Bij vrijheid gaan we uit van persoonlijke verantwoordelijkheid, die de keerzijde ervan is. Alleen mensen kunnen vrij en verantwoordelijk zijn, dieren niet. Vrijheid in de zin van keuze van gedrag bezitten zij niet, en daarom hebben ze geen “rechten”.

De morele plicht om toe te zien op het welzijn van dieren ligt bij ieder van ons als individu. Dierenactivisten kunnen een bijdrage leveren aan dierenwelzijn door bekendheid te geven aan productiemethodes waarbij dierenleed betrokken is, en consumenten te wijzen op hun morele verantwoordelijkheid. Overheidsdwang is hierbij niet alleen overbodig, maar ook contra-productief. Het leidt enkel tot verplaatsing en versluiering van de productiemethodes.
Uiteraard is het schenden van andermans eigendom niet toelaatbaar, ook niet in de naam van dierenactivisme.
Dit is één van de vele thema’s besproken op http://www.vrijheidslijst.nl

4 REACTIES

 1. Onlangs op TV:

  Een Amerikaanse onderzoekster houdt twee speelgoedsleutels van gekleurd plastic voor de neus van een grijze roodstaart papegaai. De ene sleutel is blauw, de andere groen. De blauwe is kleiner dan de groene. Ze stelt de papegaai enkele vragen en het dier geeft antwoord.

  Onderzoekster: “How many ?”
  Grijze roodstaart: “Two.”

  Onderzoekster: “What color ?”
  Grijze roodstaart: “Blue, green.”

  Onderzoekster: “What color bigger ?”
  Grijze roodstaart: “Green.”

  Vervolgens houdt ze een bord met drie verschillende bolletjes gekleurde wol voor de neus van de papegaai. De drie bolletjes zijn ook allemaal verschillend van grootte. De groene is het kleinste, de middelste is rood en de grootste is blauw.

  Onderzoekster: “What color in between ?”
  Grijze roodstaart: “Red.”

  Tenslotte houdt ze twee dezelfde plastic kubusjes voor de neus van de papegaai.

  Onderzoekster: “What different ?“
  Grijze roodstaart: “No.”

  De papegaai blijkt ruim 200 woorden te kennen. Zelfs woorden met twee lettergrepen (“Key-chain”).
  Het dier kan materialen herkennen door een voorwerp even in de bek te nemen (“Wood. Rock.”).
  Ook het tellen van voorwerpen gaat de papegaai makkelijk af (“Five.”).

  Het komt er op neer dat deze papegaai het verstand en de cognitieve vermogens heeft van een kind van twee jaar !

  Apen, zoals chimpansees, gorilla’s en urang utangs, blijken nog intelligenter te zijn. Die kunnen wel een paar duizend begrippen leren. De onderzoekers communiceren dan met gebarentaal, of via symbolen op een computerscherm. Ook walvissen (m.n. dolfijnen) zijn erg intelligent en hebben ook een uitgebreide eigen taal.

  Vroeger dachten mensen dat alleen wij konden denken en spreken. Dat is dus niet zo. Maar als het verschil tussen mensen en dieren niet zo duidelijk is en sommige dieren het niveau van een mensenkind kunnen bereiken, zouden dieren dan geen mensenrechten moeten krijgen ? Dan zouden ze beslist beter worden behandeld.

 2. [3] [3] [3] [3] [3] de vijand van de grijze rood staart is een kat

Comments are closed.