Overmorgen (dinsdag) is in Den Haag in de Ridderzaal de eerste conferentie (van een serie van 5) over “The Politics of European Values”. (zie onderstaand stukje over ” export van Waarden en Normen”)

Het is nuttig en belangrijk om te volgen wat zich daarbij afspeelt.

De organisatie van deze serie heeft Jan Peter in handen gegeven van de aan de Universiteit van Tilburg verbonden Stichting NEXUS.
Daarom besloot ik om maar eens te kijken wat die stichting is en wil. Op hun site: http://spitswww.uvt.nl/web/…
staat onder andere het volgende:

Wat is cultuur?
Doelstellingen en begripsbepalingen
Het Nexus Instituut plaatst zich in de traditie van het klassieke denken over cultuur en zijn doelstelling is op drie gedachten gebaseerd: (red. nadruk door ons)
1. Zoals het wezen van de cultuur wordt gevormd door de band tussen religie en denken, kunst en letteren, zo dragen de wetenschappen het universitas-ideaal niet als specialisme maar in onderling verband: de wijsheid schuilt in de samenhang der dingen: nexus.
2. Ofschoon er tal van vormen van kennis zijn (technologische, economische, etc.) is er slechts één vorm van kennis die ons een mogelijk antwoord kan geven op de vraag:
Wat heeft waarde? Wat is wel van belang en wat is nu niet belangrijk? Deze vorm van kennis is culturele kennis. Het culturele erfgoed is daarom het fundament van onze menselijke waardigheid. De dragers van dit erfgoed , dat voor de Europese cultuur grotendeels is gevormd door de klassieke oudheid, het jodendom, het christendom en het humanisme , zijn de kunsten, humaniora, wijsbegeerte en theologie.
3. Ofschoon gespecialiseerde kennis en het verzamelen van boeken of kunstschatten nodig zijn, is een werkelijk behoud van het culturele erfgoed er dankzij de confrontatie tussen traditie en nieuwe tijd.
Door het zoeken naar de samenhang en een kritische dialoog met de in een lange traditie overgeleverde kunst, filosofieën en levensbeschouwingen, blijft de Europese cultuur levend en vervult zij haar essentiële betekenis: inzicht bieden in eigentijdse vragen en problemen.

Vandaag een paar eerste indrukken:
1. Dit alles is geschreven in een taal die nogal moeilijk is om te begrijpen. En dan moet je voorzichtig zijn! Bij serieuze bestudering werd het dan ook hoe langer hoe beangstigender. “Cultuur wordt gevormd door de band tussen religie en denken”.
Wat wordt er dan gevormd door die “band”? Wat verstaat NEXUS dan onder “cultuur”?
2. Slechts één vorm van kennis kan ons antwoord geven: “culturele kennis”. Bedoelen ze filosofie? Of wat is culturele kennis?
Om de vraag te stellen “Wat heeft waarde” zou je toch eerst duidelijk moeten maken “WAT” een “waarde” is, en “Voor wie heeft het waarde”. Immers een waarde is volkomen subjectief, voor iedereen verschillend.
3.Het werkelijk behoud van “het culturele erfgoed” zit niet in de boeken of kunstschatten maar in de confrontatie…. Hoe moeten we ons dat voorstellen?

Ik weet niet goed hoe dit alles te plaatsen. Maar het wekt een gevoel van angst op over wat er uit die conferenties gaat komen. Hoe zullen de politici die conferenties gaan gebruiken om hun machtsambities verder te verkopen onder het mom van een wetenschappelijk tintje?
Het is belangrijk om dit in de gaten te houden en zo nodig en mogelijk te weerleggen. Een vergelijking met de libertarische en of objectivistische filosofie zal daarbij uitermate nuttig kunnen zijn.

3 REACTIES

  1. ???

    Voorlopig begrijp ik alleen de vraagtekentjes in de aangehaalde tekst.

  2. mijn culturele kennis is gevormd door mijn (anti-culturele) band tussen religie en denken. Zodat ik als enig antwoord tot de confrontatie met Nexus over moet gaan, door hen te vragen wat hun subsidie budget is.
    Daarna kunnen wij in goed overleg op basis van onze gezamenlijk polder-cultuur, tot een gelijke verdeling komen…

Comments are closed.