De Europese Unie heeft zich ontpopt als een mega-overheid, met mega-bemoeizucht en bijbehorende verleidingen tot corruptie.

Zolang de Europese Unie zich zou beperken tot de kerntaak van het beschermen van de vrijheid van mensen binnen haar grenzen, zou zij niet schuldig zijn aan vrijheidsschending. Zij zou invasies van vijandige, despotische regimes kunnen weren en gewelddadige criminaliteit zoals moord en verkrachting bestrijden. Alle andere taken die de EU op zich heeft genomen, schenden de vrijheid. Mensen kunnen voor zichzelf uitmaken welk schoeisel ze bijvoorbeeld naar hun werk willen dragen en hoeveel cacao ze in hun chocoladereep willen.
Gezien de EU blijkbaar niet van plan is haar bemoeizucht en machtsuitoefening terug te dringen, zou het zinnig zijn dat Nederland uit de unie treedt.
Dit is één van de vele thema’s besproken op http://www.vrijheidslijst.nl

3 REACTIES

 1. Okee, men is tegenstander van de EU. Ik ook (behalve vooralsnog van de euro-munt, voor 1999 was ik ook tegenstander van de euro-munt, maar sindsdien werd ik bekeerd).
  Maar men moet toch voorzichtig zijn eer men de kerntaak van de EU omschrijft als “het beschermen van de vrijheid van mensen binnen haar grenzen”.
  De kerntaak van de EEG in 1957 waren de vier verkrachte vrijheden (alsof vrijheid in het meervoud zou bestaan): die van personen, goederen, diensten en mededinging binnen de beschermde markt.
  Het beschermen van de Vrijheid van mensen binnen haar grenzen blijft nog altijd een taak van de nationale staten
  Het was precies omdat de nationale staten deze vrijheden enkel nationaal kenden en niet toekenden aan personen, goederen, diensten en mededingers uit wat na 1957 de andere lidstaten van de EEG waren dat de EEG in 1957 opgericht werd.
  De EU heeft nooit iets te maken gehad met vrijheidsbescherming enkel met bescherming van de verkrachte vier vrijheden.
  Indien ik het hier heb over verkrachting dan is dat omdat de vier vrijheden vergezeld gaan van de schoeisel- en cacaobepalingen waarover Hub zich ergert. Deze bepalingen zouden volgens onze Führers in Brussel noodzakelijk zijn opdat de ene beschermde markt tot stand zou kunnen komen.

 2. [1]
  Ik las onlangs het bijzonder interessante boek "The 48 Laws of Power" van Robert Greene.

  Sindsdien kan ik niet meer het denkbeeld negeren dat de huidige Europese regeringen moderne versies zijn van middeleeuwse despoten en hun vazallen. De EU vervult de rol van keizer.

  De repressie is weliswaar (nog even) veel subtieler, maar de excessieve kosten van de hofhouding en haar grillen zijn er niet minder om.

  Ook toen moesten de heersers charme, list en bedrog gebruiken om te voorkomen dat hun onderdanen in opstand kwamen. Is deze tijd wezenlijk anders?

  Ik zou overigens niets tegen de Euro hebben als deze op de goudstandaard was gebaseerd. Het ding is best handig als je op reis bent…

 3. Treur niet!

  LONDEN – Een aan al-Qaeda gelieerde groep heeft in een verklaring op het internet gedreigd met terreuraanslagen in steden in Europa. Watervallen van bloed zullen in Europa worden gecreëerd omdat het niet is ingegaan op een ultimatum van Osama bin Laden, zo zeggen de Abu Hafs al-Masri Brigades in een woensdag op een islamitische website verschenen verklaring.

  Bin Laden uitte op 15 april de eis dat de Europese landen die troepen hebben in Irak en Afghanistan deze binnen drie maanden moesten terugtrekken. Omdat dat niet is gebeurd, kan Europa op wraakacties rekenen. ,,Wij beginnen nu een bloedige oorlog tegen jullie. Wij zullen onze aanslagen niet stoppen totdat jullie tot inkeer komen”, luidde het dreigement. Italië werd met name genoemd als land dat kan rekenen op terreuraanslagen.

  De Abu Hafs al-Masri Brigades hebben de verantwoordelijkheid opgeëist voor de aanslagen in Madrid waarbij in maart zo’n tweehonderd mensen om het leven kwamen. In kringen van vooral Amerikaanse terreurbestrijdingsexperts wordt de groep weinig geloofwaardig gevonden en wordt sterk betwijfeld of de Brigades wel zo nauw verweven zijn met al-Qaeda als zij zelf beweren.

  29/07/2004 – ap

Comments are closed.