Ieder mens dient vrij te zijn waar hij maar wil, zolang hij daarmee niet leven, lijf, vrijheid en eigendom van anderen schendt. Dit betekent dat Nederlanders overal naartoe mogen gaan en iedereen naar Nederland mag komen.

Zoals de overheid met het belemmeren van immigratie de vrijheid schendt, zo belemmert zij verantwoordelijkheid door het aanmoedigen van immigratie. Dat betekent dat iedere vorm van overheidssteun aan immigranten fout is. Individuele mensen hebben natuurlijk alle recht immigranten te helpen indien zij dat willen, zoals ze ook het recht hebben hier-geborenen te hulp te schieten wanneer zij dat nodig achten.

In het huidige Nederland bestaat er rond immigratie een enorme industrie: personeel in asielzoekerscentra – van bouwers tot medewerkers, advocaten, medewerkers van inburgeringsprogramma’s, waaronder talloze ambtenaren. Zij putten hun inkomen uit de openbare kas. Bij vrije immigratie is dat allemaal niet nodig.
Toch zullen we niet overspoeld worden door “vreemdelingen.” Wie het hier rooit, draagt bij aan de economie en is welkom. Wie het hier niet rooit, gaat vanzelf weer weg. “Imburgering” is een privé-zaak. Iedere immigrant bepaalt voor zichzelf in hoeverre hij wil en kan assimileren.
Dit is één van de vele thema’s besproken op http://www.vrijheidslijst.nl

3 REACTIES

  1. Hoe het zou moeten zijn weten we wel.

    Probleem is echter, dat we in de praktijk zitten opgescheept met een buitengewoon complexe maatschappelijke situatie, die de individuele burger boven het hoofd is gegroeid. Hoewel wij persoonlijk allemaal bijdragen aan de groei van de welvaart, worden wij door het almaar groeiend maatschappelijk parasitisme uitgeknepen. Bovendien collaboreren overheden en politieke partijen t.b.v. eigen gewin stelselmatig op grote schaal met het internationale grootkapitaal en de onderwereld. Het is dan ook de allerhoogste tijd dit complex het eerst te ontmaskeren alvorens we allerlei mooie toekomstbeelden achternajagen.

  2. Probleem is ook , hoe krijg je mensen zo ver? Niet iedereen heeft liberale instelling , meestal verre van…
    Ik denk persoonlijk ook dat het gros van de mensen het simpelweg niet aan kan.
    Je kan beter in een roes leven dan de werkelijkheid onder ogen zien.

  3. Ik ben het met Hubert eens dat iedereen vrij is om te gaan en te staan waar hij wil. Maar vrije immigratie kun je alleen toestaan als de verzorgingstaat is afgeschaft, want anders bestaat het gevaar dat de riante voorzieningen en uitkeringen worden opgesoupeerd door immigranten, die niets hebben bijgedragen aan de lokale economie. Dus de eerste bouwsteen van de vrijheid is de complete opheffing van de verzorgingstaat. In een libertarische samenleving zijn er ook geen belangengroeperingen die strijden voor sociale wetgeving, asielzoekers, vluchtelingen, migranten e.d. want deze groeperingen moeten dan gaan werken voor hun geld i.p.v. het af te troggelen van het productieve deel van de bevolking.

Comments are closed.