Kraken is een schending van het eigendomsrecht, en dus niet toelaatbaar. Overigens is het fenomeen kraken niet los te zien van schending van rechten door de overheid. De overheid schendt de vrijheid van mensen door de woonmarkt te reguleren.

Naast de ontoelaatbare vrijheidsschending, veroorzaakt de overheid met het reguleren van de woonmarkt kunstmatige schaarste van woonruimte. Alle vormen van overheidsinmenging in handel creëren altijd schaarste.
Wanneer alle regulering en andere vormen van overheidsinmenging in de bouw, koop, (ver)huur, en bewoning van woningen gestaakt zou worden, zou een ieder vrij zijn een woning te bemachtigen conform de eigen wensen en capaciteit. Minder welvarende mensen zoals studenten, starters, mensen met lage lonen, en “minima” zou ook woningen worden aangeboden, simpelweg omdat er ondernemers zouden zijn die juist aan die groepen zouden verdienen. “Huisjesmelkers” krijgen geen kans wanneer bewoners vrij zijn een andere woning te kiezen waarbij ze meer waarde voor hun geld krijgen.
In een vrije woningmarkt bestaat geen behoefte om te kraken.
Dit is één van de vele thema’s besproken op http://www.vrijheidslijst.nl

3 REACTIES

 1. OPLOSSING

  Al vele jaren worden te weinig betaalbare woningen gebouwd, terwijl een veel te groot deel van de bouwcapaciteit in de kantoorbouw is gaan zitten. Daar hoor je nooit iemand over. Raar land.

 2. [1]De overheid hoort zich in het geheel niet te bemoeien met woningbouw of woningexploitatie.
  Noch heeft de overheid het recht het eigendomsrecht uit te hollen door middel van een systeem van bouwvergunningen.
  In een groot aantal gemeenten heeft de overheid zogenaamde woningnood gecreerd door in 1945 de huren te bevriezen.Dit heeft de woningmnarkt totaal ontwricht.
  In Athene, Istanbul, Jakarta, Bangkok en Singapore, om maar een paar steden te noemen, is het fenomeen woningnood onbekend. Zodcra ik daar land, kan ik te kust en te keur kopen en huren. Woningnood is natuurlijk handig voor politici, omdat de woningbehoevenden tot client gemaakt kunnen worden.

 3. Het getuigt van grote visie van de Nederlandse politici om gedurende een halve eeuw geen sluitende wetgeving tegen het kraken te creeren. Er mochten eens stemmen van krakende clienten verloren gaan ….

Comments are closed.