Mogelijk hebt u sommige berichten in de pers gemist.
Vandaar dat we u een overzicht geven van een aantal gebeurtenissen of uitspraken die tekenend zijn voor wat er in onze tijd aan het gebeuren is.
.

.
23 juni 2004: ‘Fiscus doet inval in woonwagenkamp’
Het woonwagenkamp Vinkenslag bij Maastricht is overvallen m.b.v. door pantserwagens begeleide eenheden van de Fiscus. Volgens staatssecretaris Wijn “zal het vaak voorkomen dat de kosten van de inning, de te innen belastingschuld zullen overstijgen. De belastingmoraal is belangrijker dan de kosten. Het zal een kwestie van lange adem zijn voordat elke burger netjes belasting zal betalen.”

Stel: een straatrover zwaait met een mes voor je gezicht, maar je weigert te capituleren. Nu richt hij een pistool op je voorhoofd. Wat zegt hij vervolgens?
Antwoord: “Leuker kan ik het niet maken, wel makkelijker.”

23 juni 2004: ‘Aymara-indianen in de Andes op oorlogspad’
“De burgemeester wordt door een woedende menigte uit zijn huis gehaald. Ze slepen hem van het ene naar het andere nooit voltooide openbare werk, en op elk van die locaties wordt hij afgetuigd. Aan het einde van de tocht overgiet de meute hem met benzine en verbrandt hem levend. (…) ‘Lynchen is niet gebruikelijk in onze gemeenschappen, maar een buitengewone maatregel die in extreme gevallen wordt toegepast.’ (…) Sommige aanhangers van (president) Toledo spreken al niet langer over de Aymara’s als anarchisten maar als terroristen. ‘In de jaren zeventig en tachtig noemden ze ons communisten, in de jaren negentig drugshandelaren, en nu terroristen. Maar wij zijn nog steeds dezelfden.'”

23 juni 2004: ‘Woningcorporaties geven intern meer uit’
“De uitgaven van woningcorporaties aan het eigen personeel en de interne organisatie stijgen bijna vier keer zo hard als de uitgaven aan het onderhoud van de huurwoningen. Ondanks de stijgende huurinkomsten daalt daardoor de efficiëntie van de sociale verhuurders.”

24 juni 2004: ‘Cultuurraad: alsnog subsidie voor Carver’
“Zes kunstinstellingen maken alsnog kans op rijkssubsidies van bij elkaar 850 duizend euro.” In het subsidie-advies ‘Spiegel van de cultuur’ adviseerde de Raad voor Cultuur (RvC) stopzetting van de subsidie aan mime-theatergezelschap Carver, omdat dit gezelschap zijn ‘collectieve werkwijze’ leek te hebben verruild voor een eenhoofdige artistieke leiding door Beppie Melissen. ” Een andere gelukkige is de Nationale Stichting tot Bevordering van de Vrolijkheid (culturele activiteiten voor jonge asielzoekers). Die vroeg 648.490 euro, kreeg eerst nul en nu een ton.”

24 juni 2004: ‘Medische hulp is een risicovol bedrijf’
“Medische hulp staat voor de burger gelijk aan bungeejumpen. (…) Tien procent van de ziekenhuisopnames gaat gepaard met een ernstige fout. Dan spreek je over tienduizenden gevallen per jaar.”

24 juni 2004: ‘Een griezelscenario’, door Marcel van Dam
Van Dam schrijft onder andere over de “verzwarting” van de grote steden, en stelt dat: “In de politiek ‘gevoelens’ steeds vaker het beleid bepalen en het verstand naar de achtergrond wordt gedrongen.”

Beste meneer Van Dam, wilt u oprecht beweren dat het overheids’beleid’ m.b.t. onderwijs, veiligheid, immigratie, de verzorgingsstaat, bureaucratie, etcetera, de laatste decennia ‘rationeler’ was dan nu? Minder ‘op gevoelens gebaseerd?’ Idealiseert u de Rode Middeleeuwen niet enigszins?

24 juni 2004: ‘Bezuinigen bij de overheid’ (in Intermediair)
“Ruim 40 procent van de werkgevers (in overheidsdienst), ruim een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar, bemiddelt tegenwoordig voor voorrang bij medische behandeling van hun werknemers.”

25 juni 2004: ‘Donner verbiedt ‘no cure, no pay’

26 juni 2004: ‘Kosten jachtvliegtuig JSF vallen opnieuw hoger uit’

28 juni 2004: ‘Directeur dentank mijdt publiek’
Bart Jan Spruyt, directeur van de conservatieve Edmund Burke Stichting, zal voorlopig niet meer deelnemen aan voor het publiek toegankelijke bijeenkomsten. De reden is dat de stchting de kosten van de particuliere beveiliging van Spruyt niet meer kan betalen.”

29 juni 2004: ‘EU-zwemverbod dreigt in 2015 voor IJsselmeer’
“Voor bepaalde stranden aan het IJsselmeer en meren rondom Flevoland komt vanaf 2015 zo goed als zeker een zwemverbod. Dat is het gevolg van de strengere regeling voor zwemwater, die de Europese ministers van milieu maandag overeen zijn gekomen in Luxemburg.”

1984
“Om je eigen, Nederlandse identiteit te behouden, moet je heel Europees denken.” (Volkskrant, 24 juni 2004), Henk Oonk, directeur van het Europees Platform. Hij houdt zich bezig met onderwijsvernieuwing.

PS: Mochten mensen de column van H.J. Schoo (‘Dijkstals ommezwaai,’ 26 juni 2004 in de VOLKSKRANT) hebben gemist, probeer hem nog te bemachtigen. Erg scherp.
—————————————-

*) De meeste lezers van Hublog zullen niet geabonneerd zijn op de Volkskrant. Toch kan het nuttig zijn de berichtgeving in dit medium, compact en soms voorzien van enig commentaar, te volgen.
overzicht samengesteld door DF

1 REACTIE

  1. Uit The Independent on Sunday van vandaag:
    http://enjoyment.independen
    UITREKSEL
    Although Marlon Brando, eccentric and meticulous to the last, left precise taped details for his funeral, including, it is believed, instructions that his friend and protégé Jack Nicholson should lead the mourners, it was not certain last night whether he left enough money to pay for it.

Comments are closed.