Vandaag deed de rechter in Groningen uitspraak in het kort geding dat de vakbonden FNV en CNV hadden aangespannen tegen het bedrijf Smead. De rechter oordeelde, dat de in financiele moeilijkheden verkerende fabrikant van kantoorartikelen haar personeel niet langer mag laten werken dan de 36 uur per week die in de CAO voor de grafimedia is vastgelegd.

Hoewel het personeel in overgrote meerderheid had ingestemd met het verzoek van de directie van Smead om voortaan weer 40 uur per week te werken, acht de rechter deze vrijwillige afspraak tussen het bedrijf en haar personeel in strijd met de wet. De CAO is immers door de overheid ‘algemeen verbindend’ verklaard.

In deze kwestie zijn er alleen maar verliezers. Het bedrijf, dat hoogstwaarschijnlijk ten onder gaat en het personeel, dat door de CAO gedwongen wordt het bedrijf naar de knoppen te helpen en op straat komt te staan.

Het is onbegrijpelijk, dat in Nederland nog wordt vastgehouden aan het gedrocht dat CAO heet. Het voorbeeld van Smead toont aan, dat collectieve afspraken niet werken en een verstikkend keurslijf vormen voor bedrijf en personeel. Het is hoog tijd, dat bedrijven zich losmaken van de plicht zich aan te sluiten bij CAO’s waarin zij zelf geen enkele inbreng hebben gehad en waarbij afspaken zijn gemaakt die slechts algemeenheden bevatten en niet op maat zijn gesneden voor de verschillende bedrijven.

Waar is VNO/NCW? Wat doet MKB Nederland? De zogenaamde belangenbehartigers van het Nederlandse bedrijfsleven laten weer hopeloos verstek gaan. Zij zijn verstrikt in relaties en onderonsjes met de overheid, zijn ‘in het pak genaaid’ van de Nederlandse variant van de geleide economie.
Wordt het niet tijd voor een echte belangenbehartiger voor het bedrijfsleven? Suggesties zijn welkom….

10 REACTIES

 1. WIE IS ER AAN DE BEURT ?

  Hank, ik weet niet of je ooit reageert op reacties (zie reacties op "Premature ejaculatie), maar voor de goede orde het volgende:
  In de relatief hoog ontwikkelde rechtspraak in Nederland wordt het gezag van de rechter beperkt tot de toetsing aan Wet en regelgeving.
  Helaas was tot vandaag dus -deze keer terecht- GEEN rol weggelegd voor clubs als VNO/NCW en MKB.

 2. Het is een kwestie van tijd dat de CAO wordt afgeschaft. Wat nog altijd verbazendwekkend is hoe lang het nog heeft bestaan. Hoe klein een klein land kan zijn. Deze rechter is gewoon een slaaf van het systeem en heeft geen eigen denkvermogen meer. Het wordt hoog tijd dat niet alleen de wetten worden aangepast aan deze tijd, maar ook dat we eindelijk eens wat intelligentere rechters gaan aannemen. Tijd voor een grote schoonmaak.

 3. Een betere titel zou zijn:

  CAO is macht.

  Dat is het enige wat telt, voor de vakbond en overheid. Wie interresseert er zich nu voor het bedrijf en z’n personeel? Het bedrijf en z’n personeel. (helemaal eens met het artikel, als blijkt)

 4. [2]
  Waarom is RECHT KROM ?

  CAO’s zijn wanprodukten van een collectivistische samenleving. Dat neemt niet weg, dat een rechter in een "rechtsstaat" niet bevoegd is buiten de regelgeving te treden. Als hij geoordeeld had, dat de algemeen verbindend verklaarde CAO ondergeschikt is aan een afspraak tussen werkgever en werknemers, had hij in strijd gehandeld met de grondbeginselen van de rechtsstaat. Ik geloof ook niet, dat de rechter zich onbevoegd had kunnen verklaren, omdat de casus formeel juridisch duidelijk was. Ik ben dan ook -als leek- van mening, dat de rechter geen keus had. Maar misschien wordt de zaak in 2e aanleg nog aanhangig gemaakt.
  De conclusie is in elk geval, dat collectivistische regelgeving het zaken doen frustreert en op den duur onmogelijk maakt.
  Anderzijds staat het natuurlijk wel als een paal boven water, dat in geen enkel systeem een rechter zich ooit kan veroorloven de Wet- en regelgeving aan zijn laars te lappen. Anders kunnen we hier wel mooi inpakken met onze libertaire beginselen.
  In dat geval maken we ons totaal belachelijk, vrees ik.

 5. Beste Nuchtere Nederlander, allereerst is dit een wet, die kant noch wal slaat. Twee belangengroepen komen bij elkaar (vakbonden en werkgeversverenigingen), die maar een klein gedeelte van de arbeidsbevolking vormen via een SER, waarvan ook de regering deel uitmaakt, om vervolgens de CAO verbindend te verklaren. Een slechte wet die zo spoedig mogelijk dient te verdwijnen, waarop de rechter al een schot voor de boeg zou kunnen geven (jurisprudentie) door de situatie van het bedrijf in ogenschouw te nemen en te laten blijken dat deze wet niet deugt. Men gedoogt toch ook drugs, prostitutie en andere zaken, waarom dan dit niet?

 6. [5]

  Beste Karel de Grote,
  Natuurlijk raakt de CAO-wetgeving kant noch wal. Dat had ik toch al overduidelijk gesteld. Maar het gaat hier om de TOEPASSING van het recht BINNEN het vigerende systeem.
  Maar een Wet AFSCHAFFEN is iets totaal anders. Dat is altijd een POLITIEKE beslissing. Daar heeft een rechter -in welk systeem ook- niets mee te maken.

  Ik dacht, dat er geen jurisprudentie bestaat, waarin een CAO wordt gederogeerd. Maar ik ben ook maar een leek. Daarom wil ik zien, of er beroep wordt aangetekend, zoals ik al suggereerde.

  Anderzijds ben ik wel heel benieuwd van je te vernemen, hoe je een libertarisch systeem zou noemen, waarin een willekeurige libertarische wet op willekeurige wijze aan een willekeurige rechterlijke laars zou kunnen worden gelapt. Aan zo’n systeem zullen weinigen zich willen wagen, ben ik bang.

  Heb je Frank van Dun’s rechtsfilosofische artikelen (bijv. over de plaats van het recht in een samenleving) gelezen ?

  Of een rechter i.c. een schot voor de boeg zou hebben kunnen geven, waag ik dan ook te betwijfelen. Maar hij hoeft zich ook niet te laten chanteren. Ik moet nog zien, dat de betrokkenen (inclusief vakbeweging) het bedrijf op de klippen zullen laten lopen.

  Natuurlijk ben ik ook benieuwd naar de handelwijze van de werkgeversverenigingen en de TK, zoals ik ook benieuwd ben naar jouw mening.

 7. [6]

  Het ging hier om een uitspraak in kort geding, als ik goed geinformeerd ben. In zo’n geval komt niet snel nieuwe jurisprudentie tot stand. Zeker niet op zo’n delicaat gebied als de CAO. Zoiets gebeurt eerder via een bodemprocedure en dat duurt helaas nu eenmaal langer. De CAO-regelgeving had natuurlijk sowieso nooit tot stand mogen komen, maar men heeft het onder hevige collectivistische druk laten voortwoekeren. De praktijk leert helaas, dat gevestigde belangen niet snel worden teruggedraaid.

  Wat drugshandel betreft: het is een feit van "algemeen belang", dat er in Nederland veel minder slachtoffers vallen dan in het buitenland. Hiertegen zal het OM dus niet snel optreden.

 8. [6]

  GRONINGEN ONAFHANKELIJK

  Nou weer dat CAO-gelazer tussen ons SMEAD en de vakbeweging. WEG MET DE VAKBEWEGING, NU !
  Als rasechte Groningse liberaal heb ik mij steeds gloeiend geergerd, waarom de Provincie zijn gas al tientallen jaren lang laat AFZUIGEN door de Hagenezen. Groningen heeft de beste gelegenheid ooit gehad om de onafhankelijkheid uit te roepen, toen de gasvelden ontdekt werden. Maar nee, na 40 jaar zijn we zijn nog steeds ontwikkelingsgebied en de speciale HSL-verbinding met Holland komt er NIET. Dit is nou typisch zo’n voorbeeld hoe onze Rooie Regenten en Collectivistische Commies de economie van meet af aan verkwanseld hebben. De Groningse bevolking had volgens mij al lang in opstand moeten komen tegen die knechting. Het is nog niet te laat.

 9. [6]

  GRONINGEN NIET ALLEEN NAAR DE GALLEMIESE

  Dramatisch te zien, hoe het hele Nederlandse hypocriete collectief uit zijn holen tevoorschijn springt als door een wespenkolonie gestoken. Uit de reacties valt loupezuiver op te maken hoe angstig het achterbakse Haagse zooitje geworden is, nu zonneklaar blijkt, hoe de Haagse Politiek de locale Groningse economie door jarenlange PROSTITUTIE met de vakbeweging naar de gallemiese helpt. Want het blijft natuurlijk niet bij SMEAD. Het GEHELE midden- en kleinbedrijf (goed voor 80% van de werkgelegenheid) dreigt door het CAO-systeem de afgrond in te flikkeren.

  LET OP DE REGERINGSPARTIJEN EN HUN PARLEMENTARIERS. LET OOK OP DE COLLECTIVISTISCHE WERKGEVERSVERENIGINGEN.

 10. cao eruit en loon naar ervaring en prestatie erin, werkt over de hele wereld,

Comments are closed.