkele jaren geleden …

  Wordt de burger geprovoceerd? Nee, gemasseerd, zodat we gewoon kunnen doorgaan met die fantas(astisc)ie-maatschappij. De verbeelding in boekhoudersland spreekt boekdelen. Precies zoals de premier bij zijn aantreden zei: eerst lijden, dan poetsen. Maar of we daar op die manier ooit nog zullen komen? Hij is daar in ieder geval niet verantwoordelijk voor!

  Dat is de verantwoordelijkheid van de burger, U en ik. Zij moeten zelf maar voor werkgelegenheid zorgen. En verzekeringen, … Maar wat is dan de ethische verantwoordelijkheid van de overheid? Je zou denken dat zij de condities geschikt moeten maken. Is de overheid daarmee bezig? Neen, want dat is ook de verantwoordelijkheid van een ander; Brussel, Londen, Washington, Bagdad?

  De Nederlandse overheid genereert nu al jaren een sfeertekening dat alles wat niet goed loopt met regelgeving en wetgeving weer op rolletjes kan komen. Zij is in het geheel niet geïnteresseerd in het dejuridiseren van de samenleving. Waarom zou ze ook. Want het veroorzaken van een nieuw probleem zoals het ‘niet faciliteren’ = tegenwerken van de economie veroorzaak werkeloosheid en dat is nu ook precies de (ideologische) bron van waaruit men put. De werkeloosheid was in Nederland te laag en daar moeten we wat aan gaan doen!! Linkse taal? In het geheel niet, want zowel de VVD als het CDA hebben elkaar daarin gevonden en nu ook D’66, of is minister Brinkhorst ook van de VVD? Hij blijkt net als de rest van het kabinet van mening te zijn dat er te weinig hoog opgeleide mensen zijn, dus moeten die maar uit het buitenland komen. Kennelijk krijgt hij de informatie niet van minister De Geus, want zijn ambtenaren hebben massaal geconstateerd dat juist de hoger opgeleide medewerkers, die in de bedrijven aan innovatie en productontwikkeling deden als eerste massaal zijn ontslagen de laatste 1,5 jaar. We kunnen na al die afbraak van innovatie infrastructuur van de laatste jaren niet verwachten dat ze in 5 – 10 jaar weer enigszins op (eigen)poten kan staan. Natuurlijk wat doe je dan als regering: je richt een innovatieplatform op. Precies wat architecten doen als ze tot de conclusie zijn gekomen een minder mooi object te hebben neergezet: juist je zet er een paar bomen voor! Uit het zicht en gaat vervolgens klagen: "dat je het gebouw niet meer kunt zien".

  Blijft over de vraag: Wie is nu de slaaf van wie geworden?

 3. Mijn indruk is dat men alweer bezuinigt op de WW omdat niemand het lef heeft om de WAO beerput op te ruimen.

  900.000 ‘invaliden’ en XXX-duizend personen die er hun geld aan verdienen is ongetwijfeld goed voor heel veel kamerzetels bij de volgende verkiezingen (of stemmen zij allemaal al op PVDA/SP?)…

  Privatiseren van de (nieuwe) WAO zou een mooi begin zijn.

 4. P.S. De familie "Schreef" is hier oververtegenwoordigd in de reacties…

  Mag de hoofdletter S in Schreef worden vervangen door een kleine s, webmaster? 🙂

Comments are closed.