Dinsdag 6 juli om 20:00 u. organiseert de Libertarische Partij, zoals iedere eerste dinsdag van de maand, een discussiebijeenkomst die voor iedere geïnteresseerde gratis toegankelijk is.
De bijeenkomst zal worden gehouden op
Landgoed Marlot Leidsestraatweg 77a BG 2594 BB ‘s-Gravenhage.

Marco Kreuger spreekt over: Het essentiele belang van een gedeelde cultuur

Mijn lezing gaat over het essentiele belang van een gedeelde cultuur. Dat wil zeggen een gedeeld stelsel van normen en waarden. Mijn stelling is dat een libertarische samenleving zonder een vrijwel homogene cultuur zo goed als onmogelijk kan bestaan en dat het libertarisme hier zelf geen enkel oog voor heeft. Voor het realiseren van een maximale vrijheid voor het individu wil ik voorts de stelling verdedigen dat de staat zich wel degelijk zou moeten bemoeien met ontwikkelingen in de samenleving, wanneer deze de rechtsorde kunnen bedreigen.

Marco Kreuger is lid van een stadsdeelraad in Amsterdam voor de VVD. Hij was voorheen werkzaam bij Cato Institute en de Teldersstichting, het wetenschappelijk bureau van de VVD.

Voor meer informatie over deze bijeenkomst kunt u met ons contact opnemen op
T 070-4262600 F 070-4262610
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
P.S. Er is nu wel libertarische politieke activiteit in Nederland!
De dag na deze bijeenkomst, op 7 juli, is er in Amsterdam een bespreking over de mogelijkheid van een nieuwe “1-issue” libertarische partij. (zie Hublog 29 juni)