Europa mag zich niet laten leiden door angst voor de Islam bij de mogelijke toetreding van Turkije tot de EU. Dat vindt onze grote roerganger premier Balkenende. Bij de onderhandelingen voor eventuele toetreding mogen geen andere eisen gesteld worden dan aan alle andere landen die ooit zijn toegetreden of nog willen toetreden.

Balkenende weet het mooi te brengen. Het is natuurlijk een publiek geheim, dat allang besloten is om Turkije tot de EU te laten toetreden. Dat heeft de grote Wim Kok nog bekonkelefoezeld voordat hij aan zijn nieuwe carriere begon als ‘schaamlap-commissaris’ bij ’s lands grootste bedrijven. De boodschap van Balkenende is duidelijk; als Turkije voldoet aan de toetredingseisen, moeten ze gewoon lid kunnen worden van de EU. Die toetredingseisen zijn de zogenaamde Kopenhagen Criteria, die ooit werden opgesteld om de eisen vast te leggen voor de toetreding van het voormalige Warschau Pact.

We kunnen dus opgelucht adem halen, Turkije kan daar nooit aan voldoen. Niets aan de hand dus, vader Balkenende heeft het best met ons voor. Of toch niet?

Politici zijn niet te vertrouwen, dat weten we allemaal. Eisen die ze zichzelf opleggen, worden met het grootste gemak aan de laars gelapt, denk maar aan het Stabiliteitspact. Bij de beslissing over toetreding van de laatste 10 landen, werden alle rapporten over mensenrechtenschendingen, corruptie, voedselveiligheid problemen, etc. compleet genegeerd. In een debatje in de Tweede Kamer dat ongeveer een middagje in beslag nam, vonden alle Kamerleden het ‘historische belang’ van de uitbreiding groter dan het belang van de eigen bevolking. Eén moedig Kamerlid sprak van ‘verraad van de belangen van de Nederlandse burgers’, 149 anderen kon het niets schelen.

Objectieve gegevens en feiten tellen niet voor politici. Dat Nederland vier miljard extra moet betalen als gevolg van de laatste EU uitbreiding, dat een miljoen Roma’s in Slowakije en Tsjechie als tweede rangs burgers worden behandeld en een groot deel van de EU subsidies in de zakken van corrupte overheidsfunctionarissen verdwijnt, weegt niet mee in hun beoordeling. Zo zal Turkije ook feitelijk niet hoeven te voldoen aan de toetredingseisen; als Polen, Tjechië, Slowakije, Slovenië, Estland, Letland en Litouwen het niet hoeven, waarom Turkije dan wel?

Je vraagt je af wat je meer moet vrezen, een Moslimfundamentalist of een raspoliticus….

3 REACTIES

 1. Revolutie van de zelfgenoegzamen ?

  Als de moderne bewoners van het Europese continent niet zo massaal en hopeloos waren gehersenspoeld door corrupte collectivistische Eurofielen en hun corporatistische collaborateurs, was er al lang een volksopstand uitgebroken.
  Pim Fortuyn had dat perfect in de gaten. Maar NOG STEEDS GEEN ENKELE van de duizenden politici in de regeringen of parlementen van de EU durft over de gevolgen van die ongebreidelde collectivistische machtshonger te praten, laat staan in actie te komen.
  Door de catastrofale economische gevolgen van dat centralisme, t.w. massale werkloosheid en verpaupering, kan een uitbarsting van de volkswoede vroeg of laat onmogelijk uitblijven. Hoe langer de revolutie echter op zich laat wachten, hoe verschrikkelijker de gevolgen ervan zullen zijn.

  Revolutie van de zelfgenoegzamen ? Onwaarschijnlijk lijkt me, eerder van desperate volksmassa’s. Het kan nog wel eventjes duren. Intussen zullen die bewoners van dit continent steeds meer met vrijheidsbeperking, machtsmisbruik, overheidscorruptie, afpersing en terreur van staatswege te maken krijgen.

 2. Laatste regel vraag:
  De vraag stellen is haar beantwoorden!
  Natuurlijk moet je meer angst hebben voor de politici.
  Dat bleek internationaal het geval te zijn bij de vele voorbeelden die naar voren kwamen op de Libertarische Wereld Conventie in Nieuw Zeeland.
  Hub

 3. Twee keer hebben de Turken geprobeerd Europa te veroveren en nu zullen we zeker ruim 75 miljoen turken, waarvan het overgrote deel moslim, vrijwillig binnenlaten?

  N O O I T !!! N O O I T !!! N O O I T !!! N O O I T !!! N O O I T !!!

Comments are closed.