Wie is Andrei Illarionov?
Vooral omdat hij hoogstwaarschijnlijk een grote rol gaat spelen bij het organiseren van de volgende Libertarische Wereldconventie is het belangrijk om te trachten iets meer over hem te weten.

Op onze vorige aankondiging dat hij betrokken wordt bij deze organisatie kregen we al het volgende commentaar:
“Putin is toch de man die alle zakenmensen die maar op een of andere wijze een bedreiging voor hem vormen achter de tralies zet, hun bedrijf overneemt en evt. verkoopt? en de man die verantwoordelijk is voor tienduizenden doden in Tsjetjenie? (en de man die vol trots door het Cato Institute was uitgenodigd)”

Wel, op de eerste plaats moet je natuurlijk wel lezen over wie we het hebben!
Vladimir Putin is een KGB-man die President geworden is, een politicus. Degenen die HUBlog regelmatig gevolgd hebben, weten dat we hem als een van de meest gevaarlijke politici zien. Iemand die alle andere Europese politici zoals onder andere Blair, Chirac, Schroeder en ook bvb Koningin Beatrix aan een touwtje heeft.

Maar Andrei Illarionov is een econoom. Iemand met nauwe contacten met libertariers en een bewonderaar van Ayn Rand. Een econoom die de vrije markt propageert. Iemand die heel dicht bij ons libertariers schijnt te staan.
Zijn publicaties en uitspraken over de Kyoto-nonsense bevestigen dat enigszins.
Omdat hij een “adviseur” van Vladimir is, krijgen we automatisch enige twijfels. Maar hoeveel waarde moeten we daaraan geven? Moeten we hem niet minstens de zegen van de twijfel geven? Moeten we niet blij zijn met een vrije markt econoom die probeert deze ideeën in praktijk te brengen?
Ik ben meer dan bereid dat te doen. Zeker door de bevestigingen gedurende een aantal jaren van (libertarische) vrienden die Andrei persoonlijk kennen.

Misschien willen velen van ons wel deelnemen aan de Libertarische Wereldconventie in St. Petersburg in 2005, het jaar van Ayn Rand. St. Petersburg waar Ayn Rand geboren is en tot omstreeks haar 20ste jaar heeft gewoond.
Laten we daarom ook proberen “objectief”te zijn. En mocht iemand negatieve feiten ontdekken, dan stel ik er prijs op deze te vernemen om ze nader te kunnen onderzoeken.

1 REACTIE

  1. fair enough, maar het zal mij benieuwen wat Putin van plan is met de economie, en of Illarionov iets kan uithalen. (ik noemde Poetin omdat die nog altijd Illarionovs baas is)

    die nieuwe minister van economische zaken in Georgie lijkt me betere kansen te hebben. zie MV van 31 juli

Comments are closed.