Al begrijpt niemand het Nederlandse softdrugs gedoogbeleid, het is toch nog een beleid dat aan een aantal personen meer keuzevrijheid biedt dan men heeft in de meeste andere landen van de Unie.
Het einde daarvan is in zicht, en ook deze (pietsie grotere) vrijheid zal verloren gaan onder het mom van harmonisatie en solidariteit.
Dus: EU – NEEN!