Voor een (vooralsnog eenmalig) televisieproject met sterk libertarische inslag zoeken we belastende informatie over de volgende zaken.
Meer informatie over het project is te vinden op: http://www.meervrijheid.nl/…

We noemen hieronder een aantal voorbeelden om uw creativiteit al vast te stimuleren.

Europa:
Europa is goed en onvermijdelijk. Europa zorgt voor vrede en welvaart. Dat zijn de mainstream gedachten over de toekomst van de Europese Unie. Libertariers denken daar terecht anders over en dat willen we duidelijk maken in een item. We zoeken hiervoor:

*de meest krankzinnige maatregelen die uit Europa komen, zoals onlangs dat kleine mensen verplicht in een kinderzitje moeten als ze in de auto zitten.
*de leugens over Europa, bijvoorbeeld de idee dat de EU een gemiddeld gezin slechts 200 euro per jaar kost terwijl alleen de boerensubsidies consumenten al vele malen meer kosten dan dit.
*de gevaarlijkste ontwikkelingen die van Europa te verwachten zijn, zoals de onmogelijkheid om unilateraal uit de Unie te treden (andere landen moeten daarover stemmen), mogelijke belastingharmonisatie, beperking van de vrijheid van meningsuiting etc.

De milieubeweging:
De meeste mensen denken als volgt: de milieubeweging heeft het beste met ons en de aarde voor en voert strijd tegen de kapitalistische, corrupte, vervuilende bedrijven die onze aarde kapot maken.
De leugens van de milieubeweging, de talloze slachtoffers die ze maken in ontwikkelingslanden, de onheilsvoorspellingen die nooit uit lijken te komen, enzovoorts zijn voor het grote publiek onbekend. Daar willen we op ludieke wijze verandering in brengen en daarom vragen we om concrete voorbeelden van absurd, gevaarlijk, hypocriet gedrag en acties van de milieubeweging, in het bijzonder de Nederlandse milieubeweging.

Sweatshops
Ngo’s en anderen protesteren tegen sweatshops van grote bedrijven in ontwikkelingslanden. Dat mensen alleen op deze manier duurzaam uit de armoede kunnen komen, zoals Taiwan en Zuid-Korea deden, en dat wanneer de sweatshops sluiten kinderen vervallen in prostitutie, bedelarij, criminaliteit etc. lijkt hen weinig te interesseren.
We zoeken concrete voorbeelden van Nederlandse ngo’s en personen die demonstreerden tegen deze zaken om ze met de gevolgen van hun acties te confronteren.

Belangrijk is dat de zaken in een aantal zinnen aan nietsvermoedende kijkers duidelijk te maken zijn, shockerend of belachelijk zijn, en dat de feiten kloppen. Bronvermelding van ingestuurde zaken is dan ook zeer welkom. Mogelijk foto-en beeldmateriaal wordt met open armen ontvangen.

U kunt ideeen sturen naar ons, of rechtstreeks naar k.swinkels2@chello.nl