Via Vrijheid-list vernamen we dat een adviescollege van het Duitse Ministerie van Financiën een “VLAK_TAKS” had aanbevolen. En wel een belastingtarief van 30 % voor iedereen die inkomstenbelasting of vennootschap belasting betalen moet.

Het valt moeilijk te ontkennen dat dit een verbetering is t.o.v.het huidige systeem. Het is veel eenvoudiger en de administratie en controle kan ook veel goedkoper. De drang tot belastingontduiken wordt waarschijnlijk ook kleiner.

Omdat deze adviesgroep echter toch een lagere opbrengst verwacht, adviseren ze meteen om alles voor iedereen 2 % duurder te maken via de BTW.

Het is goed ons te realiseren dat een gelijk percentage voor iedereen nog steeds immoreel blijft.
Op de eerste plaats is het al immoreel om iedereen (overigens net als nu) te dwingen om een groot deel van zijn productie af te staan aan politici die er dan ook nog eens dingen mee doen waarop de gedwongen betaler geen invloed heeft. Ja, die zelfs tegen zijn wensen en overtuigingen ingaan.

Maar ook is het oneerlijk om verschillende mensen voor dezelfde “diensten”, verschillende bedragen te laten betalen. De overheid “levert” aan iedereen dezelfde diensten. Maar iemand die 1000 euro verdient, moet in het vlaktaks systeem 300 euro betalen. Iemand die 100 euro verdient, hoeft echter maar 30 euro te betalen.

Als we zouden zeggen dat Jan voor een auto 15.000 euro moet betalen en Piet voor precies dezelfde auto 150.000 euro, zou iedereen dat belachelijke onzin vinden.
Bij belastingen slikt men echter alles, net als gedrogeerde schapen.

Omdat iemand tegen zijn vrije wil in te dwingen te betalen immoreel is, worden in het libertarisme alle (gedwongen) belastingen afgeschaft.
—————–
Zie ook het artikel van Albert Spits op 28 februari 2004 op deze HUBlog:
“Vlaktaks, het begin van een verandering”:
http://www.libertarian.nl/b…

3 REACTIES

 1. Dat in de libertarische denkwijze alle gedwongen belastingen worden afgeschaft, betekent geenszins dat het leven dan opeens goedkoper wordt. 😉

  Integendeel zelfs, allemaal gedwongen met de bus is tenslotte ook een goedkopere oplossing om van A naar B te komen dan iedereen in zijn eigen auto.

  Verder is de vlaktaks een goed opstapje naar het basisinkomen. Op die manier is geen ingrijpen in het vrije marktsysteem nodig is, uitgezonderd belastingen. Als die belasting gelijkmatig is en zo min mogelijk zijn neus in de financiële aangelegenheden van mensen steekt en zo min mogelijk papieren rompslomp en controles met zich meebrengt is dat een grote verbetering. Vlaktaks dus.

  Het mooie van een basisinkomen, bijvoorbeeld met een uniform belastingtarief van bijv. 50 % is dat in het geval van lage werkloosheid en een gelijkmatige inkomensverdeling de mensen netto vrijwel geen belasting betalen (ze krijgen immers vrijwel alles terug).

  Terwijl in het geval van hoge werkloosheid en/of een groot verschil tussen de rijksten en armsten, er een aanzienlijk nivellerend effect van uitgaat, echter zonder grootschalige regulering en zonder de rijken onevenredig zwaar te belasten (zelfs minder dan nu het geval is!).

  Bovendien kan dan zelfs in tijden van grote werkloosheid en lage lonen iemand er altijd voor kiezen om voor een extra zakcentje (een heel laag loon dus), toch actief te blijven op de arbeidsmarkt. Dat zou ook voor de huidige bijstandstrekkers, arbeidsongeschikten en gepensioneerden een optie kunnen zijn.

  Stel het modale inkomen in Nederland is 25 mille. 16 miljoen Nederlanders verdienen dan samen 400 miljard euro per jaar. De overheid houdt de helft daarvan in en verdeelt het bedrag evenredig over alle inwoners, 12,5 mille per persoon dus. Iemand die geen werk heeft krijgt zo toch een inkomen op het minimumniveau en mag van alles wat hij/zij kan bijverdienen de helft houden. Iemand die modaal verdient behoudt netto zijn volledige inkomen en iemand die 100 mille verdient (vier keer modaal), moet 50 mille inleveren en krijgt 12,5 mille terug. Netto raakt hij dus kwijt 37,5 mille, ofwel 37,5%. Dat is veel minder dan het huidige tarief van 52%. Zelfs iemand die tien keer modaal verdient (250 mille) betaalt slechts 45%.

  Een stuk simpeler dan de huidige warwinkel van regelingen met bijbehorende administratieve rompslomp. De inningsfunctie van de overheid, incl. het departement van financiën en de belastingdienst, blijft intact (of zijn daar misschien ook ideeën ter vereenvoudiging?), maar de uitgavefunctie met alle daaraan verbonden uitvoerende diensten, controlediensten en beleidsfunctionarissen, incl. alle bijbehorende departementen, kan na invoering van het basisinkomen vrijwel geheel worden afgeschaft.

  Het basisinkomen geeft de mensen dus veel meer vrijheid om te beslissen waar ze hun geld aan willen besteden.

  Vereniging Basisinkomen
  http://www.basisinkomen.nl/

 2. [1] Sorry Speedy, in je antwoord zitten zoveel verschillende afwijkingen van het libertarisme, dat ik daar een andere keer op moet terugkomen. (Ik ben nog "reizende")
  Het begint al met of iets goedkoper is of niet.
  Dat bewijs kan misschien geleverd worden,maar het isniet ter zake.
  Ter zake in het libertarisme is dat het dwingen van een ander mens,(dreigen met geweld) immoreel is.
  Dat moet eerst weg, en dan gaan we de oplossing zoeken.
  Tot nu toe is steeds te bewijzen geweest dat het morele (geen gewld) ook het meest practische is.

  Dat zal ook voor je andere punten gelden.

 3. [2]

  Hub,

  Je hebt helemaal gelijk dat het een principiële zaak is. Het dwingen van anderen is niet goed en vanuit dat uitgangspunt volgt al het andere. Je stelling dat de dwang eerst weg moet is echter een misvatting, want de weg naar meer vrijheid is een geleidelijk proces dat al heel lang loopt. De vlaktaks en het basisinkomen hebben daarin hun plaats.

  Tenzij er een soort Franse Revolutie uitbreekt is de kans niet groot dat de huidige maatschappij zich op korte termijn omvormt tot een echt vrije samenleving. Een vrije samenleving is veel dynamischer dan een door de overheid gereguleerde (dus meer innovaties en een snellere ontwikkeling). Het algemene welvaartsniveau is er hoger, maar de verschillen tussen arm en rijk zijn er ook veel groter. En het aantal mensen dat er onder het bestaansminimum leeft eveneens. Je hebt er wel veel meer kans om er weer bovenop te komen, maar in een gereguleerde maatschappij gaan er toch echt minder mensen dood van de honger. Daarom zullen mensen altijd het principe om geen dwang te gebruiken afwegen tegenover het gebruik van enige mate van dwang als dit voor meer mensen een bestaansminimum garandeert.

  Van de politiek is niet veel heil te verwachten. Het huidige IB-tarief is 52% en de VVD wil 4% belastingverlaging en de PvdA 4% belastingverhoging. Die 8% is dus de hele bandbreedte waar de discussie en de verkiezingen in de Nederlandse mainstream politiek al jaren om gaan. Dat is absurd weinig. Het zou natuurlijk over echte veranderingen en echte keuzes moeten gaan, zoals een bandbreedte van 50%.

  Ik zie overigens wel meer mogelijkheden op de langere termijn, want de overheid moet zich de laatste jaren door de kostenstijging en toenemend gebrek aan mensen en middelen van steeds meer terreinen van haar maatschappelijke dienstverlening terugtrekken (met grote tegenzin uiteraard 😉 Als de markt dit kan overnemen ontstaat vanzelf meer vrijheid.

  Toch vind ik dat we die ontwikkeling waar mogelijk moeten bespoedigen. Het idee van de vlaktaks en het daaraan verbonden basisinkomen zou al een enorme stap in de goede richting zijn.

Comments are closed.