Zoals veel lezers al gemerkt zullen hebben, is de site van LIBERTARIAN INTERNATIONAL uit de lucht.

Nauwelijks waren we vertrokken naar de libertarische ISIL wereldconventie toen de site onbereikbaar bleek.
Na enig zoeken en corresponderen kregen we van de ISP: “Hostsave” te horen dat de site “gehacked” was, niet meer vrijgegeven werd door “security” (????) en dat we maar een andere server moesten zoeken.

Allemaal nogal vreemd.
Waarom en door wie is de site gehacked? Alleen maar een hobby-idioot of iemand die het libertarisme nadeel wil berokkenen? Waarom zegt de server dat we maar naar een ander moeten gaan? Willen ze L I niet meer? Zijn ze zelf anti-libertarisch? Hoe dit in de toekomst te voorkomen?

We proberen te doen wat we kunnen om de zaak weer op gang te krijgen, maar al reizende ben je zeer gehandicapt met verbindingen. We vragen om begrip, en graag advies en/of hulp.