Zelf al doen de politici het in hun broek, het ziet er toch naar uit dat ze niet onder een referendum voor de EU-Grondwet kunnen uitkomen.
Waarschijnlijk lukt het hen wel om dat te beperken tot alleen maar “raadgevende bevoegdheid”.

Dat wil zeggen, dat u kunt zeggen wat u wil, maar dat zij toch doen wat ze zelf in hun hoofd hebben.

In eerste instantie zou dan mijn conclusie zijn: “Aan die schertsvertoning doe ik niet mee!”

Maar het is toch goed om er eens bij stil te staan.
Stel dat de vraagstelling duidelijk is JA of NEE. (De kans is er natuurlijk dat men dat ingewikkelder maakt)

De JA stem betekent dat je het met die grondwet eens bent, en dat je het dus goed vindt dat de politici in Brussel nog meer macht krijgen, en jezelf je nog meer aan die personen onderwerpt. En ook, dat je vindt dat andere personen in Nederland en elders aan die wet onderworpen moeten worden.
Dit is duidelijk hetzelfde bezwaar dat we reeds uitgebreid bespraken bij de normale verkiezingen in het verleden: Het is immoreel! Je maakt een inbreuk op de vrijheid van andere mensen.

De NEE stem heeft echter andere facetten. Daarmee leg je niemand je wil op. In tegendeel, je zegt dat het verkeerd is om dat te doen. En dat lijkt me geheel libertarisch.

Het streven zou dus moeten zijn:
1. Zoveel mogelijk stimuleren dat er inderdaad een eenduidig referendum komt. En dan nog liefst een “beslissend referendum”!
2. Zoveel mogelijk stimuleren dat de potentiële kiezers weten waar het om gaat en dat ze NEE gaan stemmen.

Dit is een (misschien kleine) kans om de de voortgang van de verdere vrijheidsbeperking te stoppen of althans te vertragen.

Behalve uw reacties op deze HUBlog, kunt u ook meediscussiëren op het VRIJHEID-FORUM:
http://www.libertarian.nl/c…