Deze uitspraak is gedaan door de bestuursvoorzitter, John Neervens, van het grootste pensioenfonds van de wereld, het ABP. Dat wil nogal wat zeggen!

Neervens noemt een aantal interessante punten betreffende het geritsel van de overheid met de pensioenen. Door dit geritsel kunnen de mensen er niet meer in vertrouwen dat ze straks hun pensioen uitgekeerd krijgen.
Dat klopt uiteraard. We schreven hier onlangs nog over de onbetrouwbare overheid. (Zie zaterdag 11 sept. op deze site)

Maar ook zegt Neervens, dat het verkeerd is om de [verplichte] collectieve regelingen af te schaffen. Dat dit zal leiden tot een “tweedeling” in de maatschappij en de oudedagsvoorziening zal daardoor ook duurder worden.

Hij toont dat overigens niet aan en wij denken dat het onjuist is. Door zaken uit de collectieve sfeer te halen en te privatiseren, (echte privatisering!) komt er meer keuze en wordt het goedkoper. Iedereen kan dan zijn eigen regelingen die op de markt worden geboden, treffen.

Maar los daarvan, het belangrijkste punt is niet dat de overheid gedurende de wedstrijd de spelregels verandert zoals dat haar het beste uitkomt. Dat is slechts de onbetrouwbare partner

Het ergste, het belangrijkste is DAT de overheid de macht heeft om dat te doen!
We moeten trachten alles te doen wat mogelijk is om die macht te beperken.

De weg daar naar toe bestaat uit het weghalen van taken en bevoegdheden bij die overheid. Als zij er zich niet mee mag bemoeien, hebben we ook geen last meer van al die onbekwame en onbetrouwbare handelingen.
Anders gezegd: We moeten op weg naar een Libertarische Maatschappij.

En ondertussen wordt er gestaakt, gedemonstreerd, en er gaat voor miljoenen productie in rook op! Verloren productie, die niemand meer kan consumeren!

4 REACTIES

 1. Ik kan de oorspronkelijke uitspraken van Neervens niet nalezen, maar sprak hij in het algemeen, of over de korte termijn?

  Want ik wil best geloven dat het afschaffen van de collectieve voorzieningen flink duurder uitvalt voor mensen die nu de pensioensgerechtigde leeftijd benaderen en altijd braaf hun premie hebben betaald.

  En het zal op de korte termijn ook wel duurder uitvallen voor de pensioenfondsen.

  De vraag is wat een aangename, geleidelijke manier zou zijn om die collectieve voorzieningen af te schaffen. En de vraag is of de overheid wat verschuldigd is aan mensen die er hun hele leven vanuit zijn gegaan dat ze wat van die pensioenpremies terug zouden zien.

 2. [1]
  COLLECTIVISME

  Ik heb Neervens die uitspraak toevallig zien doen. Hij baseerde zich op het collectivistisch beginsel. Het ging over de maatschappelijke betekenis van 40 jaar collectieve pensioenverzekering. Tijdens het interview matigde hij wel die uitspraak door te stellen, dat het stelsel robuust is en niet zo makkelijk omvalt.
  Inderdaad is een collectieve verzekering voordeliger dan een particuliere verzekering. Het grote verschil voor de verzekerde is natuurlijk de dwang. Dat is altijd een hellend vlak.

  Collectivisme houdt anderzijds in:
  1) Collaboratie van werkgevers en overheid;
  2) Verminderde marktwerking en monopolisering, omdat kleinere spelers alras worden uitgesloten, waardoor het netto effect op termijn waarschijnlijk duurder uitvalt.

 3. [2] Er is is helemaal niets tegen een "collectieve" verzekering als je die met een aantal mensen vrijwillig kunt afsluiten. (Kan goedkoper zijn)
  Het verkeerde in de huidige verzekeringen is dat ze gedwongen collectief worden opgedrongen en dat de overheid je daartoe dwingt! (en dan geloof ik niet dat het nog goedkoper is)
  Hub

 4. [2] Er is is helemaal niets tegen een "collectieve" verzekering als je die met een aantal mensen vrijwillig kunt afsluiten. (Kan goedkoper zijn)
  Het verkeerde in de huidige verzekeringen is dat ze gedwongen collectief worden opgedrongen en dat de overheid je daartoe dwingt! (en dan geloof ik niet dat het nog goedkoper is)
  Hub

Comments are closed.