Een tiental jaren geleden was er in NZ een soort revolutie.
De socialist Roger Douglas kwam aan de regering toen NZ grote problemen had die vooral door het overheidsmaatregelen waren veroorzaakt. Hij heeft toen hard ingegrepen en de economie compleet ten goede omgekeerd. NZ werd toen, ook in libertarische kringen, terecht als het grote voorbeeld aangevoerd.
Laissez-Faire Books en ISIL verkochten zelfs promotie video’s over dit economisch “wonder”.

Ondertussen is de zaak echter weer op drift geraakt. Belastingen zijn verhoogd en de regelingen nemen weer toe. We schreven hier al eerder als voorbeeld over een wet die het “Doe Het Zelf” aan banden wil leggen. Elke dag staat er wel iets in de krant over grotere overheidsinvloed.
Vandaag een groot voorpagina artikel waarin de grote bouwondernemingen hulp vragen aan de overheid om de overspannen arbeidsmarkt te regelen. “Big Business against Capitalism”!

Twee interessante punten.
In een gesprek, na een lezing van hem, hoorde ik van Sir Roger Douglas dat het verminderen van die overheidsinvloed 15 jaar geleden, vooral verwezenlijkt was door “het afschaffen van privileges”. Een invoerrecht, is een privilege voor lokale producenten ten koste van de consument. Net als accijnzen, exportsubsidies, en alle andere subsidies.
Dit is een belangrijke gedachte voor personen die in andere landen meer vrijheid willen creëren. Schaf voordelen voor bepaalde personen of groepen af!

Op een gegeven ogenblik werd Roger weggestemd. Op de een of andere manier was daar ook een vrouw bij betrokken, maar dat verhaal heb ik niet helemaal begrepen. Later misschien.

Het tweede interessante punt dat veel libertariers in NZ duidelijk is, is het volgende.
Roger en zijn makkers hebben wel constant aan de symptomen gesleuteld, maar niet begrepen dat overheidsregelingen, (voordeel voor de één en nadeel voor de ander), principieel fout en immoreel zijn.

Een punt om ook in NL goed te begrijpen. We moeten fundamenteel terug naar de moraliteit. En dat is het afschaffen van alle subsidies en aanverwante producten. Dat we dat in stappen doen, kan een kwestie van beleid zijn. Maar steeds moet het (morele) einddoel: “NUL-regelingen” goed duidelijk in het achterhoofd zitten, en liefst ook gepubliceerd worden.

10 REACTIES

 1. LIBERTARISCH MORALISME

  Twee essentiele opmerkingen:
  1. Het doet me deugd, dat Hub impliciet toegeeft, dat zelfs Libertariers niet buiten moraliteit kunnen. Moraliteit houdt immers per definitie in, dat er een logische interactie bestaat tussen individueel handelen en de verantwoordelijkheid van de actor voor de mogelijke gevolgen daarvan voor de omgeving (t.w. anderen en de relatie anderen-omgeving). Omgeving kan zijn een (in)direct betrokken persoon of groep personen, een zaak of een groep zaken, zoals de betreffende zaak, betreffende of getroffen natuur / milieu etc.
  Dat wezenlijke feit wordt helaas door vele "would-be" libertariers / anarchisten / liberalen over het hoofd gezien.

  2. In een complexe samenleving zoals de Westerse leidt deze verantwoordelijkheid tot een fundamenteel probleem, zodra maatschappelijke verantwoordelijkheden worden overgedragen. Het lijkt namelijk praktisch en moreel (en wellicht fundamenteel) onmogelijk het totale complex van verantwoordelijkheden betreffende een bepaalde handeling of project IN ZIJN GEHEEL ongeschonden over te dragen op een verantwoordelijke groep individuen dan wel op "De Staat". De vraag blijft altijd, wie verantwoordelijk is voor eventuele schade die voortvloeit uit die inherente onvolledigheid en hoe die schade zou moeten worden "hersteld".

  Hieruit valt te concluderen, dat vanuit libertarisch gezichtspunt politieke verantwoordelijkheid een vorm van morele verantwoordelijkheid is. Dat is een interessante conclusie, want praktisch alle politieke stromingen weigeren over de moraliteit van de POLITIEK te spreken, daarentegen WEL over MAATSCHAPPELIJK WAARDEN & NORMEN.

  Welke Libertarier durft dit debat met politici aan ?

 2. mm, volgens mij kun je ook de conclusie trekken dat het weinig nut heeft struiken te gaan snoeien.

 3. Ok, andere invalshoek, stel dat de feodale middeleeuwen ‘A’ is, Koningrijken ‘B’, de liberale staat ‘C’, De socialstische staat ‘D’, wat komt er dan na D ? Wat je met een liberale staat wilt is terug naar C, maar C is gegroeid uit B, er was gewoon heel weinig staat, naast dat C dus ‘automatisch’ uitmondt op D, dus als je terug wilt naar C dan blijf je bezig, als je even niet oplet dan zit je weer op D.

  Dus het is een beetje hopeloos, je probeert tegen de stroom in te zwemmen op die manier.

 4. [4]
  Je chronoLOGISCHE opsomming LIJKT logisch, maar hoezo de socialistische staat GEGROEID UIT de liberale ? Er zijn genoeg voorbeelden van moderne staten, die gebaseerd zijn op klassiek-liberale principes, neem bijv. Singapore. Het probleem in onze Westerse wereld is, wat men kan vatten onder de Socialistische Internationale samenzwering (met name EU), die al met al voortgevloeid is uit het Nationaalsocialisme, dat gefinancierd werd door het (Amerikaanse) grootkapitaal. Tegelijk vindt in deze werelddelen een enorme verschraling van informatieuitwisseling plaats, t.w. van onderwijs en media. Sterker nog: er vindt doelbewust desinformatie plaats door wat Theo van Gogh pleegt te noemen "debilisering" van de samenleving.
  Lees/Zie verder bijvoorbeeld Hayek / Hayek-Institute (o.a. Essays, "Road to Serfdom"):

  http://www.hayek-institut.a
  http://www.libertarian.nl/h
  http://www.libertarian.nl/N
  http://www.libertarian.nl/v
  etc.

  Er valt natuurlijk veel meer over te zeggen, maar je kunt bijvoorbeeld ook de libertarische sites blijven bezoeken of gewoon wat rondsurfen op andere sites bijv. http://www.parascope.com/mx
  http://www.commondreams.org

  Veel succes !

 5. Hub,

  Even ver weg, maar toch dichter bij huis: De ruzie tussen luchtvaartmaatschappijen op de Nederlandse Antillen.

  http://www.amigoe.com/artma

  De NA zijn een overgereguleerde samenleving van individualisten. Op persoonlijk nivo trekt geen Antilliaan zich wat aan van de regeltjes. Als je maar respect hebt voor elkaar dan komt het wel goed, is daar de opvatting. Op regeringsnivo echter… nou ja, lees het artikel zou ik zeggen.

  Met vr. gr.
  DD.

 6. Maar singapore is toch een heel klein staatje? Volgens mij is het formaat wel een heel belangrijke factor.
  De internationale socialistische samenzwering, zeker! Het is ook heel verdacht hoe steeds dezelfde ‘issues’ overal spelen zoals het rookverbod. Nou is er een heleboel informatieuitwisseling, maar het lijkt ook wel een orkest wat naar één dirigent luistert soms. Het komt uit instituten, ik heb het gevoel dat we door instituten geregeerd worden soms. Dan heb je inderdaad ook nog de Bbilderburgers, en de rothchilds en de rockefellers..
  Ik heb ook nog een link 🙂
  http://www.mega.nu:8080/ampp/

 7. Nou Harry, je bent aardig op weg lijkt me. Ik heb de link meteen bij de bookmarks gestopt. Ik heb nu geen tijd, maar ik bestudeer die site nog wel.
  Het probleem is altijd, dat een vrije staatsburger zijn vrijheid (of wat er nog van over is) nu eenmaal VOORTDUREND zou moeten verdedigen. En dat gebeurt veel te weinig. Hij wordt er tegenwoordig ook niet meer voor opgeleid. Als dat zo doorgaat, krijgen Hayek en Orwell toch gelijk. Hoe het ook zij, er zijn hele volksstammen die als lemmingen op de afgrond aanstormen.
  En 95 % van de wetenschappers heeft zich al lang geprostitueerd met het grootkapitaal: dus jouw gevoel lijkt me terecht. Zie ook "De zegetocht van het Scientisme" een hoofdstukje van Frank van Dun, rechtsfilosoof (http://www.libertarian.nl/N…).

  Verder kun je nog eens kijken op de zoekmachine van Dynalinks: http://dynalinks.dyndns.org

  naar de documentaire "Het grote complot" van de onderzoeksjournalisten Muntz en v.d.Wint.
  Maar dan moet je RealOneplayer hebben geinstalleerd. Anders moet je even moeite doen. Die 6-delige serie is zeer de moeite waard en erg grappig.
  Veel plezier ook voor je vrienden/-innen en kennissen.
  Veel plezier en prettige vakantie. Misschien zien of horen we nog van mekaar.

 8. Ik begrijp het dilemma van Harry Kok, hoe een klassiek-liberale samenleving te vormen en vooral te behouden. Het socialisme is een natuurlijke opvolger van het feodalisme, m.a.w. een kleine al of niet gekozen politieke of maatschappelijke elite maakt de wetten en zorgt goed voor zichzelf. Vroeger waren het door ‘god’ verordeneerde en gezalfde vorsten, nu is het door de massa-democratie gekozen ‘volksvertegenwoordiger’. Om een klassiek-liberale samenleving te behouden moet men eerst zorgen dat de politieke en maatschappelijke elite vleugellam worden gemaakt. Dat betekent zoveel mogelijk verantwoordelijkheden weghalen en zorgen dat de burgers deze zelf kunnen dragen. Ten tweede moet een land verdeeld worden in kleinere eenheden, zodat de machtsfactor van de elite niet te groot kan worden en zodoende een bedreiging voor de gehele bevolking kan vormen. De meest economisch succesvolle staten hebben bewezen dat klein samengaat met voorspoed. Andorra, Monaco, Belize, Bermuda, Singapore, Hong Kong, Macao, San Marino, Liechtenstein, Luxemburg om maar een aantal te noemen behoren tot de rijkste staatjes ter wereld. Of ze nu autocratisch of democratisch zijn maakt dan geen verschil, want men moet de vrijhandel en de kapitaalformatie veiligstellen (beide zijn noodzakelijk voor het economisch succes op lange termijn), anders zal men ten onder gaan. Voor Nederland betekent dit eenvoudig een verdere decentralisatie van de bestuurlijke eenheden, d.w.z. meer verantwoordelijkheden naar de provincies en steden toe tezamen met een afbouw van de overheidsinstellingen. Waarom heeft Zwitserland maar 7 ministeries en Nederland 15. Niemand heeft mij daar ooit antwoord op kunnen geven. Ik weet het antwoord zelf wel en dat is dat Zwitserland decentraal wordt bestuurd en veel macht bij de individuele kantons liggen ten koste van de centrale overheid.

Comments are closed.