We willen hier eerst ons medeleven met de familie en vrienden betuigen.
Daarna gaan dan toch weer onze gedachten naar deze oorlog die voor de hele wereld enorme consequenties heeft en waarin “Nederland” direct betrokken is.

Wat vooral opvalt in de commentaren in pers en politici is een zekere gelatenheid. Iets van ja, dat risico loop je nu eenmaal.
En daarna maakt men zich er van af door stoer te stellen dat we natuurlijk niet wijken voor terreur. Dat is een juiste stelling. Maar ik zou wel eens willen zien wat al die lui zouden doen als ze persoonlijk door een boef worden bedreigd neergeschoten te worden als ze hun geld of horloge niet afgeven. Wedden dat dan minstens 99 % wel wijkt voor die dreiging met geweld?
En als dat persoonlijk geldt, moet je het dan ook in het groot niet minstens in overweging nemen?

Uiteraard speelt dan een rol (net als bij de boef die je persoonlijk aanvalt) dat toegeven de kans inhoudt dat er meer geweld volgt. Maar kan het ook de kans inhouden dat daarmee de “oorzaak” van het geweld wordt weggenomen of verminderd?

Nu “Nederland” rechtstreeks bij die oorlog betrokken is, is het moeilijk om er uit te komen.
De vraag is echter nog steeds gerechtigd of het een juist besluit was om er aan te gaan deelnemen. Vanwege het gevaar van de “massavernietigingswapens”?
Wat was/is eigenlijk precies het “Nederlandse belang” om soldaten naar Irak te sturen?
Als ik het goed heb, heeft “België” geen soldaten gestuurd. Welk nadeel levert dat nu op voor de Belgen?

Al schrijvende komen nog veel andere facetten om de hoek kijken. We zullen daar in de toekomst mogelijk nog op terugkomen.
Voor nu de vraag: “Hadden we daar wel moeten zijn?”
En: “Wat is nu precies de oorzaak van oorlog?”

Zie daarvoor ook wat we eerder schreven in:http://www.libertarian.nl/blog/?itemid=697
en: http://www.libertarian.nl/b… waarin onder andere stond:
“Dit probleem heeft vele kanten, en de korte termijn oplossing is niet eenvoudig. We zitten in de boot, en die vaart verder.
Wat we kunnen doen, is het veel meer bewust maken van de dieper liggende oorzaak: het collectivisme in al zijn gedaanten van fascisme, socialisme en democratie.
Het collectief dat meent recht te hebben op lichaam en eigendom van het individu, meent ook recht te hebben op zaken van andere collectieven. Het begint met confiscaties [belastingen] en het eindigt met oorlogen.
De oplossing is het libertarisme, een situatie waarin ieder individu het recht op zijn eigen leven heeft. [Een maatschappij waarin geschillen op rationele wijze worden opgelost.]

4 REACTIES

 1. Hier in Salt Lake City waar ik een congres van de Mont Pelerin Society bijwoon, zag ik gisteravond op de televisie een interview met de Nederlandse Minister van Oorlog.
  Zowel de Nederlandse soldaat als de gesneuvelde Irakees zijn nu kanonnenvlees dat zeker met een prachtige medaille onderscheiden zal worden.
  Mijn advies: was er nooit aan begonnen.
  Grand America Hotel suite 283, Salt Lake City

 2. [2] Monica, het gaat niet om aantallen. De dood van ieder mens, elk individu is te betreuren.
  En idioot dat mensen die allemaal over 100 jaar dood zijn, elkaar nu al gaan doodschieten!

 3. natuurlijk gaat het niet om aantallen en is elke dood te betreuren. heb echter niet de ijdele hoop dat mensen er daarom mee zullen stoppen.
  ik erger me alleen aan feit dat wanneer een nederlander sterft het opeens relevant voor ons blijkt te zijn. we zijn allen individuen die evenveel recht hebben op leven, dus ook iraakse mensen. maar daar bekommeren wij ons hier niet om. dat was mijn punt eigenlijk.

Comments are closed.