In een artikel in het FD wordt dat vandaag bekend gemaakt.
Dat leidt onmiddellijk tot de volgende vragen:
– hebben wij 16 % meer service van de provincies gekregen?
– Of zijn ze 16% inefficienter gaan werken?
De waarheid zal wel in het midden liggen, maar 8% extra inefficiency erbij is bijna Oost-Europees.
En dit allemaal bij een overheid die tot matiging oproept.
En dit allemaal bij gemeentelijke lasten die daarbij met 7,6% stijgen.
Je zou bijna schrijven: gaat er tenminste iets in dit land vooruit….