Pieter van Geel, de staatssecretaris voor milieu, ziet een kans om door het NL voorzitterschap van de EU erg belangrijk te gaan doen.
Hij wil de man worden die bereikt dat in 2020, 30 % minder broeikasgassen worden uitgestoten dan in 1990! Ongeacht de consequenties!

En dat alles om er voor te zorgen dat in 2050 de temperatuur niet hoger stijgt dan 0,02 van 1 graad Celsius. (Niemand kan dat overigens meten of voelen)

Maar zegt hij, het is betaalbaar. Het kost slechts 0,2 tot 0,8 % van ons nationaal inkomen. Slechts! Maar dan wel nog een bedrag tussen de 6 en 22 miljard euro.
We hebben nog nooit een overheidsbudget gezien dat lager uitkwam. Altijd kost het meer dan voorzien. Die 22 Mrd. Moeten we dus als een minimum zien.
Bovendien komt dit idee in een moeilijke economische tijd met groeiende werkloosheid en armoede. Je moet toch wel speciaal zijn om met zoiets aan te durven komen. Dat kunnen alleen maar politici.

Maar het is nog veel en veel erger. Dat is alleen maar haalbaar als de hele wereld meedoet. Gebeurt dat niet, dan wordt het nog 6 keer zo duur. We komen dan aan kosten voor het Nederlandse volk op 135 miljard euro! Voor elk gezin iets van 25.000 euro.
Laten we nu aan de Nederlandse burger een keuze:
-We gaan het plan van Pieter (ter meerdere eer en glorie van Pieter) uitvoeren, (de genoemde 0,02 graag Celsius in 2050) of
-je krijgt nu per gezin 25.000 euro.

Hoeveel gezinnen denkt u zullen kiezen voor de 0,02 graad Celsius? ————————————————————————————————
Zie ook op FREE EUROPE : Europees Parlement is tegen vrije handel
http://www.free-europe.org/…

7 REACTIES

 1. Het blijkt wel dat de CDA-minister Van Geel nu volledig is losgeslagen en niet meer toerekeningsvatbaar kan worden gevonden. Deze minister wil dus de Nederlandse economie te gronde richten met zijn absurde doelstelling. Let wel de EU is de enige die het Kyoto-verdrag heeft geratificeerd. Dat zijn dus 450 miljoen inwoners. De rest van de 5,5 miljard inwoners kunnen rustig verder gaan met de uitstoot van CO2. Heus, de CO2 vermindert niet als Nederland dit probeert te verlagen. Ik durf er zelfs om te wedden dat Nederland niet eens 5% weet te verminderen. Dit is economische zelfmoord, want de kosten zijn enorm en de opbrengsten minimaal. Nu al verdwijnen duizenden banen naar Oost-Azie en die trek zal alleen maar versnellen, als dit soort waanzinnige doelstellingen wordt nagestreefd.

 2. Van Geel, Pronk:
  verbeter de wereld begin met jezelf: stop je eigen CO2 uitstoot….

 3. [2] Goed idee!
  Weet je dat Pieter in een diesel-auto rijdt, terwijl hij dieselolie extra wil verbannen!

  Hoe noemen ze zo iets?

 4. CPB en MNP: NOG VEEL EN VEEL HOGERE KOSTENRAMINGEN

  Uit het rapport "Wat kost een emissiereductie van broeikasgassen met 30% ? (rapport van Centraal Planbureau en Milieu- en Natuurplanbureau van 30 juni 2004)

  (…)"De genoemde schattingen (van 0,2-0,8% van het nationaal inkomen) gaan ervan uit, dat ALLE landen meedoen EN de emissiehandel efficient werkt… Als de groep landen, die klimaatbeleid voert beperkt blijft, lopen de kosten op. In het ‘Global Economy’-scenario stijgen de kosten tot 4,8 procent van het nationaal inkomen als alleen de industrielanden meedoen. Tot de industrielanden behoren ook de VS en Australie, die nu geen deel uitmaken van Kyoto." (…)
  "Vanwege de hoge energie-intensiteit van de Nederlandse economie leidt de veronderstelde verdeling op basis van gelijke emissierechten per hhofd van de bevolking voor Nederland tot strengere doelstellingen. De kosten zijn voor Nederland dan ook hoger dan het Europees gemiddelde." (…)
  "In de analyse is geen rekening gehouden met mogelijke kostenverlagende factoren als het gebruik van de reductiemogelijkheden via koolstofopslag. Ook de kosten van economische structuuraanpassingen en de transactie- en handhavingskosten van het klimaatbeleid zijn in de berekeningen buiten beschouwing gebleven. De resultaten van deze studie moeten dan ook met voorzichtigheid worden geinterpreteerd.

  Zie:

  http://www.rivm.nl/persberi

 5. PSYCHOPATHIE IN DE EU ONGENEESLIJK

  Uit het rapport van CPB en MNP blijkt, hoe de Europese socialistische waanzin het voor elkaar krijgt een aantal volstrekt onmogelijke doelstellingen aan de lidstaten op te leggen.
  2010: Lissabon-accoord: De Europese economie moet de snelst groeiende economie ter wereld zijn.
  2020: Emissiereductie van 30% binnen de Eurozone.

 6. [1] Als er niks gedaan word aan de co2 uitstoot, stijgt de temperatuur en de uitstoot echt teveel. Door die plannen word er nu voor gezorgd dat de temperatuur niet verder stijgt dan 0.02 graad..dat lijkt onnutig werk. Maar het is beter dan niets. En door die plannen zorg je ervoor dat de temperatuur niet drastisch omhoog gaat. Ook zorg je ervoor dat je het voortouw neemt. Er moet één van de belangrijke machten in de wereld beginnen met wat aan de uitstoot te doen? De andere machten zullen volgen. Ik ben nu 18 jaar..in 2050 leef ik nog..(hoop ik) ik zou blij zijn dat dan de wereld niet door een dikke laag smog omringt is die mijn longen aantast. Dat dan niet alle gevolgen die op dit moment worden voorspelt door wetenschappers, zijn uitgekomen.

  Je krijgt geen beter milieu door niks te doen..en een beter milieu kost geld ja..en ik heb het daarvoor over. Laten wij niet de geschiedenis ingaan als de generatie die alleen maar consumeerde en van de aarde een puinhoop maakte om hem daarna helemaal stuk aan de nog komende generaties door te geven. Dat zou zonde zijn..maar dat is mijn mening.

  mvg, Jasper de Lange

 7. [6] de complete mensheid produceert iets van een 0,3% van alle CO2, hoe kan dat iets uitmaken en verder is er geen enkel bewijs voor die opwarming theorie en nog verder is er helemaal geen opwarming maar is deze gebaseerd op geknoei met metingen, zie ook http://www.sepp.org

Comments are closed.