Zieke werknemers die in het tweede jaar van hun verzuim het ziekengeld volledig krijgen aangevuld, gaan dat uiteindelijk zelf in de portemonnee voelen.
Minister de Geus wil WAO’ers die in het tweede ziektejaar meer dan de afgesproken 70% krijgen, gaan straffen door ze fors te korten op de WAO-uitkering.

De werkgever die tegen alle afspraken in het loon blijft aanvullen, moet bovendien een jaar langer opdraaien voor de uitkering van de WAO-er.
Tegen welke afspraken in?
De Geus duidt hier op de afspraken die gemaakt zijn in het najaarsakkoord. Een akkoord tussen de vertegenwoordigers van de werknemers, (28% van de beroepsbevolking is lid van een vakbond) werkgevers (38% van de werkgevers zijn aangesloten) en de overheid. (iets meer dan 50%)
Persoonlijk heb ik ze nooit opdracht gegeven om namens mij afspraken te maken, want dit hoort te gebeuren tussen werkgever en werknemer op individueel niveau.
Maar ja zo werkt het allang niet meer.
Wat ik al eerder m.b.t. de WW-uitkering heb gezegd, geldt ook voor het ziekengeld.
Om de instroom in de WAO tegen te gaan, is de tijdsduur dat iemand ziekengeld kan ontvangen verhoogd van een jaar naar twee jaar. Kosten voor het bedrijfsleven worden geschat op ongeveer 5 miljard euro per jaar. De samenhangende premies ZW en WAO zijn niet verminderd, immers het risico is van de volksverzekering verlegd naar het bedrijfsleven, maar daarentegen gestegen.
Mensen verbazen zich erover dat de kosten van levensonderhoud zo sterk zijn gestegen (alles is veel duurder geworden), dit is een van de redenen waarom. Het bedrijfsleven zal ook deze kosten in de kostprijs van het product of de dienst berekenen.
Uiteindelijk betaald de consument alle kosten die inherent zijn aan het product en die dwangmatig door welke instantie dan ook wordt opgelegd. Helaas wordt dit niet op school onderwezen of in de media vermeldt.
De maatregelen gaan al op 1 januari 2005 in. De uitkering die WAO-ers krijgen die worden gestraft, omdat ze i.p.v. de wettelijke 70% de volledige 100% ziekengeld hebben gekregen, wordt fors verlaagd.
De uitkering bedraagt dan 70% van het minimumloon in plaat van 70% van het laatst verdiende loon.
Zou dit in de premie verrekend zijn? Dus toch een premie verlaging?
Een vraag die maar niet gesteld wordt is: Waarom moet het risico van het ziek zijn van de werknemer afgewenteld worden op de werkgever?
Dit komt omdat de algemene doctrine is, dat de werkomstandigheden en de werkdruk de oorzaken van het ziekteverzuim ( denk aan RSI of overspannenheid) zijn en daarom onder de verantwoording van de werkgever vallen.
Volgens de laatste statistieken (voor wat ze waard zijn) wordt het ziekteverzuim veroorzaakt door; blessures bij de sportbeoefening, op vakanties, familieomstandigheden en thuis. Slechts 10% van de ziektegevallen zou in relatie tot de arbeidsomgeving staan.
Toch worden de werkgevers hiervoor gestraft.
Het wordt tijd dat deze volksverzekering wordt afgeschaft en dat mensen zich vrijwillig kunnen verzekeren, zodat men in gaat zien wat een enorme kostenbesparing dit met zich meebrengt en zelf de verantwoording neemt voor zijn of haar leven in dit geval “ziekte”.
Over verantwoording gesproken. Het is u waarschijnlijk bekend dat er momenteel een EK voetbal aan de gang is, wat u misschien niet bekend is, is dat rondom de wetstrijden van het Nederlands elftal het ziekteverzuim met 18% is toegenomen.
Nu weet u dat ook.

1 REACTIE

  1. SOCIALISTISCH GELOOF OF BLIND VERTROUWEN: WAAR BLIJVEN DE MEDIA ?

    De "gemiddelde" burger schijnt klakkeloos alle belastingen en premies te betalen aan de overheid en denkt meestal, dat alles "vanzelf" goed komt. Sterker nog, nu de overheid allerlei (monopolistische) overheidstaken privatiseert (= verkwanselt aan particuliere monopolies, zoals UWV) en de woekerende corruptie alom verder toeslaat is het hek helemaal van de dam: de burger lijkt murw of vertrouwt de overheid blindelings. Immers de media zijn inmiddels ook gemonopoliseerd.

    Zie bijvoorbeeld video: http://dynalinks.dyndns.org

Comments are closed.