Hieronder alvast een kleine preview uit de handleiding voor ouders die bang zijn dat hun kinderen links zijn. Het geeft advies hoe de kinderen daarvan af te helpen.
Hoofdstuk 2 legt eerst het probleem uit.

.
Waar hebben linkse kinderen nou eigenlijk last van?
—–
Afkeer van (parlementaire) democratie: Extreem-links uit altijd hevige kritiek op het ‘gevestigde’ politieke bestel en op de parlementaire democratie. Soms wordt het afschaffen dan wel omvormen van de (parlementaire) democratie bepleit, maar vaak gaat men niet verder -of durft men niet verder te gaan- dan het fel bekritiseren van het parlementaire stelsel. De kritiek op de parlementaire democratie gaat hand in hand met een streven naar een sterke staat, een hiërarchische ordening van de samenleving.

Extreem-links heeft autoritaire en intolerante trekken, populair is bijvoorbeeld een thema als de herinvoering van de doodstraf voor miljonairs, daarnaast keert extreem-links zich fel tegen conservatieve en rechtse organisaties en personen. Het intern democratische gehalte van extreem-linkse organisaties is doorgaans gering. Dat is deels een verklaring voor de vele ruzies en afsplitsingen bij deze organisaties.

Antisemitisme: Antisemitisme is alleen bij enkele extreem-linkse organisatie een ideologisch hoofdpunt. Vaak zijn dat groepen die openlijk neonazisme propageren en in hun ideologie aansluiten bij het Derde Rijk. Antisemitische clichés komen vaker voor in extreem-linkse kringen. Het vooroordeel dat ‘joden een grote invloed op de media en de overheid hebben en er daarom niets over joden gezegd mag worden’, is een terugkerend onderdeel van extreem-linkse argumentaties.
——————————————————————–

Alleen heb ik de woorden “rechts” maar even door “links” vervangen.
Het “dossier” heet eigenlijk “Omgaan met extreem rechts”, met hoofdstukken als “Help, mijn kind is rechts!”.
Zou ik ook subsidie kunnen krijgen als ik een Landelijk Bureau ter bestrijding van Collectivisme op zou richten en het geld zou gebruiken om kinderen te (laten) hersenspoelen?
http://www.lbr.nl/documenta…

Met dank aan Joep

10 REACTIES

 1. Anti-globalisme en pro-palestinisme is de manier waarop progressieven ongestraft racist kunnen zijn.

 2. Dit onderstaand bericht heb ik aan het Landelijk Bureau Racisme gezonden. Ik ben benieuwd naar de reactie. Ik houd u op de hoogte.

  Geachte heer, mevrouw,

  Ik wil toch even reageren op de titel van uw documentatie hoe om te gaan met extreem rechts. Zou het niet een betere titel zijn geweest om dit te veranderen in hoe om te gaan met het extreem-collectivisme. Het gevaar van extremisme komt namelijk uit allerlei hoeken, maar wat deze gemeen hebben is om de rol van de staat centraal te stellen en daarbij overheidsdiscriminatie, onderdrukking, afpersing en intimidatie te bewerkstelligen. We hebben het hier over geweldsdelicten uitgevoerd door de overheid; Nazi-Duitsland, Sovjet Rusland, Maoistisch China, het Cambodja van Pol Pot zijn hierbij pregnante voorbeelden. Individuele discriminatie zou echter niet strafbaar moeten zijn, want dat is een keuze van degene die dit doet, mits er geen geweld aan te pas komt. Bijvoorbeeld, u nodigt toch ook geen mensen thuis uit, die u niet leuk vindt.

  Als psycholoog en leraar speciaal onderwijs is mijn ervaring namelijk dat individuele discriminatie juist een normale zaak is, omdat dit het leerproces is van het kind om de juiste keuzes voor hem- of haarzelf te kunnen maken. De differenatiatie tussen lengte, kleur, omvang etc. is een onderdeel van een normaal proces op weg naar volwassenheid. Arnold Gesell, Jean Piaget en Bruno Bettelheim hebben hierover interessante pedagogische boeken geschreven.

  Dus als het goed is voor een kind, waarom is het dan slecht voor een volwassene?

  Graag uw reactie hierop.

  Met vriendelijke groeten

  Albert P. Spits
  Frédéric Bastiat Stichting

 3. Albert, dat is een hele goede actie.
  Ben zeer benieuwd wat daarop hun antwoord wordt.
  Hub

 4. Dit is een vervolg op mijn eerdere correspondentie met het Landelijk Bureau Racisme in Rotterdam. Zoals u ziet houd ik u hierbij voortdurend op de hoogte met de laatste ontwikkelingen.

  Geachte meneer Spits,

  Bedankt voor uw reactie. U heeft gelijk dat het woord discriminatie "een verschil [kunnen] maken" betekent wat inderdaad een belangrijke rol speelt in de ontwikkeling van kinderen. Maar wij hebben het over het ten onrechte onderscheid maken (gebaseerd op vooroordelen en racisme) waardoor mensen achtergesteld worden. Hierbij maakt het vaak niet uit of het discriminatie door een collectief of een individu is.

  Met vriendelijke groet,
  Matthias Pohlig
  Afdeling Communicatie/ASF-Vrijwilliger (http://www.asf-ev.de/nlb)

  Geachte heer Pohlig,

  Hartelijk dank voor uw antwoord. U bent het dus met me eens dat discriminatie gesanctioneerd door het collectief (in casu de overheid) niet mag. Waarom heeft de overheid dan discriminerende wetten aangenomen bijvoorbeeld ten aanzien van het aannemen van personeel. Ik lees nog behoorlijk wat advertenties in dagbladen waarin overheidsinstellingen of semi-overheidsinstanties vermelden dat de voorkeur zal worden gegeven aan vrouwen en allochtonen. Is het dan niet zo dat dan mannelijke autochtonen worden achtergesteld volgens uw redenering. Want in feite is dit racisme gestimuleerd en verordeneerd door de overheid.

  Ik zou het zeer op prijs stellen hoe uw mening hierover is.

  Met vriendelijke groeten,
  Albert Spits
  Frédéric Bastiat Stichting

 5. Dit zijn de laatste discussiepunten tussen de heer Pohlig en mezelf.
  Geachte heer Spits,

  Het voeren van een voorkeursbeleid ten aanzien van etnische minderheiden of vrouwen (in Nederland vaak ook ‘positieve actie’ of ‘positieve discriminatie’ genoemd) is niet gelijk te stellen aan rassendiscriminatie. Een voorkeursbeleid is bedoeld om feitelijke achterstand op de arbeidsmarkt tegen te werken. Het middel wordt beperkt gebruikt en is aan strenge criteria verbonden. Het maken van een onderscheid is dus in dit geval toegestaan omdat autochtone mannen toch nog steeds bevoordeeld worden ten opzichte van vrouwen en allochtonen. Meer over dit onderwerp kunt u vinden op http://www.lbr.nl/arbeidsma

  Met vriendelijke groet,
  Matthias Pohlig
  Afdeling Communicatie/ASF-Vrijwilliger (http://www.asf-ev.de/nlb)

  Geachte heer Pohlig,

  Ter uwer informatie, discriminatie blijft discriminatie, d.w.z. een onderscheid op basis van ras of ethniciteit. Dat is positief voor degene die bevoordeeld wordt, maar valt negatief uit voor de benadeelde, dus is zoiets noch uitsluitend positief noch negatief. Voor een overheid om dit in de praktijk te brengen is verfoeilijk en moet dan ook te allen tijde veroordeeld worden. Bovendien, wat het probleem is met de overheid, deze probeert alleen de consequenties aan te pakken van een kwestie die veel dieper ligt, t.w. de hoge werkloosheid onder allochtonen. De oorzaken zijn niet het vermeende racisme of discriminatie door individuen, werkgevers of bedrijven. Integendeel volgens rapporten uitgegeven door het CPB en SCP schuilen de problemen in de volgende punten:
  1. Taalachterstand: onder met name Turken en Marokkanen, waardoor het natuurlijk veel moeilijker wordt om een goede baan te vinden in Nederland.
  2. Sociaal-culturele verschillen: het is vaak moeilijk voor minderheden uit met name achtergebleven agrarische gebieden zich aan te passen aan een
  hoogwaardige industriële-technologische maatschappij Daarvoor moeten een aantal sociaal-culturele eigenschappen verdwijnen, bijvoorbeeld de
  drang om zich af te wenden van de Nederlandse maatschappij tezamen met haar waarden en normen. De kinderen naar aparte islamitische scholen
  zenden is een recept voor een onaangepaste instelling en ontneemt de kansen van het kind op een volwaardige participatie in de Nederlandse
  samenleving en cultuur.
  3. Relieuze dogma’s: de problemen spitsen zich met name toe op bepaalde religieuze minderheden, waardoor inpassing in de Nederlandse
  maatschappij verder wordt bemoeilijkt. Een voorbeeld is het dragen van hoofddoekjes of chadors door moslim-vrouwen. Dit heeft natuurlijk een
  beperkende werking voor deze vrouwen op de arbeidsmarkt.

  De meerderheid van de alllochtonen heeft geen enkele moeite met de aanpassing in de Nederlandse samenleving en heeft een goede opleiding genoten en bezit een uitstekende taalvaardigheid, waardoor deze dus gemakkelijk een goed betaalde baan kunnen vinden. Daarom is het zo jammer dat organisaties zoals de uwe zich meer richten op vermeend racisme, welke dan weer wordt tegengegaan d.m.v. contra-racisme onder het mom van ‘positieve actie’. Zou het daarom niet beter zijn om beter met de materie bekend te geraken en daarvoor gerichte oplossingen zien te vinden, zoals taalcursussen organiseren, of opleidingen van de Nederlandse cultuur en historie, of een onderricht in de oorsprong van liberale en vrije westerse samenlevingen.

  Met vriendelijke groeten,

  Albert Spits
  Frédéric Bastiat Stichting

 6. ik snap eigenlijk helemaal niks van dit gezwam.
  het enige wat ik snap is dat rechts 10 x beter is dan links..meer hoef ik ook niet te snappen.
  NLatrs

 7. Hallo, nu ik hier toch ben;

  Ik zoek al tijden een orgaan of groep mensen die genoeg hebben van extreem-links in al zijn hoedanigheden binnen Nederland. Ik ben namelijk van mening dat Nederland op een wel heel sinistere manier extreem-links tolereert. Ik ben iemand die GroenLinks al extreem vind en als jood zijnde heb ik meer last van extreem-linkse uitspraken over joden en Israel dan welke extreem rechtse figuur ook (die hoor je minder, links is overal aanwezig). Wim Kok vind ik overigens een enge man. Mijn vraag is dus; waar kan ik terecht, ben ik gek en moet ik opgesloten worden of kan ik ergens online bij lotgenoten mijn frustraties uiten? Gegroet een persoon met een afkeer van de linkse kliek in Den-Haag.

 8. Beste Jonathan,

  Je bent hier bij het goede adres, want niet alleen hebben wij ook genoeg van extreem-links, of extreem-rechts of beter gezegd het extreem-collectivisme. Partijen als GroenLinks en PvdA beschouwen wij als gevaarlijke partijen, omdat deze voldoen aan het beeld van het extreem-collectivisme. Veel van hun kornuiten zitten bij de omroepen zoals NOS en VARA, tevens bij NGO’s, waar ze de status quo in stand willen houden, zoals dat door het toenmalige Den Uyl-regime werd bekokstoofd.

  Zoals al duidelijk is gebleken met mijn discussie met de heer Pohlig van het Landelijk Bureau Racisme valt het menigeen op dat deze organisatie niets beter is dan welke andere collectivistische organisatie dan ook. Het probeert de macht van de staat of overheid te misbruiken om vrije meningsuiting en individuele keuzes aan banden te leggen, dit zijn de grondslagen van vrijheid. Ze gaan zelfs zover door discriminatie en racisme te verorderneren via wetgeving en dat dan zelfs te ontkennen dat het discriminatie is. Na mijn laatste antwoord heb ik niets meer van de heer Pohlig vernomen, dus dat spreekt al boekdelen.

  In feite moeten we het extreem-collectivisme als intellectueel failliet bestempelen. Hoe meer mensen studeren in dit land hoe meer hun ogen open zullen gaan. Ik ben zelf in de fortuinlijke positie geweest in andere landen te hebben gewoond, dus zijn mijn gezichtspunten wat breder georienteerd dan de meeste lokale collectivisten, die Nederland als het middelpunt van het universum zien. Ik heb met eigen ogen kunnen zien hoe schadelijk het extreem-collectivisme kan zijn in de wereld en ik veroordeel bovenstaande partijen dan ook continu. Zij zijn in feite de moderne vijanden van de vrijheid. Wat mij nog altijd verbaast is dat er nog zoveel Nederlanders stemmen op dit soort partijen, want als men goed zou doordenken, dan eindigen alle beloften in diepe teleurstelling, zoals dat altijd gaat met het extreem-collectivisme.

  Toujours la change, toujours la meme chose.

 9. Ik vrees dat juist onder academici het virus het zwaarst heerst, ik kom ze overal op de uni tegen. Het heeft weinig met idealisme te maken, eerder gewoon lullen in de ruimte.
  Wat kunnen we doen als we de media tegen ons hebben?

 10. Ik vrees dat de extreem-linkse meute moeilijk te bekampen valt temeer doordat zij reeds voldoende pionnetjes hebben geplaatst op belangrijpe plaatsen zoals bvb media en overheden, NGOs enz. Ze verkondigen hun boodschap op een populistische humane aanvaardbare manier zodat je je de vraag kan stellen: wie kan daar nu tegen zijn? Pure demagogie dus. Ik ben blij te lezen dat her en der gevochten wordt tegen het extreem-linkse collectivisme.

Comments are closed.