Koningin Beatrix begon de Troonrede met:”Vertrouwen geeft een samenleving veerkracht en daadkracht.” Daarna vraagt zij in haar toespraak nog een stuk of zeven keer om vertrouwen.

-Vertrouwen in een overheid die geen projecten kan managen en miljarden verpruts aan Betuwe lijn, HSL-lijn, isolatie van daken, enz.
-Vertrouwen in een overheid die karrenvrachten geld aan de EU overdraagt, die volgens een rapport van de Europese rekenkamer (dat gisteren uitkwam) de afgelopen jaren alleen al fraude pleegde door ruim drie miljard euro aan landbouwsubsidies ten onrechte uit te keren.
-Vertrouwen in een overheid die Gezondheidszorg naar zich toetrekt, en dan een onvoldoende product levert.
-Vertrouwen in een overheid die het Onderwijs monopoliseert en dan een onvoldoende product oplevert.
-Vertrouwen in een overheid die de bouw en verhuur van woningen controleert en daardoor nog steeds woningnood veroorzaakt.
-Vertrouwen in een overheid die de economie zodanig hindert dat we nog steeds een stijgende werkloosheid hebben.
-Vertrouwen in een overheid die al jarenlang meer uitgeeft dan ze ontvangt, waardoor de staatsschuld nu al jaarlijks 14,6 miljard euro bedraagt. Dat is de derde grootste onkostenpost, bijna 30 % groter dan wat aan Volksgezondheid besteed kan worden.
-En zo kunnen we nog wel doorgaan.

Vertrouwen moet je waar maken. Vertrouwen zouden we kunnen krijgen als die overheid zou toegeven dat ze het niet kunnen en dat ze vanaf nu alles zouden gaan privatiseren. Echt privatiseren!
Dan komen we in een libertarische maatschappij waar ieder individu weer vrij is om zijn eigen capaciteiten te ontplooien. Een maatschappij waar meer geproduceerd zal worden, waardoor iedereen ook meer kan consumeren.