Het onvervreemdbare recht op Leven, Eigendom en het Streven naar Geluk zijn de basisrechten voor ieder individu die een overheid zou moeten beschermen.*)
Voor het eerst zo duidelijk gesteld in de Amerikaanse Declaration of Independence.
Dit is de Nationale Feestdag die in de Verenigde Staten jaarlijks wordt gevierd op 4 juli, op INDEPENDENCE DAY.

Deze minimumstaat is echter langzamerhand uitgegroeid naar een grote Big Brother die zich met alles in het leven van ieder persoon bemoeit.
Oorspronkelijk groeide deze staatsbetutteling vooral in Europa, maar ook in de Verenigde Staten blijven ze daarmee niet ver achter.

Deze uitholling van persoonlijke vrijheid gaat gepaard met een steeds banalere viering van deze dag. Oorspronkelijk werd daarbij veel aandacht aan de rechten en de verdediging ervan besteed. Nu is het vooral “hoopla and hardly any substance” zoals Tibor Machan schrijft.

Wij denken dat dit komt door een (on?)bewuste keuze van de politici die niet graag de aandacht op persoonlijke vrijheid willen vestigen. En de media die dat braaf volgen.
—————————————-
*) De libertarische minarchistische positie.

4 REACTIES

 1. HET WERELDWIJDE COMPLOT

  Het is al lang geen geheim meer, dat deze wereld wordt geregeerd door een world-wide-web van complotten. Voormalig President D. Eisenhower, de vroegere opperbevelhebber van de geallieerde strijdkrachten, waarschuwde zelf voor het militair industrieel complex. Alle moderne instituties (multinationals, defensieapparaten, regeringen, media, universiteiten, VN, IMF, WTO, etc.) spelen een belangrijke rol bij de instandhouding van het complotweb.
  Vooral de Bilderberg- , de Wereldhandelsconferentie en de Carlyle groep spelen een cruciale rol, wanneer het gaat over vraagstukken van oorlog en vrede.
  Sterker nog, een wereld zonder complotten is ondenkbaar.
  Het probleem is, hoe ver gaat de invloed van het web van complotten en hoe kan de burger zijn vrijheden verdedigen.
  Er zal wel geen speciale hoogleraar voor "complottheorie" komen.

  Zie video: http://www.informationclear

 2. The Declaration of Independence of the Thirteen Colonies
  In CONGRESS, July 4, 1776

  The unanimous Declaration of the thirteen united States of America,

  When in the Course of human events, it becomes necessary for one people to dissolve the political bands which have connected them with another, and to assume among the powers of the earth, the separate and equal station to which the Laws of Nature and of Nature’s God entitle them, a decent respect to the opinions of mankind requires that they should declare the causes which impel them to the separation.

  We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights, that among these are Life, Liberty and the pursuit of Happiness. –That to secure these rights, Governments are instituted among Men, deriving their just powers from the consent of the governed, –That whenever any Form of Government becomes destructive of these ends, it is the Right of the People to alter or to abolish it, and to institute new Government, laying its foundation on such principles and organizing its powers in such form, as to them shall seem most likely to effect their Safety and Happiness. Prudence, indeed, will dictate that Governments long established should not be changed for light and transient causes; and accordingly all experience hath shewn, that mankind are more disposed to suffer, while evils are sufferable, than to right themselves by abolishing the forms to which they are accustomed. But when a long train of abuses and usurpations, pursuing invariably the same Object evinces a design to reduce them under absolute Despotism, it is their right, it is their duty, to throw off such Government, and to provide new Guards for their future security. –Such has been the patient sufferance of these Colonies; and such is now the necessity which constrains them to alter their former Systems of Government. The history of the present King of Great Britain [George III] is a history of repeated injuries and usurpations, all having in direct object the establishment of an absolute Tyranny over these States. To prove this, let Facts be submitted to a candid world.

 3. Is de Onafhankelijkheidsverklaring verworden tot een houten paard dat enkel bedoeld is om de politiekers schrik in te boezemen maar waarvan deze weledelbelachelijken zich niks van aan trekken?

  http://www.standaard.be/
  GRIEKSE ZEGE GROOTSTE VERRASSING SINDS TROJE EEN HOUTEN PAARD BINNENHAALDE
  -VOETBAL-
  LISSABON – Met Griekenland komt er een nieuwe naam op de Coupe Delaunoy. Charisteas zorgde voor een Griekse overwinning, die de grootste verrassing uit de voetbalgeschiedenis mag worden genoemd sinds Troje een houten paard binnenhaalde. Griekenland had nog nooit een wedstrijd gewonnen op een groot tornooi voor Keizer Otto Europa veroverde. De Duitser is ook de eerste coach die met een vreemd land de titel pakt.

 4. Hub schrijft dat Tibor stelt dat de Onafhankelijkheidsverklaring thans vooral "hoopla and hardly any substance" is.
  Laat ons bidden tot de Filosoof (dit is de naam die Sint Thomas gaf aan Aristoteles) opdat deze Griekse overwinning tot de herleving van de substantiele of eerste filosofie van de Filosoof moge leiden.
  In het Griekenland van de vierde eeuw voor Christus definieerde de Filosoof ontologie of zijnsleer (thans metafysica genoemd) als volgt:
  “Er is een wetenschap die het zijnde als zijnde beschouwt en wat eraan eigen is. Deze wetenschap is niet identiek gelijk welke particuliere wetenschap. Want geen van de andere wetenschappen onderzoekt in het algemeen het zijnde als zijnde, maar zij snijden er een stuk van af en beschouwen wat aan dat deelgebied eigen is.”
  De bewuste keuze waarover Hub het heeft is de keuze van de weledelbelachelijken om de werkelijkheid in stukskes te snijden.

Comments are closed.