Even een denkertje tussendoor.

De nutsvoorzieningen als electra en gas, worden geprivatiseerd want dat levert prijsverlaging op (en dan vallen belasting en milieuheffing verhogingen die die nutsbedrijven en hun afnemers extra moeten betalen niet zo op, maar dit even ter zijde).

Laten we dat ook met gemeenten doen!

Nu heb ik me altijd afgevraagd hoe het mogelijk is dat ik uit verscheidene electra leveranciers kan kiezen terwijl ik maar een electra kabel binnenkrijg. Als ik voor een leverancier met een centrale in Groningen kies, hoeft er geen nieuwe kabel vanuit Groningen naar mijn huis gelegd te worden, maar is er een soort verrekensysteem tussen de producenten onderling.

Dat bracht mij op het volgende idee, mede naar aanleiding van het artikel op Hublog van Louis over de nieuwe gemeente belastingen: ‘waarbij je niet de keus hebt steeds te verhuizen als de belasting je niet aanstaat’.

Laten we eens een aanvraag bij de NmA doen dat we het niet eens zijn met het monopolistisch gedrag van gemeenten en de daarmee verbonden gebonden winkelnering.

Net als bij de nutsbedrijven, schrijf je je dan in bij die gemeente waar je de beste dienstverlening verwacht tegen de gunstigste prijs. Als elk huishouden en bedrijf in Nederland dat met electra kan (en daar een administratieve mogelijkheid voor blijkt te zijn), kan dat toch ook voor gemeentes? Ook de consumentenbond zal daar blij mee zijn: zij strijden toch ook voor die consument van gemeente producten?

Er zijn best veel tegenwerpingen te maken, maar die waren er ook tegen die electriciteits privatisering, dus dat is oplosbaar.

En waarom zou ik niet mijn paspoort via de nu al centrale gegevensadministratie, kunnen verlengen bij die gemeente die mij het laagste tarief berekend? Trouwen mag je toch ook doen waar je wilt?

De concurrentie tussen gemeentes onderling zal tot ieders voordeel leiden. Er komen ongekende mogelijkheden: een gemeente secretaris uit Hilversum die 1 miljoen als afvloeing meekrijgt, hoeft niet ontslagen te worden, maar kan landelijk uitgezonden worden om paspoorten te plastificeren; aanvragers van een rolstoel, doen dat bij die gemeente waar ze dat via internet kunnen ipv de trap van hun huidige gemeentehuis op te moeten.

Laten we alvast beginnen met dat soort burgerzaken en wanneer dan die gemeentelijke inkomstenbelasting er aan komt, kan die ook meteen ‘geprivatiseerd’ worden.

En zeg nou niet dat libertariers alleen maar tegen zijn: dit is een constructief voorbeeld, welke juridisch geschoolde wil dit verder uitwerken en aan Nma en consumentenbond etc verder verkopen. Of welke student zou dit als stage willen uitwerken?

3 REACTIES

 1. Jouw juridisch geschoolden zullen dat ook aan de EU moeten “verkopen”, t.t.z. toelating krijgen van de EU om dat te doen.
  Kijk, het zit zo. Jij zegt, nutsvoorzieningen werden geprivatiseerd, hoe leuk. Ik zeg, zolang ze niet gedereguleerd zijn, heb je hier niks aan.
  Een eerste stap om toch iets te hebben is misschien om electra- en gasmaatschappijen toe te laten de (juridische) vorm aan te nemen die ze willen. Thans zijn ze verplicht die vorm aan te nemen die, naar de smaak van EU, voldoende (en dus over-) gereguleerd is. Door deze overregulering wordt de productie c.q. levering van gas en electriciteit moeilijk en stijgt (dus) de prijs ervan.
  Maar dat aan de EU, Nma en consumentenbond etc. verder verkopen is onmogelijk.
  Beter ware het dat iemand zou werken aan het uitstippelen van de Revolutie.
  Welke student van de vrijheid zou dit als stage willen uitwerken?
  Ach, die nare sommen, ik kan ze niet, ‘k maak ze niet.
  Zoals de Stoa ons leert, moeten we onverschillig worden tegenover alles wat ons van buiten uit aandoet, beweegt, ontroert of passioneert. Pas dan kunnen we “ons zelf” zijn en een VRIJHEID winnen die weliswaar geen vermogen is om iets aan de wereld te veranderen, maar een beschikking over ons zelf (AUTARKEIA) die ervaren wordt als hoogste levenswaarde. De wijze schikt zich vrijwillig in de noodzakelijkheid van het wereldgebeuren waarvan zij de volmaakte redelijkheid inziet, zich hiertegen verzetten is even dom als nutteloos. (deze paragraaf komt uit Carlos Steel, “Historische Inleiding tot de Wijsbegeerte”, Universitaire Pers Leuven, 1989, p.42)
  Hannah Arendt legt dan ook de volgende zin de mond van de Stoicijn Epictetus: ”You are threatening to behead me, when did I say that my head could not be cut off?” (Hannah Arendt, “The Life of the Mind”, Vol. I, p. 154)
  Of ben ik verkeerd? Wil ik toch een beetje (veel) Revolutie om alzo de wereld te veranderen aangezien ik van mening ben dat de wereld onredelijk is?
  Ga ik daartoe de guillotine terug invoeren?

 2. Prima plan, Overnight !

  Het grote voordeel is idd dat je niet meer hoeft te verhuizen om een betere en goedkopere dienstverlening te krijgen. En bij concurrentie tussen nationale overheden (als het bij gemeenten werkt, waarom dan niet internationaal ?) geen andere taal en cultuur meer hoeft aan te leren.

  Er zijn bij de privatisering van nutsbedrijven echter enkele bezwaren. De dienstverlening mag dan onder volop concurrentie plaatsvinden, de infrastructuur blijft gewoonlijk in handen van een monopolist (bijv. bij de spoorwegen is dat Railnet en bij de elektriciteitsdistributie is dat Tennet). Aangezien de infrastructuur de grootste kostenpost vormt, is echte prijsconcurrentie tussen de verschillende leveranciers niet goed mogelijk. Zij zitten immers allemaal met dezelfde hoge huurtarieven van het netwerk.

  Concurrentie op het gebied van de infrastructuur is pas mogelijk als ook de ruimtelijke ordening wordt vrijgegeven (geprivatiseerd). Denk bijv. aan twee parallel lopende tolwegen, waarvan de ene duur is en snelle doorstroming biedt, terwijl de andere goedkoop is maar veel files heeft.

  Er zijn ook enkele praktische bezwaren. Met een kabel kan een leverancier aan de andere kant van het land, c.q. aan de andere kant van de wereld, je vrij gemakkelijk bereiken. Als het echter gaat om gemeentelijke diensten zoals het ophalen van het vuilnis wordt dit al moeilijker. Zoiets zal je uit kostenoverwegingen regionaal willen organiseren, waarbij natuurlijk wel verschillende landelijk opererende vuilophaalbedrijven in dezelfde stad kunnen worden ingeschakeld.

  Maar wil je bijvoorbeeld dat het wegdek in je straat en de riolering daaronder goed worden onderhouden dan is het zeer onpraktisch als iedere bewoner in de straat daarvoor een andere leverancier heeft. In de praktijk zullen al die verschillende gemeenten waarbij de bewoners van die straat zijn aangesloten dit werk dus, net als nu, onderbrengen bij het onderhoudsbedrijf dat het beste aanbod doet.

  Ondanks deze beperkingen zou meer concurrentie bij de gemeentelijke dienstverlening de prijzen omlaag kunnen brengen en de kwaliteit en de efficiëncy kunnen verhogen.

  En zoals gemeenten binnenlands kunnen concurreren, zullen nationale overheden buitenlands kunnen concurreren voor de meeste aanhangers. Wedden dat efficiënte landen als Zwitserland dan het meest succesvol zullen zijn ? Het aantal mensen dat met een Zwitsers paspoort onder het Zwitserse regime valt neemt dan enorm toe, terwijl het aantal inwoners van Zwitserland gewoon hetzelfde blijft ! 😉

  (Zie voor dit 19e eeuwse panarchy idee van concurrerende overheden ook de reacties bij: http://www.libertarian.nl/N… )

 3. Op zich geen slecht idee, maar ik zou het beter vinden als gemeenten dan ook aan het buitenland verkocht kunnen worden anders krijg je complete marktvervalsing.

  Nu nog de Politie, die moet ook maar es geprivatiseerd worden. Net als de rechtspraak (als ik betaal voor een zaak wil ik immers wel winnen!)

Comments are closed.