Nog steeds staat in de EU Grondwet dat je niets tegen de EU mag ondernemen. Zoals het schrijven van artikelen tegen die EU.
Dit kan betekenen dat u HUBlog voor de langste tijd gelezen hebt!
Maar één mogelijke actie op redelijk korte termijn:
EU – NEEN!

5 REACTIES

 1. dude, is dit echt zo?
  kun je ajb een link of zo geven?
  bvd

  eindelijk kans om een martelaar te worden!

 2. Graag zou ik de tekst van de betreffende bepaling willen zien.

 3. Hier al snel een reactie op de eerste reacties:

  Zie voor tekst in HUBlog 12 dec.2003 waarin onder andere:

  Artikel II-54: verbod van misbruik van recht.
  Geen der bepalingen van dit handvest mag worden uitgelegd als zou zij het recht inhouden enige activiteit aan de dag te leggen of enige daad te verrichten met als doel de rechten of vrijheden die in dit Handvest zijn erkend, teniet te doen of de rechten en vrijheden verdergaand te beperken dan door dit Handvest is toegestaan.

  Dat betekent dat het Handvest absoluut is. Nergens mag aan getornd worden. Op geen enkele manier, niet over praten of schrijven, want dat zijn acties/daden. Het is minstens zo streng als in een aantal religies.

  Wil je hier uitgebreider over lezen, ga dan naar FREE EUROPE:
  Free Speech: The EU Version door Dr Brian Hindley
  http://www.free-europe.org/

 4. Nieuwe Versie van de Ontwerp Grondwet

  Volgens de laatste versie Deel II-11 geldt het volgende:
  1. Eenieder heeft recht op vrijheid van meningsuiting. Dit recht omvat de vrijheid een mening te hebben en de vrijheid kennis te nemen en te geven van informatie of ideeën, zonder inmenging van enig openbaar gezag en ongeacht grenzen.

  2. De vrijheid en de pluriformiteit van de media worden geëerbiedigd.

  Ik zie nog niet, waar de vrijheid van meningsuiting wordt beperkt.

Comments are closed.