Deze vraag hebben we ons al regelmatig gesteld in de tijd dat de (papieren) VRIJBRIEF regelmatig verscheen. *)
Met als excuus de terroristen aanslagen sinds 9/11, maken de politici van de situatie gretig gebruik om onze vrijheid verder te beperken. En hun macht te vergroten.
De afgelopen week door aan de Piet Hein Donner dictatoriale macht te geven! (Niet te verwarren met de zeerover Piet Hein die een vloot vol met zilver buit maakte!)
Er zijn gelukkig nog tegenkrachten.

Zo werden er deze week (naar aanleiding van het verschijnen van haar boek) enkele uitspraken van advocate Britta Böhler gepubliceerd.
Ook zij is, net als wij, stomverbaasd dat het volk onder al die vrijheidsbeperkingen niet reageert en zijn schouders ophaalt. Britta zegt: ” met ‘meer vieligheid’ als formule, zet de politiek het Recht naar haar hand”.

Iedereen die rustig, objectief naar dat verloop kijkt, moet vreselijk schrikken. We hopen daar nog meer op terug te komen, want als dat zo doorgaat, hebben we binnenkort geen vrijheid én geen veiligheid meer.

Lees in de tussentijd het artikel van Howard Blitz op de Libertarian International site van 16 september: “” Measuring individual freedom”.
http://www.libertarian.to
Dit artikel geeft een duidelijk inzicht betreffende het verlies van Vrijheid dat we allemaal ondergaan. In de USA, maar net zo goed in Nederland, België en Europa.

*) Zie betreffende VRIJBRIEF artikelen op http://www.libertarian.nl/v…

4 REACTIES

 1. De Nederlanders gedragen zich als makke schapen. Ondertussen schreeuwen ze tegen iedereen die het wil horen dat ze zo eigenwijs en individualistisch zijn.

  Om Ayn Rand te citeren:

  "It would almost be funny, except that it isn’t"

 2. VRIJHEID IS MENSENRECHT

  Hoeveel angsthazen er zijn valt haast te vergelijken met het NSB-gehalte hier te lande. M.a.w. hoe makkelijk men hier bereid is om vrijheid te verkopen voor schijnveiligheid lijkt vergelijkbaar met het gemak waarmee kleine overtredingen al aan de politie worden gemeld. Ook het klakkeloos accepteren van ministeriele leugens en dreigementen door de Kamer is zo’n signaal.

 3. [2]

  "het gemak waarmee kleine overtredingen al aan de politie worden gemeld."

  Geef eens een voorbeeld?

 4. [3]

  KLIKMAATSCHAPPIJ IS DE NORM VAN DE DICTATUUR

  Goed zo Martin ! Het is misschien een slip of the pen. Hoe kwalijk de overheid die begonnen is het slechte voorbeeld te geven, sterker nog, die de burger voorhoudt, dat klikken de norm is, valt te lezen op bijvoorbeeld:

  http://www.havovwo.nl/havo/

  waar te lezen valt: "Ervaringen in O-Europa em elders hebben duidelijk gemaakt hoe zo’n proces geleidelijk de verhoudingen tussen mensen aantast. Het gevaar voor het ontstaan van een dergelijke maatschappij wordt alleen maar groter als het bestrijden van massal klein kwaad -dat meestal moeilijk te bewijzen valt- de inzet is. En daar gaat het vaak om bij de kliklijn: relatief geringe fraudes, zoals het bouwen van een schuurtje zonder gemeentelijke vergunning en zwart bijklussen. Waar bij grove geweldsdelicten aangifte mag of soms zlefs moet, ligt dat anders bij het oprekken van de regels van de verzorgingsstaat, al was het maar, omdat bijna iedereen actief of passief deelneemt aan het zwarte en grijze circuit. Het argument, dat met kliklijnen een effectieve sociale controle kan worden bereikt is onzindelijk. In een democratie is ook sociale controle aan kwaliteitseisen gebonden: die moet direct zijn en niet heimelijk."

Comments are closed.