Maandag zou het moeten gebeuren. Het laatste stukje A30 tussen Barneveld en Ede is klaar en zou opengesteld worden voor het verkeer. Een stukje snelweg dat ervoor moet zorgen, dat de files op de A12 en de A1 verminderen.

Helaas heeft moeder natuur weer roet in het eten gegooid. Geen korenwolfjes of geel gestreepte gifkikkers dit keer, maar een kolonie oeverzwaluwen zorgen ervoor, dat Rijkswaterstaat heeft besloten om slechts een rijstrook open te stellen voor het verkeer. Deze kolonie oeverzwaluwen hebben namelijk nestjes gebouwd in een dijklichaam langs de A30 en nu is men bang, dat het verkeer grote aantallen van deze zielige vogeltjes plat rijdt.

Is dit wat dierenactivisten verstaan onder ‘dierenrechten’? In dat geval begint het erop te lijken, dat de dieren in Nederland al behoorlijk wat rechten hebben verkregen. Zo kregen ze al eerder het recht op strepen op de geluidswering langs de HSL, het recht op alle kokkels in de Waddenzee en het recht op een ongemaaide berm waar men ongestoord kan broeden. Nu hebben ze dus ook het recht om mensen in de file te laten staan.

Zoals met ieder recht, staat er een plicht tegenover. Die plicht ligt bij de belastingbetaler. Hij kan krom liggen voor de aanleg van infrastructuur en moet gewoon accepteren dat hij daar na oplevering niet eens gebruik van kan maken.

Het spreekwoord luidt: “een zwaluw maakt nog geen zomer”. Maar “een kolonie oeverzwaluwen houdt de files in stand” zou ook wel eens kunnen kloppen.

11 REACTIES

 1. Indien de wegen terug prive-eigendom waren, zouden de zwaluwen dan geen tol mogen heffen opdat "hun" baanvak zou bereden mogen worden?
  Is tolheffing,
  gelet op de huidige situatie die een gevolg is van het, zoals altijd, voorbeeldig optreden van de overheid,
  trouwens niet de ware oplossing voor het fileprobleem?

 2. Respect voor het individu nodigt ook uit tot respect voor zijn milieu. Of "mag" ik dat als verklaarde klassiek liberaal niet zeggen ?! (… ?) Trouwens de files zijn naar mijn gevoel een gevolg van een jarenlang wanbeleid van de overheid op gebied van o.a. verkeer en immigratiebeleid.

 3. Immmigratie en files – dat verband had ik toch graag verhelderd gezien.

 4. Immigratie & Files

  Kijk Ivo, dat zit zo. Omdat het grootkapitaal gesteund door ons belastinggeld 40 jaar lang zijn gang kon gaan, verstopte de banlieu vanzelf met grote aantallen forensen en je grote steden met allochtonen, omdat het werk in de grote steden werd geconcentreerd. Intussen emigreren de grootaandeelhouders naar zonnige oorden. Omdat de overheid wel die grote bedrijven met hun grootaandeelhouders faciliteerde en nog steeds faciliteert, maar weigerde en nog steeds weigert de benodigde infrastructuur te ontwikkelen, kwam ons wegennet hopeloos in de knoop. Langzamerhand vertoont de demografie in W-Europa tegenwoordig dan ook alle kleuren van de regenboog, zonder dat de autochtonen daar invloed op hebben gehad. Zo zijn niet alleen de verkleuring, maar ook de verstopping van het land een belangrijke indicator, dat de overheid er al die tijd met de pet naar gegooid heeft.
  Ik heb me dan ook al 40 jaar lang wegens dit collectivisme herhaaldelijk in mijn graf omgedraaid.

 5. Ik ben het roerend eens met Jac P. Thijsse. De overheid in de vorm van de socialisten o.l.v. de toenmalige PvdA, PSP, CPN en PPR. In de jaren zeventig zuchtten de Nederlanders onder het juk van Den Uyl en trawanten. Niet alleen is er toen geen cent geinvesteerd in de infrastructuur, maar hebben ze een rampzalige beslissing genomen om de gastarbeiders uit middeleeuwse gebieden te laten overkomen tezamen met hun gezinnen. De problemen die we nu zien met de allochtonen zijn afkomstig van de desastreuze beleidsmaatregelen van dit voormalig regime.

 6. Dit komt door de eenvoudige waarheid dat:

  -ALLES wat de overheid subsidieert, leidt tot hogere productie dan de vrije markt vraagt. Geldt voor melk, werklozen, en noem maar op.
  -ALLES wat de overheid belast, wordt schaarser of gaat naar de zwarte markt.

  In een vrije, libertarische wereld zou het probleem van de migratie niet bestaan. Iedereen zou dan blij zijn met de productieve nieuwkomers. De niet productieven zouden niet eens komen.

 7. Volg dit voorbeeld!

  http://observer.guardian.co

  Crisis plan for tolls on all roads

  Juliette Jowit, transport editor
  Sunday July 11, 2004
  The Observer

  UITREKSEL
  The biggest shake-up in the history of British motoring is to be outlined in a government-funded study that proposes a national toll scheme to charge drivers up to 90p a kilometre (£1.45 a mile) for using the nation’s roads.

 8. Die files zijn er al zo lang, dat die extra periode van twee, drie maanden niets meer uitmaakt.
  Heerlijk, dat er toch nog rekening wordt gehouden met "alles wat leeft en bloeit en ons altijd weer boeit!" Maar het citeren van een VARA-spreker uit de jaren 70, de periode dat men eindelijk echt oog kreeg voor het feit dat een bloeiende economie gebaat is bij een goede leefomgeving, is zoiets als vloeken in deze libertarische kerk.

  Overigens, het verband tussen files en immigratiebeleid ontgaat mij nog steeds.
  En ik vraag me ook af, waarom de naam van Jac. P. Thijsse hier eigenlijk misbruikt wordt. Was hij het niet, die de ogen van de Nederlanders opende voor de natuur. Was hij het niet, die pleitte voor een evenwichtige ontwikkeling van economie en ecologie naast elkaar en niet tegenover elkaar.
  En die evenwichtige ontwikkeling wordt in dit tijdsbestek weer danig dwars gezeten door het vrije marktdenken (net zoals die ontwikkeling werd belemmerd door de overmatig "groene ogen" van Den Uyl c.s.)
  Laat de markt maar z’n gang gaan! Dan komt alles goed voor aandeelhouders en andere optiegenieters. Maar dan blijft de natuur, waarvan ook de mensenwereld deel uitmaakt, het kind van de rekening enhet minder bevoorrechte gedeelte van de mensheid betaalt het gelag. De rijken kunnnen toch wel hun eigen groene omgeving creëren of die opzoeken.

 9. IMMIGRATIE & FILES

  Beste Hans geen Libertarier,
  Het verband tussen immigratiebeleid en files is het wanbeleid van de overheid. Ik citeer mijzelf : "De files zijn naar mijn gevoel een gevolg van een jarenlang wanbeleid van de overheid op gebied van o.a. verkeer en immigratiebeleid." Laat s.v.p. mijn heldere uitleg nu eens goed tot je doordringen. Als er behoorlijke immigratiewetten waren gewweest, dan zaten we nu niet opgescheept met bijvoorbeeld allochtone peperdure analfabeten. om maar een dwarsstraat te noemen. Nu de situatie zo is, zou ik ten eerste zorgen, dat de profiteurs van weleer de alfabetisering zouden betalen, evenals de schade, die allochtone misdadigers aan de samenleving toebrengen. Ten tweede zou ik zorgen, dat die profiteurs en hun handlangers bij de overheid ook zouden bijdragen aan de modernisering van het wegennet, alsmede aan het herstel en behoud van natuur en milieu. En nogmaals, -dat heb je toch hopelijk inmiddels wel begrepen: ik noem mijzelf vrijmoedig "klassiek liberaal".

 10. Tol betalen voor wegen die "we" al lang en breed hebben betaald is natuurlijk onzin. En zolang er geen alternatieven zijn voor de auto zal ook tolheffing niet werken om files te bestrijden. Of zouden die mensen voor de lol in de file staan?

  Het voornaamste probleem met de immigratie was dat de immigranten in de steden gingen wonen. De autochtonen vertrokken massaal naar de buitengebieden, en werden gedwongen om forens te worden. En die mensen staan dus allemaal in de file.
  De enige echte oplossing voor het file-probleem is de aanleg van meer asfalt. Die nieuwe wegen mogen best tolwegen worden, mits de overheid zich er maar niet mee bemoeit.

 11. Het spreekwoord is: Eén zwaluw maakt nog geen lente. Dus… welke vogel maakt in z’n eentje nog geen zomer?

  Antwoord
  De betekenis van ‘één zwaluw maakt nog geen lente’ is dat men uit een enkel gunstig feit nog geen algemene optimistische gevolgtrekkingen mag maken.
  Een spreekwoord met nagenoeg dezelfde betekenis is ‘één ooievaar maakt nog geen zomer’.

  (bron: http://www.VanDale.nl : Taalzaken – Taalweetje van vandaag)

Comments are closed.