Het Platform komt opnieuw bijeen in Cafe Prinsengracht 96 (Cafe P96) om 20.00 u.

Resultaat van de meeting op 14 sept. 2004:

Hoofdthema is de wijze, waarop de beste strategie kan worden ontwikkeld en afgestemd tot terugdringing van de overheid. Hierbij wordt zoveel mogelijk naar samenwerking gestreefd, zonder pragmatische uitverkoop of versjachering van het Klassiek Liberaal Denken, maar rekening houdend met moderne technisch wetenschappelijke ontwikkelingen.

Volgens de participanten is het overduidelijk, dat het hierbij vooral aankomt op enerzijds consistentie en anderzijds uiterst zorgvuldige afstemming met het hele maatschappelijk veld en met alle spelers.
Als uitgangspunt voor dit proces wordt met name de volgende literatuur bestudeerd en bediscusieerd om een optimale praktische strategie te ontwikkelen.

In de eerste plaats heeft de Bastiatstichting een concept ontwikkeld, waarin de overgang naar een Klassiek Liberale samenleving wordt beschreven. Als voorbeeld van een politiek proces van terugdringing van de overheid wordt gewezen op de politieke ontwikkeling van Nieuw Zeeland eind tachtiger jaren van de vorige o.l.v. Roger Douglas.

Het concept dient verder te worden bediscusieerd en hieruit zal een adequaat beleidsprogramma moeten worden ontwikkeld om de overgangsprocessen te kunnen aansturen (“veranderings”- of “overgangsmanagement”)

1) Klassiek Liberale beleidslijnen vlgs de F. Bastiatstichting (via info@bastiatstichting.nl)

Daarnaast zullen de volgende bronnen worden gebruikt:

2) Cato Handbook: http://www.cato-institute.org/pubs/handbook/handbooks.html

3) Archives of the Libertarian Nation Foundation: http://libertariannation.org/a/index.html

Hieruit worden de meest relevante titels geselecteerd, uitgewerkt en afgestemd op de concrete situatie.

Besloten is:
1) de volgende maal de K-L beleidslijnen te bediscussiëren
2) de meest relevante titels te selecteren om een effectief consistent strategisch programma samen te stellen en af te stemmen
3) de samenwerking met alle libertarische spelers te bevorderen
4) het concept organigram verder aan en in te vullen (via h.stulemeijer@hccnet.nl)
5) e-mail adressen tussen aanwezigen uit te wisselen.

Volgende bijeenkomst: 7 oktober 2004 20.00 u. in Cafe P96, Prinsengracht 96 Amsterdam. Toegang gratis.
Alle vrijheidsminnaren en -minnaressen zijn van harte welkom.

Harry

4 REACTIES

  1. [1]
    Inderdaad Michiel, maar je doet het goed of je doet het niet. Er zijn ook heel wat (goede) mensen nodig om de kar te trekken.

  2. [2] Ja, er is een bekende uitspraak van iemand waarvan me de naam niet te binnenschiet:
    "Het enige wat nodig is voor slechte mensen om hun overwinning te behalen, is dat goede mensen niets doen".

Comments are closed.