Deze week werd bekend, dat spelshow-gigant Endemol plannen heeft voor twee ‘reality soaps’, met de spannende titels “Sperm Race” en “Make me a mum”.
In Sperm Race wint de man met het snelste en actiefste zaad een sportwagen, in Make me a mum wordt een vrouw kunstmatig bevrucht met het beste zaad van de best presterende donor.

Tja, je moet wat als televisieproducent. Alles is al eens gedaan en het publiek wil altijd iets nieuws. Dat is de markt voor televisieshows: bedenk iets nieuws, zend het uit en wacht de kijkcijfers af om te zien of het publiek dit nog vaker wil zien.

De politiek heeft daar echter andere opvattingen over. Het CDA was er als de kippen bij om met de embryowet in de hand luidkeels te verkondigen dat deze programma’s bij voorbaat al verboden moeten worden, “desnoods in Europees verband”. Het kan de moraalridders van het CDA, bij monde van de kamerleden Atsma en Ormel, niets schelen of er wellicht miljoenen mensen zijn die graag naar een dergelijk programma willen kijken. Omdat zij het afkeuren en immoreel vinden dat enkele mannen voor het oog van de camera een kwakje doneren en laten onderzoeken op vruchtbaarheid, moet de rest van televisiekijkend Europa (Endemol is al lang niet meer alleen voor de Nederlandse markt…) dit prachtige schouwspel onthouden worden. Wie is hier nou immoreel?

Waarschijnlijk hebben de heren Atsma en Ormel, als echte Kamerleden betaamt, ook dit keer weer te vroeg geschreeuwd. Bij Endemol wordt alleen ‘nagedacht’ over dergelijke programma’s. Een kind kan bedenken, dat dergelijke programma’s het aanzien niet waard zijn en dus ook nooit op televisie uitgezonden zullen worden. En zo zullen Atsma en Ormel merken, dat prematuur ejaculeren wel oplucht en dat je voor jezelf het idee hebt een puntje te hebben gescoord, maar feitelijk sta je gewoon voor lul.

7 REACTIES

 1. Lief toch, die mensen die namens u en ik bepalen wat u en ik mogen zien op TV?

  Wellicht kan Endemol als alternatief een ‘Life and Cooking’ progamma maken. Met veel spruitjeslucht en Jeepee c.s. als chef kok.
  En die formule kan meteen pan-Europees; pizza bakken met Berlusconi en sauerkraut met Schöder.

  Zou het net zo populair worden als Jamie Oliver?

 2. WALGELIJKE VAKANTIEPRET of LIBERTARISCHE TOEKOMSTVISIE ?

  Als "welopgevoed" klassiek liberaal vind ik dit gelul -ook al is het vakantietijd- buitengewoon walgelijk.
  Na gekotst te hebben, wil ik toch nog even mijn reactie kwijt in de hoop, dat andere lezers een evenwichtiger idee krijgen over de content van het libertarisme.
  1. Hank, er zijn idioten zat, die bij het idee van zo’n show alleen al meteen beginnen te spuiten;
  2. Sinds wanneer moet ik mijn keuzes laten bepalen en beperken door pure geldzucht van smakeloze types als Endemol en consorten (zoals jij wellicht) ?
  3. Wie maakt uit, wat de criteria zijn voor deze toegepaste eugenetica ?
  4. Wie stelt zich verantwoordelijk voor de vruchten en verdere gevolgen van zo’n dierencircus ?
  Graag jullie reactie Hank en Unleashed.

  Hoe dan ook, dit gebazel is dan ook voor mij wel een reden om mijn politieke engagement bij deze eens duchtig onder de loupe te nemen.

 3. Ik denk niet dat wij de moraliteit van anderen moeten kunnen bepalen. Het is natuurlijk niet mijn persoonlijke smaak, maar dat is het innemen van cocaine, XTC en andere verdovende middelen ook niet. Toch is het aan de mensen zelf om te bepalen wat men wel leuk vindt of niet. Daar is iedereen vrij in, zelfs als het door John de Mol of Joop van den Ende wordt geproduceerd.

 4. [2]
  LANGE TENEN PARADE of HOE NUCHTER IS EEN NEDERLANDER ?

  TV en TV ethiek is niet mijn ‘ding’, dus verwacht van mij geen ethisch en filosofisch verantwoord betoog hierover. Ik kijk weinig TV en vind de meeste programma’s rotzooi.

  Mijn oorspronkelijke reactie was sarcastisch bedoeld tegen politici die anderen graag *hun* moraal en wereldvisie door de strot duwen. Satire en spot kunnen kwesties soms helder onder ogen brengen, wat mij deze keer niet gelukt is blijkbaar.

  Persoonlijk vind ik zo’n ‘sperm wars’ show nogal ziek. Maar dat is op zichzelf geen reden om er principieel op tegen te zijn. Als mensen meewerken aan zo’n programma is dat naar mijn mening hun goed recht, mits dit anderen niet in hun belang schaadt. Nu ik er over nadenk is dat wel het geval bij zo’n programma. Er wordt een kind (of meerdere) geboren en die kun je als ‘slachtoffer’ zien van zo’n programma. Hem/haar is immers niets gevraagd en overkomt het gewoon.

  Hoe vrij mag een mens zijn om zelf zijn keuzes te maken, en hoe tolerant hoort zijn medemens te zijn? Iets anders waarmee ik het niet eens ben zijn bijvoorbeeld piercings. Ik vind het tamelijk ziek om je gezicht en andere lichaamsdelen te doorboren met metalen pennen en ringen. Maar als iemand bij zijn volle verstand besluit om zich wat piercings te laten aanmeten, is het dan aan mij om daar actief bezwaar tegen te maken en een psychiater in te schakelen vanwege een geval van auto-mutulatie? Of moet ik dan tolerant zijn en respecteren dat iemand piercings wil die ik zelf nooit zou willen hebben. Ik vind het laatste.

  In antwoord op je vragen:
  1. (Is voor Hank)
  2. Moet je zeker doen… Het voordeel van commerciele TV is dat die betaald wordt uit advertentiegeld, dus als je niet kijkt daalt de marktwaarde van de advertentietijd in zo’n show. Je kunt je afvragen wie daar adverteren wil…
  3. In principe de betrokkenen zolang anderen er geen schade door ondervinden. De privemening van CDA kamerleden zoals in de pers stond is voor mij weer zo’n mooi voorbeeld van het opportunisme en wazige moraal binnen die partij.
  4. Het lijkt mij logisch dat dat de deelnemers en programmamakers van dat programma zijn. Nu ik er over doordenk. Zou zo’n programma een voorloper kunnen zijn van een "The Truman Show" (film van Peter Weir uit 1998)?

  Mocht de Hub log bedoeld zijn als forum voor uitsluitend diepzinnige politieke beschouwingen (en geen luchtige of ironische bijdragen), dan is dit waarschijnlijk mijn laatste bijdrage. Misschien wil Hub hier duidelijkheid over geven?

 5. [4] LANGE TENEN OF BESCHAVING ?

  Beste Unleashed (en Hank),
  Waar ik met name ernstig bezwaar tegen maak, is in de eerste plaats, dat de uitvoering van bepaalde wilde ideeen, zonder enige verdere rationele overweging, maar alleen vanwege het spektakel en het winstbejag van een multinational (i.c. Endemol), plotseling maatschappelijk aanvaardbaar worden verklaard. Sterker nog: er wordt vanuit gegaan, dat dit soort zaken zonder discussie en -onder het mom van "libertaire c.q. liberale beginselen (?)" aan het individu, c.q. aan het grote publiek zomaar kan worden opgedrongen, onder het motto "Het moet kunnen, wat zeur je nou".
  Ik zie in die opvatting een teken van debilisering, dan wel debiliteit.
  Het enige argument is n.l. een grootkapitalistisch (i.t.t. een (esth)ethisch) argument, t.w. om Endemol en consorten de vrijheid te gunnen zijn wansmaak verder aan het grote publiek op te dringen. Hiermee wordt dit publiek verder gehersenspoeld, omdat het onvoldoende gelegenheid of referentiekader heeft om uberhaupt een mening te vormen. Het heeft nauwelijks keuze en zijn mening wordt niet eens gevraagd en ook niet op prijs gesteld. Slechts achteraf worden nietszeggende kijkcijfers geproduceerd, die zouden aangeven, in hoeverre het betreffende programma "succesvol" is…

  Ik heb bovendien al evenzeer ernstig bezwaar tegen een gang van zaken, waarbij een ontwikkeling of situatie met (esth)ethische individuele en maatschappelijke aspecten wordt gereduceerd tot een grap, om een nieuwe ontwikkeling of situatie, ondanks (esth)etische bezwaren toch door te drukken. Een dergelijke gang van zaken acht ik onjuist, on(esth)ethisch en in strijd met de grondslagen van het klassiek liberale gedachtengoed. Sterker: Ik acht het veeleer een ernstige bedreiging van het klassiek liberalisme, omdat het dit gedachtengoed reduceert tot puur materialisme, waardoor paradoxalerwijs de waarde van (de belevingswereld van) het individu ten prooi valt aan -wat ik zou willen noemen- de dictatuur van een soort "collectivistisch moralisme" i.c. die van een would-be libertarier/liberaal.

  Tenslotte: Ik heb echt geen "lange tenen" (!) en houd best van grappen, ook op Hublog, maar dit Endemol-spektakel is natuurlijk niet alleen maar een grap. Daarom haak ik onmiddellijk af, zodra ik merk, dat deze discussie niet meer serieus gevoerd wordt.

 6. Op de eerste plaats even mijn excuses dat ik doordat ik "reizende" ben na de libertarische wereldconventie in Nieuw Zeeland, ik niet voldoende alert en uitgebreid kan reageren op opmerkingen en/of vragen. Ik hoop dit in september weer beter te kunnen.

  Maar als kort antwoord over de bedoeling van HUBlog het volgende:
  Eén van de doelstellingen van deze HUBlog is het meer bekend maken van de Libertarische filosofie. Onder andere door actuele gebeurtenissen te bespreken in een libertarisch perspectief.
  Bij voorbeeld door duidelijk te maken dat het nu, zonder deze filosofie, fout gaat.

  Dat zal de ene keer zeer serieus, de andere keer sarcastisch, ironisch of nog anders gebracht worden. Afhankelijk van de schrijver of zijn stemming. Alle medewerkers zijn daar vrij in.
  Al zal er steeds de achtergrond van het libertarisch alternatief aanwezig zijn. Ook dit de ene keer duidelijker dan de andere.

  Let wel, het libertarisme gaat over persoonlijke vrijheid van ieder individu. Zolang iemand de vrijheid van een ander niet aantast, mag hij/zij doen wat hij wil, ook al vind je dat zelf niet aardig, fout of afkeurenswaardig. Het gebruiken van drugs kan de één veel genot geven en een ander kan het afkeuren. Een bepaald TV-programma kan de één een kik geven en de ander doen walgen. Bijvoorbeeld een seksprogramma of een voetbalwedstrijd. Zolang je niet gedwongen wordt te kijken (of via belastingen te betalen!!), is het niet een inbreuk op jouw vrijheid.

  Voor reacties van lezers, (die meestal weer worden verwerkt), geldt hetzelfde. Wees gerust serieus, sarcastisch, ironisch of wat dan ook. Graag zelfs, want de meeste lezers en medewerkers willen graag ook plezier hebben in dit proces.
  Binnen de libertarische filosofie mag je zelfs beledigend zijn. Maar dat stellen we in de HUBlog discussies niet op prijs! We gaan daar graag met elkaar om als fatsoenlijke serieuze rationele mensen.

 7. [6]
  Als niemand meer reageert, ben ik dus aan de beurt.
  Ik citeer Hub: "We gaan daar (in de HUBLog discussies, aut.) graag met elkaar om als fatsoenlijke serieuze rationele mensen."
  Wel, na het oorverdovend stilzwijgen van mijn opponenten zou men wel eens kunnen concluderen, dat ik op fatsoenlijke wijze heb laten zien, hoe randdebielen serieus en rationeel kunnen worden aangepakt.

Comments are closed.