We pleiten al heel lang tegen het kwaad dat een bepaalde groep mensen door de overheid bevoordeeld wordt ten koste van andere personen.

Dubbel immoreel is dat als de politici belastinggeld aan zichzelf geven!

De overheid produceert zelf niets, de overheid oefent macht uit!
Al zijn er een aantal productieve acties die de overheid naar zich toegetrokken heeft, maar die ze beter zo snel mogelijk weer moet privatiseren.

Om die macht uit te oefenen, heeft de overheid geld nodig en dat krijgt ze alleen maar door de productieve mensen te belasten.
Op de eerste plaats willen ze zelf ook leven en kennen zichzelf dus uit dat belastinggeld een salaris toe. Dan is er een grote groep politici. Die hebben via Tweede en Eerste kamer een belangrijke stem in de positie en het inkomen van de overheid. Zij moeten immers het heffen en verdelen van belastinggeld goedkeuren.

Deze groep politici heeft weer belastinggeld nodig om te zorgen dat zij hun positie behouden. Daarvoor moet hun partij zo sterk mogelijk worden gemaakt.
Het geld dat daarvoor nodig is, komt nu uit subsidies die dezelfde belastingbetaler heeft moeten financieren. Die financiert dus partijen en hun marketing waarmee hij het helemaal oneens is. Niet alleen wordt zijn geld afgedwongen, het wordt ook nog eens tegen hem gebruikt.

Een stap naar een morelere, eerlijker maatschappij zou zijn het snel afschaffen van alle subsidies aan politieke partijen en aan hun gelieerde instellingen.

1 REACTIE

Comments are closed.