In de EU wordt intensief besproken hoe de EU burgers te beïnvloeden om voor de nieuwe Grondwet te stemmen.
Serieus werd gedacht om doodgewoon de nationale parlementen aan te zeggen dat ze het stuk maar moesten ratificeren.
Hier kwam de “macht” van de EU even in het daglicht.
Toch vonden een aantal leden dat het daarvoor te vroeg was en dat er andere middelen gezocht moesten worden. Bvb het bezoeken van die nationale parlementen.
Het moet nu toch duidelijk worden: “EU – NEEN!”

1 REACTIE

 1. We moeten niet vergeten dat we in een tijd leven, waarin veel tot stand zal komen, dat de wereld, maar vooral ook Europa, sociaal zal veranderen. De wens van de Duivel is nog steeds een wereldheerschappij, in tegenstelling tot het spoedig oprichten van Gods Koninkrijk. Dat lijkt flauwekul, maar profetisch gezien, vanuit de Bijbel en dus ook werkelijk in de wereldse historie, gebeurd er dan ook een hoop. De groortste aanstichter, die Satan gebruikt, is een wereldkerk. Wie de sites:
  http://www.reformation.org/… of de geschiedenis van Europa kent door het boek van de Professor Jezuit Maliachi Martin; The Keys of This Blood", zal ontdekken dat het scenario van de éénwording vanm Europa én de wereld (Openbaring 13) het, uiteindelijke, werk is van de Bisschop van Rome.
  De Bisschop haat twee aspecten van de wereldse persvrijheid:

  De (liberale) democratie
  De Protestantse Kerk.

  Ook de videotapes van Professor Walter Veith, Amazing Discoveries (http://www.amazingdiscoveri…) mogen werkelijk tot de verbeelding spreken. We leven in een tijd zoals die van Noach. De One World Order zal binnenkort werkelijkheid worden, langzaam, op sluwe wijzen en ongemerkt zullen de mensen deel worden van een (religieuze) dictatuur die de wereld nooit eerder heeft gekend (Oenbaring 7 en 14). De essentie is die van Openbaring 13, waar twee Beesten (oorlogszuchtige machten)
  samen zullen werken om de wereld onder haar gezag Satan te bevredigen in zijn strijd tegen de Allerhoogste, om daar bovenuit te stijgen.

Comments are closed.