De regering is voorstander van een plan om de internet- en telefooninformatie van alle burgers van de EU ten minste een jaar te bewaren. Dat blijkt uit een document dat de Nederlandse regering voor het parlement heeft opgesteld. Nederland schaart zich daarmee achter een voorstel dat Ierland, Zweden en het Verenigd Koninkrijk eind april hebben ingediend.

Het draait allemaal om de opslag van zogeheten verkeersgegevens. Verkeersgegevens zijn bijvoorbeeld de telefoonnummers die iemand belt, de plaatsgegevens van de eigenaar van een gsm-toestel of de adressen waarnaar iemand mailt.

Volgens het Europese voorstel moet deze informatie ten minste twaalf maanden en ten hoogste 36 maanden worden bewaard. De gegevens moeten beschikbaar zijn voor politie, justitie en inlichtingendiensten. Die zouden daardoor beter in staat moeten zijn om terroristen en andere criminelen op te sporen. In 2002 nam het Europees Parlement een richtlijn aan die het mogelijk maakt om verkeersgegevens op te slaan. Sindsdien overleggen de EU-lidstaten over voorstellen om telecom- en internetaanbieders te dwingen om gegevens over hun klanten op te slaan.

Er is veel kritiek geweest op het besluit van het Europees Parlement – onder meer van digitale-burgerrechtenorganisaties en het bedrijfsleven. Burgerrechtenorganisaties zien ‘data retention’ als een inbreuk op de privacy. De privacyorganisatie Bits of Freedom schrijft in zijn jongste nieuwsbrief: “Door gegevens op te slaan van iedereen die elektronisch communiceert, wordt een belangrijk principe losgelaten; namelijk dat iedereen onschuldig is tot het tegendeel is bewezen.”

“Bedrijven worden een verlengde arm van justitie”, meent Bits of Freedom. “Met deze maatregel slaat Europa een fundamenteel andere weg in bij de opsporing van de misdaad; van gerichte opsporing naar algemeen toezicht op alle burgers.” Veel telecom- en internetaanbieders vrezen dat zij hoge kosten moeten maken voor het opslaan van allerhande gegevens over hun klanten.

Door Maarten Reijnders in Webwereld – Donderdag, 22 juli 2004
http://www.webwereld.nl

1 REACTIE

  1. HET HELLEND VLAK: EU HARD OP WEG RICHTING TERRORISTISCHE ORGANISATIE

    Wanneer de Nederlanders terugkomen van vakantie, zullen ze gaandeweg pas in de gaten krijgen, dat ze voor de zoveelste maal door hun zelf gekozen politici zijn verneukt. Ditmaal door de ommezwaai van enkele Nederlandse politieke nitwits, die het totaal onverschillig laat, dat miljoenen mensen, waaronder 6 miljoen Joden, hun leven in de Tweede Wereldoorlog hebben verloren door de almacht van de Staat en diens staatsorganen, zoals hun planbureaus, hun Gestapo, hun spionagenetwerken, hun concentratiekampen en hun beulen.
    M.a.w. het is de volgende mijlpaal op het hellend vlak van intimiderende maatregelen: van volksverlakkerij, verraad, dwang en staatsterreur. Onder talloze voorbeelden een willekeurige greep: de
    privatisering van overheidsdiensten zonder belastingteruggave, overheveling van sociale premies met bestemming ZBO (zelfstandig bestuursorgaan, waar niemand zicht op heeft), het rookverbod, internationaal opsporingsbeleid, de regulering van de woningmarkt, verkwisting van EU-subsidies, etc., etc., etc.
    Wanneer zullen de keiharde lessen van de Tweede Wereldoorlog ooit geleerd worden ?

Comments are closed.