“Kyoto-ism is another example of totalitarian ideology like Marxism,
communism and socialism.”- Andrei Illarionov

De ISIL wereldconventie in Nieuw Zeeland is net voorbij. Het weer net als vorige 22 jaar een groot succes. Meer hierover later.

De volgende internationale conventies zijn:

LI/LA Fall Convention in Londen 25 -26 September
LIBERTARIAN INTERNATIONAL en LIBERTARIAN ALLIANCE

LI Spring Convention in Sofia 1 -3 April, 2005
LIBERTARIAN INTERNATIONAL en BULGARIAN INSTITUTE

ISIL / LI World Convention in St. Petersburg 10 – 15 Juli, 2005. Zie hier onder.
ISIL en LIBERTARIAN INTERNATIONAL en INSTITUUT van ANDREI ILLARIONOV

Betreffende Andre Illarionov ontvingen we via de Vrijheid-list van Ad een aardig artikel dat we bijzonder kunnen aanbevelen:
http://www.adamsmith.org/bl…

Interessant is dat ons contact Jarislov Romanchuck hem Atlas Shrugged heeft gegeven, en dat Andrei ook een exemplaar aan Vladimir Putin heeft gegeven.
Wat die ermee gedaan heeft, blijft een raadsel, maar hij had wel gezegd dat hij het zou lezen.

Verder is interessant dat LIBERTARIAN INTERNATIONAL /ISIL nu (weer met Jarislov) practisch zeker zijn dat we met het instituut van Illarionov de libertarische wereldconventie in St. Petersburg gaan organiseren.
Data 10 – 15 juli. Reserveer maar al!

Los van deze “regelmatige” conventies is er ook nog het plan om in het kader van “2005 HET JAAR VAN AYN RAND” (100 jaar na haar geboorte) in begin Februari seminars te organiseren in Amsterdam en in Gummersbach (Duitsland). Deze laatste zijn nog in een beginstadium en we zoeken hulp om dit te organiseren. (Financien en werkkracht)

VERZOEK: Verspreid dit bericht zoveel mogelijk zodat zoveel mogelijk personen op de hoogte komen van de toekomstige gebeurtenissen.