Een voorbeeld van handel die in ons huidige stelsel verboden is, is de vraag en het aanbod betreffende bepaalde neurotoxische middelen, zoals heroïne en cocaïne. De overheid heeft besloten dat deze middelen niet goed voor mensen zijn, dat zij ze daarom niet mogen gebruiken, en dat ze ook niet geproduceerd en/of verhandeld mogen worden. De overheid vertrouwt niet op de eigen verantwoordelijkheid van mensen en hun besluit om dergelijke middelen te gebruiken of niet. Waar de overheid deze verantwoordelijkheid op zich neemt, schendt zij hier vrijheid.

Vrijwillige aanbieders en afnemers van deze middelen dienen elkaar in vrijheid te kunnen opzoeken. Dat heet vrije markt.Hetzelfde geldt voor alle andere producten.

Dit betekent niet dat voorstanders van vrijheid het gebruik van neurotoxische middelen goedkeuren. Zij zijn noch voorstanders noch tegenstanders, behalve in hun privé-levens. Zij zijn voorstanders van persoonlijke vrijheid en verantwoordelijkheid. Dat betekent dat een ieder vrij is voor zichzelf te besluiten of hij wel of niet neurotoxische middelen wil gebruiken, en ook dat een ieder verantwoordelijk is voor de gevolgen van zijn besluit. Uiteraard blijven mensen eveneens verantwoordelijk voor hun eigen gezondheid en gedrag, ook wanneer dat beïnvloed wordt door neurotoxische middelen die zij vrijwillig tot zich hebben genomen.

Geparenteerd aan het gebruik van bovengenoemde middelen is het gebruik van “medicijnen.” De overheid acht mensen niet voldoende verantwoordelijk om over medicijngebruik te beslissen, en verstrekt vergunning aan artsen om dat voor anderen te beslissen. De arts is uitvoerder van het overheidsbeleid. Daarmee stelt de overheid noch burgers noch artsen verantwoordelijk voor medicijnengebruik, maar haarzelf. Dit is in strijd met de principes van vrijheid en verantwoordelijkheid voor de eigen gezondheid. Medicijnen, evenals andere producten, dienen aangeboden en afgenomen te worden op een vrije markt. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker zich voldoende te laten informeren door bronnen waar die gebruiker vertrouwen in heeft. Uiteraard is ook de aanbieder, in dit geval de farmaceutische producent, verantwoordelijk om juiste informatie en gebruiksaanwijzing te verstrekken over haar product(en). Hierin verschilt zij niet van producenten van andere potentieel gevaarlijke producten, bijvoorbeeld machines om vlees in te malen.
Dit is één van de vele thema’s besproken op http://www.vrijheidslijst.nl

5 REACTIES

 1. Receptplicht afschaffen is oliedom, wist je dat niet ?

  Hier loopt het falikant verkeerd af met de libertarische vrijheid. Het moet gezegd, dat westerse overheden jarenlang geprobeerd hebben de macht van de farma-industrie aan banden te leggen. Hiervoor hebben ze o.a. de receptplicht en apothekers ingehuurd. Maar dat beleid was onbeholpen. Als je nu ziet, dat allerlei antibiotica vrij verkrijgbaar zijn in derde wereld landen, waar tegelijk allerlei resistente bacterien in opkomst zijn (malaria, tbc, slaapziekte, etc.) terwijl het personen- en goederenverkeer met die landen exponentieel toeneemt, moet een redelijk mens concluderen, dat (overheids)toezicht pure noodzaak is. Kwestie van veiligheid en volksgezondheid, dat helaas niet op een verantwoorde wijze door de "vrije handel" kan worden bewaakt.
  En antibiotica zijn niet de enige gevaarlijke medicijnen: receptplicht voor bepaalde medicijnen is er niet voor niets. Er zijn vele gevaarlijke pijnstillers op de markt, die bij de drogist verkrijgbaar zijn. Veel gebruikers hebben geen idee van de risico’s die ze bij gebruik ervan sowieso lopen. In de apotheek wordt de client o.a. via apotheekbijsluiters zo zorgvuldig mogelijk over het geneesmiddel en het gebruik ervan geinformeerd. Klanttevredenheid bij apotheken scoort trouwens het hoogst van alle sectoren.

 2. In vele landen kan men alles kopen zonder recept.Er zal wel eens iets verkocht worden dat slecht is voor de patient. Maar dat gebeurt ook op recept.
  Het hele gedoe met dure en tijdrovende consulten voor herhalingsrecepten is alleen maar goed voor de kassa van de dokter.
  De verantwoordelijkheid hoort te leggen bij de patient die zich dient te orienteren over de wenselijkheid om een bepaald middel te gebruiken.
  Precies als met de consumptie van boter, koekjes en drop die bij overschrijding van bepaalde hoeveelheden ook zeer slecht zijn voor de patient.
  hugovanreijen@yahoo.com

 3. [2]
  ONVERANTWOORD EIGENWIJS

  Sorry Hugo, het antibioticumprobleem (zoals ook verschillende andere prescriptieproblemen) wordt in libertarische kring gigantisch onderschat.
  Lees bijvoorbeeld:
  http://www.who.int/csr/drug

  om een idee te krijgen.

  Het vrijgeven van antibiotica is uit oogpunt van volksgezondheid volstrekt onverantwoord en dreigt de verspreiding van resistente ziekteverwekkers te bevorderen, waardoor bijna uitgeroeide ziektes als tbc ook in Nederland terugkomen, waarbij antibiotische therapie nauwelijks of niet meer werkt.
  Wie ooit in ontwikkelingslanden is geweest, heeft met eigen ogen kunnen zien, hoe daar met medicijnen wordt omgesprongen. Antibioticumkuren worden niet afgemaakt, restanten worden zonder indicatie door zieken verkocht om aan voedsel te komen, etc., etc. Kortom
  een ideale voedingsbodem voor resistentieontwikkeling van ziekteverwekkers.
  Bovendien mogen we er zeker niet vanuit gaan, dat er tegen die tijd wel weer nieuwe medicijnen gevonden zullen worden, want zelfs de machtige pharma-industrie houdt de race tegen het werelwijd woekerende resistentieprobleem nauwelijks nog bij.

  Een ander probleem is, dat patienten die geen antibioticum nodig hebben dit soms toch krijgen, omdat de behandelaar denkt hen tevreden te kunnen stellen door een antibioticumkuur. Dat zou feitelijk niet mogen, want elke kuur verhoogt het risico op resistentievorming rond een populatie.

  Herhalingsrecepten is een ander probleem. Dit moet van geval tot geval bekeken worden, maar hier is meestal medische expertise voor nodig.
  In de praktijk komt er van (deskundige) orientatie van de patient zelf over medicijnen en medicijngebruik vaak maar weinig terecht. Er zou de eerste keer een second opinion betreffende de noodzaak van een controle en een herhalingsrecept moeten worden gevraagd. Maar ook dat kost tijd & geld.

  Het moet intussen duidelijk zijn, dat medicijnen geen snoepjes zijn. Volgens een persbericht van de VNZ (Vereniging van Nederlandse Ziekenhuizen, NRC 27-04-2002) belanden in Nederland dagelijks 200 mensen in het ziekenhuis wegens verkeerd medicijngebruik, zie: http://www.nvacp.nl/nieuws/
  Hier zie je, dat de patient voor zijn eigen veiligheid tegenwoordig genoodzaakt is een second opinion te vragen, bijvoorbeeld aan de apotheker (dat kost niets !)

 4. [3] Beste Harry,
  Het is mij bekend, het is allemaal levensgevaarlijk!
  Evenals het:
  – over de toonbank( zonder recept) verstrekken van sigaretten in de tabakswinkel, want van de 100 personen die er mee beginnen, zullen er vijftig aan overlijden.
  – het dagelijks over de toonbank ( zonder recept) verstrekken van alcoholhoudende dranken aan alcoholici ten gevolge van wier gedrag er alleen al in de Verenigde Staten van Amerika 60.000 personen per jaar omkomen in het verkeer.
  – het verstrekken van eieren door de kruidenier aan dames die dagelijks aan hun echtgenoot een ommelet serveren met drie cholesterolhoudende dooiers- the sure route to death.
  – het verstrekken van "medicijnen" zonder werkzame bestanddelen ( verdund tot twee tot de achtste of zo iets en daarna geschud !) aan patienten die hierin geloven , maar die bij iets anders meer baat zouden hebben.
  hugovanreijen, Grand American Hotel, Salt Lake City

 5. [4]
  SNOEPJES ?
  Hugo, ik begrijp niet helemaal, wat je bedoelt met:
  1. "Het is allemaal levensgevaarlijk! Evanals…"
  Ik heb mijn betoog gestaafd met een aantal feiten, zoals het risico van antibioticamisbruik op lange termijn voor de hele wereldpopulatie. Dat is van een andere orde dan bijvoorbeeld "het dagelijks over de toonbank ( zonder recept) verstrekken van alcoholhoudende dranken aan alcoholici ten gevolge van wier gedrag er alleen al in de Verenigde Staten van Amerika 60.000 personen per jaar omkomen in het verkeer."
  In Nederland is dat wat anders geregeld, -er vallen er hier zo’n duizend per jaar, dat zijn er 2x zoveel per hoofd,- maar er vinden wel allerlei overheidscampagnes plaats om alcoholgebruik bij verkeersdeelname in te dammen. Wat is daarop tegen ?
  Uitbreiding van mijn these tot "allemaal" is voor jouw rekening, zoals ook -ik citeer- "het verstrekken van eieren door de kruidenier aan dames die dagelijks aan hun echtgenoot een ommelet serveren met drie cholesterolhoudende dooiers"… Daar zou ik graag wat betrouwbare getallen bij zien.
  Of moet ik jouw repliek als emotionele -in tegenstelling tot rationele- reactie zien ?
  2. Je hebt mij in mijn laatste reactie niet over "medicijnen" zonder werkzame bestanddelen gehoord (z.g. "homeopatische geneesmiddelen" een contradictio in terminis, maar allah akbar) die kun je daarom ook overal kopen. Dat is dan weer een andere discussie.
  Zeg het maar.

Comments are closed.