Gezondheidszorg heeft kennelijk een grote belangstelling.
Zie discussie over dit onderwerp bij het stukje op 11 augustus hieronder..

Uit de discussie blijkt dat er veel facetten aan vast zitten en daardoor het gevaar groot is dat de schrijvers het over verschillende zaken hebben, en daardoor langs elkaar heen praten.
Het zal zeker nodig zijn om daar nog meer en evenueel specifieker en uitgebreider op terug te komen.

Vanuit het libertarisme geredeneerd gaat het echter uitsluitend om de vraag:
-willen we een maatschappij waarin ieder mens vrij is, (soeverein !) en over zijn eigen lichaam en eigendom mag beslissen/beschikken,
-of willen we een samenleving waarin allerlei zaken (met dwang) geregeld worden door Big Brother?


Het gaat er daarbij niet om of iets wel of niet gevaarlijk of nuttig of belangrijk is. Dat is de tweede vraag die opgelost kan worden als we het over het uitgangspunt eens zijn.
Daarbij blijkt dan dat de oplossingen in de vrije maatschappij verreweg betere resultaten opleveren dan in de dwangmaatschappij.
Op de site http://www.libertarian.nl staan talloze voorbeelden over talloze onderwerpen.

Wat de gezondheidszorg betreft is het daarvoor belangrijk om het artikel van Karel Beckman:
“Bevrijd de gezondheidszorg en het onderwijs” nog eens te lezen.
http://www.libertarian.nl/N…

3 REACTIES

 1. UITGANGSPUNT

  Ik citeer: "Vanuit het libertarisme geredeneerd gaat het echter uitsluitend om de vraag:
  -willen we een maatschappij waarin ieder mens vrij is, (soeverein !) en over zijn eigen lichaam en eigendom mag beslissen/beschikken,
  -of willen we een samenleving waarin allerlei zaken (met dwang) geregeld worden door Big Brother? Het gaat er daarbij niet om of iets wel of niet gevaarlijk of nuttig of belangrijk is. Dat is de tweede vraag die opgelost kan worden als we het over het uitgangspunt eens zijn."
  Einde citaat.

  Laten we dus met het uitgangspunt beginnen:
  Voor de goede orde wijs ik erop, dat er een discussie loopt over de betekenissen van het begrip "soeverein". Hiervoor verwijs ik naar de discussie onder het kopje "Buitenlands beleid".
  Zolang er over de praktische invulling van het begrip soeverein geen eenstemmigheid bestaat, moeten we m.i. het voorliggende onderwerp, t.w. Gezondheidszorg 2, helaas even terzijde leggen. Dat is jammer, want er is nog geen antwoord op mijn laatste reactie onder "Gezondheidszorg" van 11 augustus.

 2. [1] Even voor de duidelijkheid. In mijn stuk gebruikte ik het woord soeverein tussen haakjes met een uitroepteken schertsend, vooral voor degenen die over het begrip sovereiniteit aan het discussieren zijn!
  Sorry dat dit niet zo overkwam.
  Echter ook zonder de (..) blijft de vraag van het uitgangspunt geldig en essentieel.

  Op het onderwerp geondheidszorg waarover in het stukje 11 augustus heel wat interessante facetten genoemd zijn, hoop ik later nog terug te komen.
  Maar de vraag van 20 augustus moeten we daarbij betrekken of zelfs eerst oplossen om te weten waar we het over hebben.Hub

 3. [2]

  Sorry Hub, ik blijf de vraagstelling wantrouwen. De discussie over het begrip soeverein kan niet los gezien worden van het begrip vrijheid. Ieder mens staat in voortdurende relatie met zijn omgeving.

  Het gaat er steeds opnieuw weer om, welke invloed hij op die relatie kan uitoefenen. Dat bepaalt de mate van vrijheid.

Comments are closed.