Na de gruwelijke afloop van de gijzeling door Tjetsjeense en Arabische islamistische terroristen van honderden onschuldige vrouwen en kinderen is het noodzakelijk een inventaris te maken van de situatie die ons allen in het westen bedreigt.

In de politiek en de reguliere (overheids)media wordt nog te vaak het woord ‘strijd’ tegen het terrorisme gebruikt. Dit is niet juist. Een betere benaming moet zijn de oorlog tegen het islamistisch terrorisme, of nog beter gezegd: de oorlog die de islamisten decennia geleden aan andersdenkenden en andere religies hebben verklaard.

Als zowel de politiek als de reguliere media deze term gebruiken kan het publiek ook eindelijk goed worden geïnformeerd over de reële gevaren die men loopt in deze wereld. Het islamistisch terrorisme komt natuurlijk niet zomaar uit de lucht vallen. Jarenlange indoctrinatie en hersenspoeling op fundamentalistische scholen hebben hun vat gekregen op deze nieuwe generatie van nietsontziende en weerzinwekkende terroristen, of zoals Arnold Kling het al noemt de ‘Terrorismetrechter’. Dit soort terrorisme ontvangt nog steeds veel steun van een aantal landen of groeperingen in die landen.

Uit rapporten van diverse inlichtingendiensten zijn beruchte landen, die openlijk of ondergronds het terrorisme steunen en financieren als volgt: Iran, Saoedi-Arabië, Soedan, Syrië, de Palestijnse Autoriteit, alsmede voorheen Afghanistan en Irak. Diverse islamistische groeperingen houden zich schuil in landen als Pakistan, Jemen, Algerije, Tsjetsenië, Bosnië en Kosovo.
Saillant detail is dat de vorig jaar overleden Bosnische leider Alia Izetbegovic een handvest in 1970 heeft gepubliceerd voor een shari’a-staat in het voormalig Joegoslavië, wat als mede-oorzaak wordt gezien van de oorlog aldaar. Zowel in Bosnië als Kosovo zijn nog veel restanten van al-Qaida en de shiïitsche mujahedien actief. Een tak was zelfs mede-verantwoordelijk voor de planning en logistiek van de aanslagen in Madrid in maart.

Het zal u meteen opvallen dat al deze gebieden islamitisch van origine zijn. Dit betekent dat er een aanzienlijke fundamentalistische groep bestaat binnen deze religie, die het terrorisme als religieus wapen ziet ter bevordering en de verspreiding daarvan. Fundamentalisten van andere religies beperken zich voornamelijk tot het verspreiden van folders, aanklampen van mensen, deur-tot-deurbezoek en televisie-uitzendingen. Geen van de andere religies heeft een tak, dat zich bezighoudt met terreur en geweld. Terreur en geweld worden daarom veroordeeld door al deze religies. Ondanks bezweringen van extreem-collectivistische en islamitische zijde houden veel religieuze leiders in de islamitische landen zich daarentegen wel degelijk continu bezig met geweld en het oproepen tot terreur in plaats van verzoening en vriendschap. In Iran hebben deze religieuze leiders zelfs in 1979 de macht overgenomen en de gehele natie ondergedompeld in een religieuze staat met bediening van terreur zowel in het binnenland als daarbuiten.

Landen of gebieden met de shari’a-wetgeving behoren dan ook tot de gevaarlijkste ter wereld voor andersdenkenden, te denken valt aan Iran, Soedan, Saoedi-Arabië en voorheen Tsjetsenië en Afghanistan. Terreur is en was in de genoemde landen een middel om macht uit te oefenen en hun fundamentalistische boodschap uit te zenden. Osama bin Laden heeft zowel in Soedan als Afghanistan zijn trainingskampen voor terroristen kunnen opzetten onder auspiciën van de lokale overheid.

Om deze gruwelijke staten het hoofd te bieden moet men eindelijk gaan denken om een cordon sanitair te vormen rondom deze landen. President Musharaf van Pakistan heeft hier al op gezinspeeld toen hij sprak over het groene gordijn (groen is namelijk de kleur van de islam). De landen die zich bezighouden met geweld of groeperingen herbergen die terreur uitoefenen moeten op een bepaalde lijst komen, waarvan de mensen speciaal worden gescreend en de handel daarmee aan banden wordt gelegd. Zoals vroeger met de communistische landen gebeurde.

Ook moet men weigeren om de betreffende staatshoofden te ontmoeten, zodat er een sterk signaal wordt afgegeven hoe abject hun gedrag is. Vrijheid van handel en vervoer is alleen mogelijk binnen de grenzen van het liberale en seculiere staatsrecht. Handelen met terreurstaten heeft als consequentie dat deze laatste worden versterkt ten koste van de eigen veiligheid.

Albert Spits is bestuurslid van de Frédéric Bastiat Stichting

http://www.techcentralstati…
http://news.bbc.co.uk/1/hi/…
http://www.jihadwatch.org/
http://www.wnd.com/news/art…
http://www.stratfor.com
<%image(20040905-Terror.jpg|115|115|www.aim.org/guest_column/1925_0_6_0_C
www.iranfocus.com/modules/news/article.php?storyid=80)%><%image(20040905-Terror.jpg|115|115|)%>

12 REACTIES

 1. Handelsboycots zijn niet libertarisch natuurlijk. verder klopt het artikel wel.

  Het laat ook zien dat de VS een seculiere staat (Irak) hebben aangevallen en een fundamentalistische staat (Saudi Arabie) de hand boven het hoofd houden. Ik denk dat het stoppen van staatssteun aan het bolwerk van fundamentalisme het gevaar een stuk zou verminderen.

 2. Ik hoop dat de Verenigde Staten van Amerika het voortouw nemen voor dat ‘cordon sanitair’. Of nog beter door de moslim staten die niet in de middeleeuwen leven.

  Gezien de houding van de grote landen binnen de Euro-Sovjet-Unie tijdens het begin en hoogtepunt van de Irak oorlog, valt op Europees niveau weinig te verwachten. Behalve stilzwijgende goedkeuring van Islamitische dictatuur omwille wan het humeur van de 5e colonne, handelsbelangen en de opinie van ‘intellectuelen’ in eigen land. Ik ben ook benieuwd hoe men binnen Europa zal omgaan met critici van het Islamitische gedachtegoed, zowel door de politiek als door de media.

  Het lijkt meer en meer op hoe het ging met het communisme tijdens de koude oorlog toen ‘goede’ mensen begrip hadden voor de communistische houding en propaganda, en ‘slechte’ mensen geen begrip. Gelukkig hadden de ‘slechterikken’ het gelijk aan hun zijde.

  Hoe zou de koude oorlog met de Islam verlopen?

 3. [1] Hier ben ik het mee eens. Het zou ook erg veel helpen als het Westen alternatieven heeft voor aardolie zodat ook die geldstroom stilvalt.

 4. Ik ben het zeer oneens met de analyse in dit artikel; De Islamofascistische bewegingen in de genoemde landen en de die bewegingen bedruipende boevenstaten zijn slechts in moreel opzicht te vergelijken met de Linkse dictatuur van de huidige en voormalige Socialistische landen.

  De laatsten waren en zijn, door hun economisch model en kleine draagvlak onder de bevolking gedoemd tot uiteenvallen.

  De Islamitische regeringen kunnen rekenen op een veel groter draagvlak bij de bevolking; bovendien zijn hun economiëen, hoewel niet bijster sterk, levensvatbaar.

 5. Zoals er eerder is gezegd, er moeten twee vragen beantwoord worden :

  1. Met wie zijn we in oorlog?
  2. Wat kost het ons als we verliezen.

  Als je deze twee vragen beantwoord, weet je gelijk wat je moet doen en welke maatregelen je moet nemen voor de overwinning, want we zijn in oorlog en we moeten winnen, je kan het vergelijken met de tweede wereldoorlog of met de koude oorlog.

  Als we verliezen, verliezen we alles waar we de afgelopen 1000 jaar voor gevochten en gebloedt hebben, vanaf het moment dat de Islam onze wereld met geweld wilde veroveren.

  Het is zij of wij en als het aan mihj ligt winnen wij en NIET de Islam!

  Te wapen voor vrijheid en gelijkheid!

 6. [5] Hieronder meer mijn mening dan getoetste feiten. Antwoord op:

  1: Wij zijn in (verschillende vormen van) oorlog met alle lieden die hun visie op de realiteit met dwang en geweld willen opleggen aan mensen die er andere ideeën op nahouden.

  2: De mensen die pech of gebrek aan kansen hebben blijven in Europa en verliezen hun vrijheden. De rest kan fijn in Amerika in vrijheid leven.

  Bolkestein herhaalde vanmorgen (volgens de online editie van de Telegraaf) wat een Amerikaanse Islamkenner al eerder zei: door het huidige beleid en de demografische ontwikkeling lijkt een toekomstig Islamitisch Europa onvermijdelijk…

 7. En de kruistcohten dan ? en kolonialisme ? Het staatsysteem wat opgelegt is op het midden oosten ?
  Ik zie terrorisme meer als een tegenreactie daarop eigenlijk. De islam is volgens mij voornamenlijk gewoon een religie die redelijk dichtbij de christelijke staat. Een hoop dingen komen behoorlijk bekend voor in elk geval. Ik geloof dat gedoe over ‘islamofascime’ niet zo eigenllijk. Het zal er vast wel zijn, maar het ik zie het meer als een ideologische superstructuur (om in marxistische termen te spreken) om verzet te organiseren. De meeste mensen in het midden oosten willen gewoon wat de meeste mensen hier willen. (wat dat is mag joost weten)
  Daarnaast zie ik de terroristen niet zwitserland, ijsland of japan aanvallen.
  En een economische blokkade is behoorlijk onlibertarisch. Waarbij dan over het ‘effect’ ook te discussieren valt. Het schept in ieder geval een vijandsbeeld in dat land (en terecht), plus dat het nog de vraag is of dat het de regimes zwakker maakt, kijk maar naar cuba.

 8. [7]
  Revoluties nemen altijd de kleur van de tijd aan. De Nederlandse onafhankelijksstrijd (die toch echt gewoon om geld ging) werd een Protestantse vrijheidsstrijd, de Franse revolutie werd door voorstanders gerechtvaardigd als een verwezenlijking van de idealen van de verlichting, en de revoluties in China en Rusland werden doordrenkt met het rood van het Communisme.

  De meeste Moslims in het Midden-Oosten leven in redelijk repressieve oligarchiëen. Daar willen ze vanaf. En welke ideologie is voorhanden? De Islam.

  Ik denk dat het op de middel-lange termijn misschien wel beter is als Saudi -Arabië, Zuid-Oost Irak en wat dies meer zij een tijdje de Mullahs aan de macht laten.

  In Iran is de bevolking inmiddels immers goed doordrongen van de meerwaarde van individuele vrijheid.

 9. ISLAMISERING OF ISLAMITISCH TERRORISME ?

  Voor een rechtsstaat uberhaupt een (politieke) strategie kan ontwerpen moet hij eerst tenminste een aantal dingen van de tegenstander(s) weten:
  -1. Wie of wat bestrijd je precies ?
  -2. Hun geestelijke en fysieke kracht
  -3. Hun doelstellingen en motieven
  -4. Hun middelen en methodieken
  -5. Het oorlogsgebied en/of strijdtoneel

  Bij "islamisme" hebben we te maken met het probleem, dat het geen echte waarden heeft: immers, we hebben het eerder gehoord: "ALLE ONGELOVIGEN ZIJN HONDEN, (WAARVAN ALLAH VERBIEDT ER OOIT AFSPRAKEN MEE TE MAKEN. ISLAMISTISCHE BELOFTES ZIJN IN WEZEN WAARDELOOS)"

  Bovendien weet een overheid vaak niet zeker, of zijn islamitische gesprekspartner / vertegenwoordiger (Abu Jajah) wel "betrouwbaar" is. Evenmin weet je tegenwoordig, of je democratisch gekozen vertegenwoordiger (meestal een bureaucraat) "betrouwbaar" is.

  Je regering moet ook iets van zichzelf weten, bijv. wat wil die verdedigen en wat wil die daarvoor opofferen / betalen ?

  Daarna kan hij een strategie ontwerpen en afstemmen met de bondgenoten en scenario’s ontwikkelen.

  De veiligheidsdiensten beschikken over allerlei gegevens, maar die worden inefficient gebruikt. Bovendien zitten er binnen onze "open" samenlevingen allerlei maatschappelijke groeperingen, die andere doelen nastreven, zoals de sociaal-, christen- en liberaaldemocratisch politieke partijen. Daarnaast heeft het land met corporatistische belangen te maken.

  Om de Islamisering van Europa het hoofd te bieden (gesteld dat dat een voldoende concrete doelstelling zou zijn) zijn er grosso modo twee praktische benaderingen denkbaar:

  -1. Onderzoek, wie het meest effectief omgaat of -ging met islamieten (kijk bijv. naar Frankrijk !) en HOE die ermee omgaat /-ging; stem je beleid af met je bondgenoten;
  -2. De regering dient te zorg, dat essentiele systemen (staatsinrichting, economie, onderwijs) op orde zijn en dat de bevolking kritisch heeft leren denken en eigen verantwoording nemen. Maak het land economisch onafhankelijk van fundamentalistische staten en steun de locale -islamitische- oppositie.
  -3. Stel verstandige politieke prioriteiten op.

  Zolang de meeste West-europese landen feitelijk worden bestuurd door baantjesjagende bureaucraten en andere opportunisten, zoals Wim Kok, Ben Bot,
  Neelie Kroes, etc., etc., etc., lijkt daarom de kans groot, dat Bolkestein gelijk krijgt:
  "…door het huidige beleid en de demografische ontwikkeling lijkt een toekomstig Islamitisch Europa onvermijdelijk…"

 10. jullie zijn in en val terecht gekomen idioten.
  wij islamisten kunnen rekenen op onze bevolking dankzij jullie inmmenging.
  de meerderhijd walcht van jullie sisteem en streeft naar de scharia .
  dat noemen wij democratie.
  wij hopen tevens dat waneer we naar de macht grijpen in onze landen wat en kwestie van tijd is,dat het westen zich weer komt moeien .
  dat zal onze bevolking woedend maken, wat zal lijden tot vastberadenheid.

 11. [5] JULLIE HEBBEN AL VERLOREN SUKKEL.
  .1)geen olie uit irak
  2)alqaida aan de deur
  3)iedereen werkt tegen,china iran sirie saudie birma venezuela cuba west afrika noord afrika rusland zuidafrica kortweg 2/3 van de wereld.
  4)us krabbelt als en vals varken terug
  5)coalitie troepen vallen uiteen
  6)nucliair ook bij ons
  7)alles werkt jullie tegen
  geloof jij maar dat jullie zijn aan het winnen.
  wij wete beten en geloven niet in sprookjes.

 12. uw grootste vijand kijkt u s’morgens aan
  jawel ,wanneer u in de spiegel kijkt
  zal ik me vandaag anders gedragen
  wanneer ik geen angst heb

Comments are closed.