Als u als ondernemer een voorstel zou doen, om in uw branche een minimumtarief in te stellen, dan heeft u binnen de korst mogelijke tijd de NMa op (een niet vriendschappelijke) visite.

Maar minister Zalm zal met zijn voorstel, om op termijn een Europees minimumtarief voor de vennootschapsbelasting te realiseren, geen tegenwerking van de NMa ondervinden.
Voor de overheid gelden immers deze regels niet. Tenslotte bepaalt de meester wat de knechtjes wel of niet mogen doen. Over normen en waarden gesproken!
Wat zit Zalm dwars om tot zo’n voorstel te komen?
De bewindsman wil voorkomen dat de EU-landen elkaar min of meer stuk concurreren met almaar lagere tarieven, die het bovendien voor bedrijven aanlokkelijk maken om brievenbusfirma’s en andere constructies op te zetten. (belastingontduiking?)
Zalm blijft voorstander van een algehele verlaging van de vennootschapsbelasting, maar vindt dat deze aan een minimum gebonden moet zijn.
In Nederland gaat de vennootschapsbelasting van 34.5% naar 30%, maar er worden tevens zoveel andere belastingvoordelen opgeheven, dat deze exercitie voor het bedrijfsleven een nul operatie is.
Dus geen lastenvermindering, maar voor sommige branches zelfs een lastenverzwaring.
Daarom wil hij geen concurrentie. Hij kan dan niet meer sjoemelen en moet met een daadwerkelijke belastingverlaging komen.
Het bewijs van de doeltreffendheid van een fors lagere vennootschapsbelasting heeft Ierland jaren geleden al bewezen. Het gevolg van deze verlaging was een enorme golf van bedrijfsinvesteringen, door bedrijven uit Amerika, Europa en Azië.
Ook veel nieuwe lidstaten proberen nu met lage tarieven internationale concerns te lokken, wat vooral Duitsland ontstemt.
Wie zei dat we achter Amerika aan lopen?
Ook hier is de oplossing simpel.
Schaf de vennootschapsbelasting af en Zalm hoeft zich geen zorgen meer te maken over een minimumtarief of de concurrentie.
Oh ja, voor het geval dat u het niet wist, ook deze belasting wordt door u als consument betaald.

1 REACTIE

  1. Is er ook niet het gevaar dat als eenmaal alle EU landen één voorgeschreven tarief hebben, dat dan de politici het veel gemakkelijker kunnen veranderen?
    En thuis kunnen ze dan hun handen in onschuld wassen.
    In welke richting lijkt me logisch.

Comments are closed.