Weinigen immers blijft het bespaard gedurende de duur van hun leven een aantal keren door de overheid opgelicht te worden.

De overheid is doorlopend bezig:
-te liegen
-te bedriegen
-te verduisteren
-te spioneren
en soms zelfs
– mensen de dood in te sturen
Zakkenrollen door middel van geldontwaarding treft dag en nacht 100 procent van de bevolking.
Vergoeding van door de overheid aangerichte schade en redressering van door de overheid aangedaan onrecht en leed valt vaak moeilijk of alleen door middel van lange en kostbare procedures te verkrijgen. Vaak ontvangt men alleen een brief en in sommige gevallen een medaille.
In de meeste gevallen is het niet mogelijk de kosten van tegen de overheid aangespannen procedures geheel terug te vorderen.
Het verdient daarom aanbeveling de verplichting te creeren alle overheidscorrespondentie te voorzien van een waarschuwing. Wie ontwerpt een pakkende label?
hugovanreijen@yahoo.com
Grand America Hotel
Salt Lake City