In ons eerste EU stukje van vanmorgen waarschuwden we al voor het nog meer geritsel van de groten der aarde in Madrid. Schroeder, Chirac en Zapatero zijn het echter nog veel meer met elkaar eens over wat “wij” moeten doen, dan we oorspronkelijk vermoedden.
Uit een artikel van Steven Adolf in de NRC van vandaag lezen we nu (verkort) onder andere:

“Spanje, Duitsland en Frankrijk hebben in Madrid een nieuw pact gesloten ter versteviging van de nieuwe, tot 25 lidstaten uitgebreide Europese Unie. Het eerste doel is de ongeschonden ratificatie van de Europese grondwet, waarover de EU-regeringsleiders het in juni eens werden.

Op uitnodiging van de nieuwe Spaanse premier José Luis Rodríguez Zapatero waren de Duitse kanselier Gerhard Schröder en de Franse president Jacques Chirac naar Madrid gekomen om de as ‘Berlijn-Parijs-Madrid’ nieuw leven in te blazen. Behalve ratificatie van Europese grondwet, beoogt de overeenkomst een nauwere samenwerking op het gebied van buitenlandse politiek, justitie en defensie.

Spanje vreest voor een abrupt verdwijnen van de Europese subsidies waar het land de afgelopen jaren in ruime mate van geprofiteerd heeft.De bijeenkomst geldt als een formele bevestiging van de radicale terugkeer naar de Spaanse buitenlandse politiek gebaseerd op hechte banden met Duitsland en Frankrijk.
De drie leiders onderstreepten dat de rol van Javier Solana als vertegenwoordiger van het Europese buitenlandse en veiligheidsbeleid versterkt zal worden.

De toelating van Turkije wordt als langetermijnoptie geaccepteerd en tevens is voor volgend jaar een nieuwe conferentie in Barcelona overeengekomen om de hulp aan de mediterrane landen buiten de EU te stimuleren.

Na afloop van de bijeenkomst werd kort onderstreept dat de drie landen op geen enkele manier hun positie zullen wijzigen inzake de politiek van de regering-Bush in Irak. ,,De toestand in Irak is ernstig en zal niet verbeteren”, aldus Chirac. ,,We hebben een doos van Pandora geopend die we niet meer dicht kunnen doen.”
Moet ons NEEN nu nog duidelijker gemaakt worden?