Naar onlangs een gezaghebbende functionaris van de Bundesbank mij verzekerde, ligt in Duitsland een nieuwe oplage marken klaar voor het geval het met de euro mis gaat.

En misgaan kan het, onder andere door:
1. fraude door een van de deelnemende landen
2. een lek of fraude bij een van de drukkerijen waar de euro gedrukt wordt
3.overstroming van de markt met een vervalsing die moeilijk van de echte biljetten te onderscheiden valt
4. een plotseling onaangekondigde verandering in het monetaire beleid van een van de deelnemers waardoor de geldhoeveelheid aanzienlijk toeneemt.

Functionarissen van de Nederlandsche Bank verklaren privé, dat zij bezorgd zijn.
Deze bezorgdheid komt echter niet tot uitdrukking in het gereed maken van een nieuwe oplage guldens. Hoe lang zal DNB hiermee wachten?
[Bijdrage van Hugo]

7 REACTIES

 1. En wat is het probleem met de euro?
  En is de rijksmark beter dan de euro?
  En waarom verkoopt ge uw verhaal niet tegen euro’s (dus voor rijksmarken)aan de kranten? (Of wordt ge door Hublog ook betaald? Of doet ge “het” voor “het doel”?)
  En hoe komt het dat gij alleen daarvan op de hoogte wordt gesteld, of althans daarmee naar buiten komt?

 2. Sorry, ge zegt effectief wat kan misgaan. Maar dat kan ook bij de (gierige) Hollanders.

 3. [2] Als het ergens misgaat, zal dit uiteraard door het gehele eurogebied te voelen zijn!
  Hugo van Reijen

 4. ONCONTROLEERBAAR

  Een aantal jaren geleden zond ik onder de naam Hendrikjan Stulemeijer een kritiek naar de SP over valsemunterij door een van de aangesloten landen. Dit was het antwoord van Jan Marijnissen:
  "Beste Hendrikjan,
  ik ben het met je eens dat de politiek in het algemeen veel te weinig oog heeft voor de gevolgen van haar handelen. Sterker: het is van onze kernbezwaren tegen de paarse politiek. Of dat kan/zal leiden tot onopgemerkte valsmunterij in de Eurolanden, weet ik niet. Het lijkt me dat geen land het zal wagen zich daar schuldig aan te maken of straffe van totaal internationaal isolement. "
  Eenzelfde kritische vraag zond ik naar de NRC. Die hebben geantwoord, dat ze het serieus zouden onderzoeken, maar na mijn verhuizing is het contact verloren.
  Het wordt steeds duidelijker, dat de verleiding de oplopende nationale begrotingstekorten STIEKEM aan te zuiveren almaar toeneemt. Alleen de VERDENKING, dat een lidstaat dat gedaan heeft, is al voldoende om er mee te beginnen. Alle aangesloten landen in de Eurozone maken hun eigen euro’s aan. Niemand weet, OF en HOE die CONTROLE feitelijk plaatsvindt.

 5. Jongens en Meisjes,

  We nemen met z’n allen te teletijdmachine en we vliegen terug naar 1984 – brave new world.
  Een slimmerik drukt gulden zonder akkoord van De Nederlansche Bank. Dit heet valsmunterij.
  Onze slimmerik gaat bij de banken van de domme Belgen zijn guldens wisselen, die kennen het verschil toch niet.
  Oeps, nu zitten de domme Belgen met een probleem.
  Hiermee werd Harry beantwoord.

  Mutatis mutandis (gewoon door die slimmmerik te vervangen door de regering van Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden, toen nog Juliana, denk ik, of door gelijk welke Nederlandse High Street bank – banken kunnen immmers ook geld creeren – zelfs nu met de euro – ja, Jongens en Meisjes, jullie lezen het goed, Nederlandse banken kunnen vrij valsmunterij bedrijven, ook na de invoering van de euro, zonder daardoor in de problemen te komen) werd Hugo hierdoor eveneens beantwoord.

  Wat is dat toch, die heimwee naar de gulden? Zijn Hollandse politici/nationale-bankiers te verkiezen boven de Europese? Wie was dat weer, de eerste voorzitter van de Europese Centrale Bank? Een Europeaan zonder enige ervaring zeker?

  Niet dat ik zeg dat die Europese politici/nationale-bankiers beter zijn dan de Hollanders, wel dat ik mij afvraag waarom de Hollanders beter zouden zijn dan de Europese.

 6. CORRECTIE
  lees:
  politici/centrale-bankiers
  i.p.v.
  politici/nationale-bankiers

 7. [5]

  Natuurlijk kan een bank ook de kredietkraan openzetten, maar het is safer, wanneer debitering van een rijksrekening kan worden voorkomen d.m.v. rechtstreekse creditering van een buitenlandse rekening.

Comments are closed.