De verhoging van drankaccijns leidt tot een omzet daling van 20% bij Bols en dus veel minder accijnsinkomsten voor de overheid.

Daarnaast moet er flink gesaneerd worden in die alcoholproducerende bedrijven: Bij die van Bols ca 50% minder personeel dat dus geen belasting opbrengt maar WW gaat kosten.

Iets dergelijks speelt in de sigaretten industrie, ik hoorde dat er dit jaar ca 150 miljoen euro minder bij de staat gaat binnenkomen uit de VERHOOGDE sigarettenaccijns. Tel uit je winst, maar wij hadden dat al 30 jaar geleden van Laffer geleerd.

1 REACTIE

  1. LAFFER of de "KAPOTTE GRAMMOFOONPLAAT"

    Je kunt ze ook nooit alleen laten, die politici. En getuige de ondertekening van het Kyoto-verdrag is simpel REKENEN niet bepaald het sterkste punt van deze dames & heren. Dat weten we al lang.
    Daarom kun je de lessen van al hun debacles ook niet vaak genoeg herhalen. En blijf die kapotte plaat van Laffer c.s. dus maar gewoon afdraaien, Hub.

Comments are closed.