Daders moeten de schade die slachtoffers van criminaliteit hebben geleden, in de toekomst vaker gaan betalen. Een kamermeerderheid onder leiding van de VVD vindt dat criminelen nu te vaak de dans ontspringen.

Hoezo de dans ontspringen? Er wordt nu nauwelijks door de daders aan de slachtoffers, laat staan aan de nabestaanden, schade vergoed. Meestal wordt de dader een boete opgelegd, die aan de Staat voldaan moet worden.
“We moeten slachtoffers in veel ruimere mate financieel compenseren voor de door hen geleden schade en de daders moeten dat betalen”, aldus VVD fractievoorzitter Van Aartsen.
Volgens de VVD gebeurt het nu te vaak dat daders met rust worden gelaten, zodra blijkt dat zij geen geld hebben om een schadevergoeding aan hun slachtoffers te betalen. Als het aan de liberalen ligt, worden de criminelen straks stelselmatig gevolgd op het moment dat zij weer een uitkering of een baantje hebben.
In geval van een uitkering krijgen dus de slachtoffers een gedeelte van hun geld terug, dat hen door toe doen van dezelfde liberalen eerst is ontnomen. Dat is nog eens straffen!!!!
CDA-kamerlid Van Haersma Buma is het met de liberalen eens dat er gezocht moet worden naar een systeem, “waardoor daders meer gaan voelen wat zij hun slachtoffers hebben aangedaan”.
“Iedere crimineel zou in ieder geval standaard een boete aan het slachtoffer moeten betalen. Dat is dan alvast een soort minimumstraf ongeacht de aard van het delict”, aldus LPF-kamerlid Eerdmans.
Het blijkt uit deze reacties dat iemand regelmatig een bezoek brengt aan Hublog.
Waarom durven de politici niet een stap verder te gaan?
In mijn “artikel”van 8 juli -doodstraf of levenslang- heb ik de oplossing aangedragen.
Iemand die voor een misdrijf gestraft wordt dient in het eigen levensonderhoud te voorzien en daarnaast nog smartengeld aan het slachtoffer of nabestaanden te betalen. En niet andersom, dat de slachtoffers voor het levensonderhoud van de daders moet betalen.
En als een dader niet wil werken om aan het bovengestelde te voldoen, dan moet de dader ook de consequenties van zijn gedrag aanvaarden.
Dan voorkomt men tevens dat criminelen zich op een “recht”gaan beroepen, als er binnen hun omgeving veranderingen plaatsvinden. Denk aan meerder personen in een cel, of een kortere tijd om gelucht te worden.
Om in het eigen levensonderhoud te voorzien moeten dus in de gevangenis productieprocessen worden opgezet. Bijvoorbeeld, een hennepkwekerij blijkt een goede bron van inkomsten te zijn.
Oké, ik geef toe een beetje cynisch maar toch!!
Al met al is het een kentering in het denken van de politici, die eindelijk, na een hele tijd alleen maar oog te hebben gehad voor die “arme” daders, nu tot de ontdekking komen dat de slachtoffers of nabestaanden waarschijnlijk door een grotere hel gaan dan de daders.