Met veel tam-tam een nieuw beleid aankondigen en doorvoeren zonder dat je verantwoording aflegt over voorgaande jaren. Zo zorg je ervoor dat je niet kunt worden aangesproken op het gevoerde wanbeleid. De verantwoordelijken blijven buiten schot en kunnen ongestoord doorgaan met vriendjespolitiek en verkwisting van belastinggelden.

“Nieuw beleid maken is bij de provincie belangrijker dan terugkijken naar resultaten en het bijstellen van beleid”, is de conclusie van de Provinciale Staten Noord-Holland.

In 1988 stelde zij een Commissie Beleidsevaluatie aan om het provinciale beleid te toetsen. Meer dan honderdduizend euro bestede de Commissie aan externe bureaus om in totaal 16 evaluaties te maken. Aansluitend gaf de Commissie aan de Provincie adviezen voor verbetering aan beleid of uitvoering. Resultaat? De Provincie lapt de evaluaties – die ze zelf laat uitvoeren, aan haar laars.

Erger nog, het hoogste provinciale orgaan, de Gedeputeerden Staten, stoort zich aan de kritiek van de Commissie. Dat bleek recentelijk toen het Statenlid Fleur Agema vragen stelde over één van de conclusies die de Commissie stelde in hun laatste evaluatie, ‘Subsidies beoordeeld.’

Dit betrof het wanbeleid bij de subsidieverstrekkingen van de Provincie aan de Milieufederatie Noord-Holland. Uit onderzoek was gebleken dat de provincie jarenlang honderdduizenden euro’s verstrekte aan de Milieufederatie zonder gedegen controle of financiële verantwoording. Uit nader onderzoek bleek dat het zelfde plaats vond bij subsidieverstrekking aan de stichtingen Milli Görus en Humanitas.

Nadat grote krantenkoppen verschenen in de media over de slordige subsidieverstrekking aan de Milieufederatie gingen de Gedeputeerden Staten, bij monde van woordvoerder Krijn van Rijn, in de aanval. Er klopte niets van al die beschuldigingen. Het werk van de Commissie was ‘Broddelwerk.’

Met deze beschuldiging zette zij de gehele Commissie in ‘haar hemd’, inclusief de Rekenkamer. Let wel: de uitkomsten van het onderzoek waren door alle betrokkenen geautoriseerd!

Normaliter zou men verwachten dat de Commissie (de Provinciale Staten) deze beschuldiging op felle wijze zou aanvechten. Maar wat gebeurd er?

Vandaag maakten zij bekend dat zij hebben besloten om de Commissie Beleidsevaluatie op te heffen. De Commissie legt zonder noemenswaardige strijd het bijltje erbij neer en de Gedeputeerden Staten kunnen ongestoord met hun malafide spelletje doorgaan.

Eén punt roept grote vraagtekens op. Staat de gehele Commissie achter deze beslissing of is het een initiatief van een of meerdere leden? Leden die een grondige reden hebben om NIET de strijd met de Gedeputeerden Staten aan te gaan. Bijvoorbeeld M. Ernsting, voorzitter van de Commissie Beleidsevaluatie en tevens directeur van de Vereniging Humanitas die ook rijkelijk gesubsidieerd wordt door de provincie Noord-Holland!

Peter Siebelt
WETENSWAARDIGHEDEN
PERSBERICHT 3 augustus 2004

1 REACTIE

  1. Zijn er wellicht mogelijkheden voor de burger om de verantwoordelijke bestuurders aan te pakken, anders dan via de pers ?

    Welke media hebben dit persbericht overgenomen ?

    Stelling: het verdient aanbeveling van alle bestuurderen van Nederland een logboek aan te leggen.

Comments are closed.